HK.dk logo

3 ud af 4 har ikke hørt om tillidsreformen

08. november 2016  |  HK Stat  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Kun 23 procent af deltagerne i en ny undersøgelse blandt HK Stats medlemmer har hørt om tillidsreformen, som blev vedtaget af arbejdsmarkedets parter og den daværende regering med indenrigsminister Magrethe Vestager i spidsen i 2013.

Tillidsreformen – med den officielle titel "Principper for samarbejde mellem parter på det offentlige arbejdsmarked om modernisering" – er en smule mere kendt, end da HK Statbladet første gang spurgte medlemmerne i januar 2015. Dengang havde 16 procent hørt om reformen. 

Det betyder imidlertid ikke, at tillidsreformen har slået igennem på hver 4. statslige arbejdsplads. I august 2016 havde kun 18 procent af de 23 procent, der havde hørt om reformen, mærket den på deres arbejdsplads. Det er 13 personer ud af de 351, der har besvaret spørgeskemaet. Altså under 4 procent. 

Ifølge Christina Borries fra OAO (Offentligt Ansattes Organisationer) lever tillidsreformen stadig flere steder, men primært i kommuner og regioner – og under forskellige betegnelser: samskabelse, innovation, medarbejder- og borgerinddragelse, afbureaukratisering og frisættelse. Men principperne om tillid og samarbejde savner politisk opbakning, siger Christina Borries.

- Det er et problem, at den nye venstreregering ikke har taget bolden op, og der derfor pt. ikke er noget nationalt samarbejde om at skabe en bedre styring. Men det var også et problem under den tidligere regering, at dagsordenen kun blev båret af de Radikale og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Hvis man skal skabe et nyt styringsparadigme i den offentlige sektor, kræver det en mere forpligtende opbakning i en langt bredere kreds.  

Håb om genoplivning af tillidsdiskursen

Mette Frederiksens udmelding på S-kongressen om en ’Fingrene væk-reform’ har givet dagsordenen ny vind i sejlene, mener Christina Borries. 

- Som jeg forstår det, bakker en samlet rød fløj og Alternativet op om en styringsreform af den offentlige sektor, men formentlig ikke under betegnelsen tillidsreform. På mange måder handler det dog om det samme. Denne relancering af dagsordenen giver nogle gode muligheder for at få flere med, og det er nødvendigt. En bedre styring kræver noget nyt af alle i den offentlige sektor: politikere, topchefer, embedsfolk, ledere, medarbejdere og tillidsrepræsentanter.

Formand for HK Stat Rita Bundgaard påpeger, at virkeligheden af mange opleves meget anderledes end det, som principperne peger på. 

- Hvis vi skal videre med tillidsreformen, skal den blive en del af hverdagen og ikke noget, vi gør i et projekt ved siden af. Som samfund har vi brug for, at den offentlige sektor har mulighed for at holde fokus på kerneopgaven uden bøvl og bureaukrati. 

En af dem, der var med til at indgå aftalen om de 7 moderniseringsprincipper, er Flemming Vinther, som i 2013 var formand for OAO. I dag er han næstformand i OAO og formand i OAO-Stat. Se boksen herunder med hans kommentar om, hvordan det går med tillidsreformen.

HK Statbladet har gennem det seneste år bragt en række artikler om tillidsreformen i praksis, blandt andet fra Kirkeministeriet, Jyderup Fængsel og Retten i Århus

OAO-Stat-formand: Tillidsreformen er ikke død

Kommentar af Flemming Vinther

Tillidsreformen lever! Men vi må også være ærlige og sige, at den lever et stille liv. Det har været – og er – helt generelt svært at bevæge sig fra ord til handling. Og desværre har de mange besparelser, konkurrenceudsættelser og ikke mindst udflytningen af statslige arbejdspladser betydet, at ordet ’tillid’ mest har været anvendt i sin negative form. Derfor har det været svært at få vores organisationer og medlemmer til at byde ind på en tillidsdagsorden.

Det ændrer imidlertid ikke på, at behovet er der. Der er et udtalt behov for at blive knivskarp på kerneopgaven, og der er et kæmpe behov for et opgør med de mere negative sider af NPM (New Public Management). Derfor er det overordentligt positivt, at Socialdemokratiet nu ønsker at arbejde målrettet med en reform af, hvordan man styrer den offentlige sektor. Det arbejde bidrager vi gerne til fra OAO’s side. 

Flere og flere af vores medlemsorganisationer deltager i den uddannelse, vi har udviklet i forhold til tillidsreformen. Tilbagemeldingerne er meget positive, og det vil være med til at gøre en reel forskel i hverdagen for både institutioner og medlemmer.

Vi har hele tiden vidst, at det ville blive en sej omgang at ændre styringen af den offentlige sektor. Det kommer ikke bag på os, at det ikke breder sig som en løbeild. Men vi er ikke ved at give op, for det ville være ensbetydende med at svigte vores medlemmer – og det ligger os fjernt!

Der er brug for, at vi alle forpligter os mere på dagordenen. Ellers får vi ikke gjort op med den kultur og vanetænkning, der gør, at der fortsat indføres regler og kontrol, der spænder ben for kerneopgaven.


7 principper for samarbejde om modernisering

Styring i den offentlige sektor skal fokusere på mål og resultater
Dialog, åbenhed og klare mål skal være udgangspunkt for opgaveløsningen
Ledelse og styring skal tage afsæt i tillid og ansvar
Udvikling og fagligt handlerum skal bygge på velbegrundet dokumentation
Opgaveløsningen skal baseres på viden om, hvad der virker
Ledelse og engagement skal fremme innovation
Offentlig service skal inddrage borgernes resurser 


Arbejdsmarked HK-medlemmer

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk