HK.dk logo

Send besked til forfatter


Annuller

Low performer-sag taget op i Folketinget

23. november 2016  |  HK Stat  | 

Christiansborg

Moderniseringsstyrelsens ledermøder om håndtering af 'low performers' har fået flere folketingsmedlemmer til at stille kritiske spørgsmål til finansminister Claus Hjort Frederiksen. Foto: Colourbox

Billederne af sovende statsansatte kom i sidste uge på dagsordenen i Folketinget. Formålet med møderne var at sætte fokus på vigtigheden af dialog, lyder finansministerens svar på de kritiske spørgsmål.

"Endelig er det ikke min opfattelse, at der er 10 pct. af statens ansatte, der ikke leverer som forventet."

Med de ord konkluderer finansminister Claus Hjort Frederiksen sit svar på et af en række kritiske spørgsmål, som medlemmer af Folketinget har stillet, efter det for nylig kom frem, at statens personalekontor Moderniseringsstyrelsen på møder for statslige chefer viste modelbilleder af sovende ansatte.

På et af de slides, der blev vist på møderne viste en graf, at 10 procent er "low performers". Det tal har Moderniseringsstyrelsen efterfølgende dementeret og beklaget, og nu har finansministeren altså også dementeret tallet.

HK Statbladets redaktion forsøgte at komme med på low performer-møderne, men fik afslag på at deltage med den begrundelse, at møderne kun var for de statslige chefer.

Redaktionen har tidligere interviewet Moderniseringsstyrelsens vicedirektør Inge Friis Svendsen om møderne, men har altså ikke hørt præcis, hvad der er blevet sagt på møderne.

Læs også: - Klart, at der skal fokus på dem, der ikke leverer

Kammeradvokaten talte om tillidsvalgte og gravide

Ud fra de slides, som redaktionen efterfølgende har modtaget, fremgår det, at Moderniseringsstyrelsen stod for en del af mødet og talte om hvordan cheferne kan identificere deres low performere og lave en handleplan for at få dem til at performe bedre – eller i sidste instans afskedige dem. Statens advokater fra Kammeradvokaten stod for en anden del af mødet, der handlede om "retslige konsekvenser af fejlhåndtering". 

De viste slides fra Kammeradvokaten handler blandt andet om beskyttelsen af tillidsrepræsentanter, ældre medarbejdere, gravide og handicappede.

Tidssvarende personalepolitik?

I Folketinget har Karsten Hønge (SF) og Josephine Fock (Alt) stillet en række spørgsmål (se faktaboks). Blandt andet har Karsten Hønge spurgt:

"Finder ministeren det tidssvarende og i tråd med moderne ledelsesforskning, når Moderniseringsstyrelsen arbejder med fokus på såkaldte low performers frem for at fremme medarbejdertrivsel og sikring af et godt arbejdsmiljø, der dokumenteret øger produktiviteten?"

og 

"Er det ministerens opfattelse, at Moderniseringsstyrelsen evner at drive en tidssvarende personalepolitik med fokus på at dygtiggøre, tilskynde og op- muntre medarbejderne, når man samtidig finder det nødvendigt at bruge skræmmebilleder af dovne og inkompetente medarbejdere (…), og mener ministeren, at man med dette snævre fokus sender et godt signal om staten som attraktiv arbejdsplads?

Til det svarer Claus Hjort Frederiksen blandt andet:

"Formålet med de afholdte gå hjem-møder var at sætte fokus på vigtigheden af en løbende dialog mellem leder og medarbejder. Lederne har et ansvar for at sikre, at medarbejderne ved, hvad der forventes af dem, og at følge op på, om forventningerne indfries. Hvis en medarbejder – eller en leder – ikke lever op til forventningerne, har lederen et ansvar for at vurdere, om medarbejderen fx skal have en anden opgavesammensætning eller har behov for et kompetenceløft."

Du kan læse hele svaret og se alle spørgsmålene på Folketingets hjemmeside (spørgsmål 84-89. Brug spørgsmålsøgefunktionen på siden). 

Fredag den 18. november skulle finansminister Claus Hjort Frederiksen og lederne i de statsansattes fælles forhandlingsudvalg, CFU, være mødtes for at drøfte samarbejdet mellem de ansatte og den statslige arbejdsgiver. Finansministeren blev forhindret, og der er endnu ikke aftalt et nyt møde.

Dokumentation

HK Stat har fået Moderniseringsstyrelsens slides fra mødet i Århus. På det møde var billedet af sovende ansatte, som blev brugt på mødet i København, og som DR har vist billeder af, redigeret ud.

 


Fakta: Det blev finansministeren spurgt om

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 62 (FIU alm. del) af 1. november 2016 stillet efter ønske fra Josephine Fock (Alt)

Spørgsmål: Vil ministeren, på baggrund af DR Nyheders artikel den 27. oktober 2016 "Staten jagter ’dovne’ ansatte", oplyse på hvilket grundlag Moderniseringsstyrelsen baserer dens vurdering om, at 10 pct. af statens ansatte "under performer"? Er det også ministerens holdning, at 10 pct. statens ansatte "under performer"?

Svar: Moderniseringsstyrelsen har oplyst, at styrelsen ikke har oplysninger om, hvor mange af statens ansatte, der ikke leverer som forventet. Moderniseringsstyrelsen har endvidere oplyst, at det ikke er styrelsens opfattelse, at der er 10 pct. af statens ansatte, der ikke leverer som forventet, ligesom dette heller ikke har været et budskab på de gå hjem-møder, der er nævnt i DR Nyheders artikel. Endelig er det ikke min opfattelse, at der er 10 pct. af statens ansatte, der ikke leverer som forventet.

Med venlig hilsen

Claus Hjort Frederiksen Finansminister

7. november 2016


1 Kommentarer


Gitte Faaborg Rasmussen

24 november 2016 13.25

Denne sag er et skoleeksempel på en fejlfinderkultur, der desværre er fremherskende rigtig mange steder i vores samfund. Det er helt uforståeligt, at man vælger at fokusere på det lidt, der ikke virker, fremfor at fokusere på alt det, der virker.


Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk