HK.dk logo

Spørgsmål om whistleblower-ordning deler medlemmerne

01. november 2016  |  HK Stat  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Skal det være muligt anonymt at gøre opmærksom på det, hvis der foregår ulovligheder på statslige arbejdspladser? Det svarer lidt over halvdelen ja til i en spørgeundersøgelse, HK Stat har lavet blandt medlemmerne. Næsten en tredjedel er i tvivl.

Mens medarbejdere i flere kommuner anonymt kan gøre opmærksom på sjusk og ulovligheder eller mistanke herom, findes whistleblowerordninger ikke i ministerier og styrelser. Men burde de? Ja, mener 56 procent af deltagerne i HK Stats rundspørge fra september 2016.

'Helt sikkert ja! Det er jo folkets penge, der bliver brugt, så jeg mener, de har ret til at vide, om der foregår ulovligheder', er en af begrundelserne. 

For de deltagere i undersøgelsen, der går ind for en whistleblowerordning, gælder det, at to tredjedele har oplevet situationer på statslige arbejdspladser, hvor de ville have gjort brug af ordningen, hvis den fandtes.

'Miljøforholdene var ikke i orden', og 'ledelsen var uden for pædagogisk rækkevidde', er eksempler fra to.

Undersøgelsen viser også, at de 16 procent af deltagerne, der ikke går ind for anonyme sladretjenester i staten, så godt som aldrig (for 96 procents vedkommende) har oplevet tilsvarende situationer.     

Frygt for genkendelse skaber tvivl  

28 procent af deltagerne svarer 'ved ikke' på spørgsmålet om oprettelse af statslige whistleblowerordninger.

Principielt burde man kunne stå åbent frem, men min erfaring er, at de kolleger, der gør det, bliver ramt i næste fyringsrunde', skriver en ud af de 28 procent, der er i tvivl.

Usikkerhed om anonymiteten er, hvad de fleste begrunder deres tvivl med. 

'Jeg mener ikke, det er sikkert at være whistleblower', lyder det fra en.

Fakta om HK Statbladets spørgeundersøgelse

Undersøgelsen er udsendt i august-september 2016 til 4.000 tilfældigt udvalgte e-mailadresser blandt HK Stats cirka 21.500 erhvervsaktive medlemmer. 351 har deltaget.


Fakta om ytringsfrihed og whistleblowing

I 2015 anbefalede et udvalg under regeringen at fremme brugen af whistleblowerordninger. Se anbefalingerne i Betænkning om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger

Flere kommuner og regioner har oprettet ordninger, mens det ikke er sket i statslige styrelser og ministerier.

Udvalget anbefalede desuden et styrket indsats for oplysning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed er netop udkommet i en sprogligt forenklet udgave.


Arbejdsmarked Jura HK-medlemmer

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk