HK.dk logo

På jagt i Googles gratis vidensjungle

06. december 2016  |  SAMDATA\HK   |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Søgegiganten Googles udbud af gratis kurser og under-visningsmateriale er omfattende og ikke altid nemt at navigere i. I denne artikel gennemgår vi nogle af de mest interessante


G Suite Certification

Skærmbillede fra en instruktionsvideo om at tilføje brugere

Skærmbillede fra en instruktionsvideo om at tilføje brugere

Som du vil erfare i løbet af artiklen, er feltet både broget og svingende i kvalitet, men det første kursus, vi stifter bekendskab med, er et af de mere traditionelle. G Suite Certification er navnet (G Suite hed tidligere Google Apps, red.), og det handler om administration af et domæne med Googles applikationer, for eksempel Gmail, Google Drive og Google Calendar.

En G Suite Certification er for dig, der er (eller vil være) it-administrator, og som på daglig basis opsætter brugere og applikationer i en virksomhed, der abonnerer på Googles produkter. Den anbefalede forberedelse til certificeringen er seks måneders dagligt arbejde med denne type administration i en organisation med minimum halvtreds brugere. Herudover findes der et omfattende kursusmateriale kaldet G Suite Administrator Fundamentals, som skal gennemgås.

Kursusmaterialet er ganske gratis og består af en blanding af tekst, videoklip og multiple choice tests, der dækker de relevante emner i forhold til administration af et domæne med G Suite tilknyttet. Det handler blandt andet om at oprette og slette brugere, administrere e-mails og kalendere og håndtere sikkerhed.

Selve certificeringen tages som selvstudie, hvilket i øvrigt gør sig gældende for rigtig mange af Googles kurser, hvad enten de er gratis eller koster penge. Certificeringen kan tages af alle med adgang og kontrol over et domæne, hvor G Suite kan tilknyttes. For at få et certifikat, skal du afslutte din eksamen med en score på minimum 80%.

Ved kursets eksamen erstattes de små multiple choice tests fra kursusmaterialet af en test, der tages via administratorsiderne på dit domæne. Her skal du udføre en række opgaver, som relaterer til emnerne, der er gennemgået i kursusmaterialet. En applikation kaldet The Examinator overvåger domænet og dine anstrengelser, og hvis du består den, kan du kalde dig G Suite Certified Administrator.

Kursusmaterialet er både godt, gennemarbejdet og gratis, men det koster 100 amerikanske dollar per eksamensforsøg, og så er det en forudsætning, at du administrerer dit eget domæne, hvilket som regel heller ikke er gratis. G Suite koster også et abonnement, men der er en 30 dages prøveperiode, så hvis du kan afse den nødvendige tid, er det muligt at tage certificeringen inden for prøveperioden.

G Suite certificeringen er den eneste egentlige it-certificering i samlingen af Google produkter for tiden, men der findes også certificeringer for undervisere og i forbindelse med AdWords-produktet. G Suite certificeringen spiller samtidig en dobbeltrolle som både generel certificering i G Suite-produkterne og som en del af Googles undervisningstiltag kaldet Google for Education.

Google for Education

Google eksamensbevis

Mit digitale eksamensbevis

Google for Education er måden, hvorpå Google vil introducere gamle såvel som nye værktøjer, primært rettet mod folkeskolen og gymnasiet. Initiativet er en sand Google-cocktail, der både benytter værktøjer fra den føromtalte G Suite og tilføjer nye såsom Google Classroom og virtual reality-produktet Google Expeditions, og kobler det med Googles Chromebook-hardware og Android tablets for en totalt Googlificeret oplevelse.

Den såkaldt grundige undervisning[1] består (for det meste) af et indledende, et grundlæggende og et avanceret modul for hver af sytten Google services. Hvert modul består af skrevne guides til produkterne rettet mod undervisere.

Kulminationen på undervisningen er en multiple choice test med tredive spørgsmål, som jeres digitalt udsendte på forsøgskaninbasis bestod med 90% rigtighed - vel og mærke efter blot at have skimmet enkelte moduler. Nuvel, jeg har brugt mange af produkterne gennem en årrække og materialet er ret omfattende og fylder hele 40 forskellige undersider, men det var alligevel en ret antiklimatisk oplevelse.

Google for Education er alt i alt en lidt blandet oplevelse. Informationen er der, men den kan ikke bruges som opslagsværk, og de mange kapitler er svære at overskue i deres helhed. En fornuftig strategi er at fokusere på én service ad gangen og komme under huden på dem en for en. Eksamensdelen med multiple choice-testen er slet ikke så veludviklet, som det er tilfældet med G Suite Certificeringstesten.

Til sammen giver de to beskrevne kurser en omfattende indføring i alt, der har med G Suite applikationerne at gøre, både hvad angår administration og i forhold til at bruge applikationerne i undervisningsøjemed. Dog er det materiale, der har med administration af G Suite at gøre prioriteret højest.

Men G Suite applikationerne er langt fra det eneste produkt, Google har på den digitale tallerken. Et andet vigtigt produkt er Google Analytics – et værktøj til analyse af website trafik.

 Analytics Academy

Der findes i alt fem kurser, der beskæftiger sig med Google Analytics. De er samlet på Googles Analytics Academy og gennemgår de grundlæggende principper i analyse af website trafik og smartphone app brug på et overordnet plan, for derefter at gå i dybden med, hvordan Google Analytics fungerer.

Alt materialet er på engelsk, og den primære målgruppe er dig, der driver et professionelt website, webshop eller app, og som har behov for at indhente data for hele tiden at forbedre din konverteringsrate eller vide mere om de besøgendes færden på dit website. De fem kurser er tematiseret, således at de to første har fokus på en introduktion til website trafik analyse og Google Analytics-platformen, og de sidste tre dækker henholdsvis e-handel, analyse i smartphone apps og administration af tags på hjemmesider, hvilket blandt andet bruges i forbindelse med reklamer.

Undervisningsmaterialet er en kombination af videoer, tekst og mindre multiple choice tests. Hver af de fem kurser afsluttes med en større multiple choice test, der skal bestås med en score på minimum 80%. Tidligere har det været muligt at tage en Google Analytics certificering, men denne del er deaktiveret i skrivende stund, og det er uvist, om den kommer tilbage.

Det er ikke længere muligt at tage certificering i AdWords

Det er ikke længere muligt at tage certificering i AdWords

Med den store mængde undervisningsmateriale inden for emnet er det en skam, at det ikke er muligt at veksle sine anstrengelser til et certifikat, der kunne give en fordel for eksempel i en jobsøgning- eller lønforhandlingssituation. Men på den anden side har det materialet potentielt stor værdi for personer, der allerede sidder i en stilling, hvor de skal gøre brug af værktøjerne, eller de der ønsker at opnå viden om analyse, for eksempel for at løse en opgave i deres egen virksomhed eller som freelance konsulent.

De tre kurser, vi har beskæftiget os med indtil nu, er på alle måder tydelige i Googles markedsføring og strategi. Der findes dog mange andre projekter, der både er gratis og fulde af information. Nogle af dem undersøger vi nærmere i de næste afsnit.

Google og datalogi

De ni temaer i Google CS First

De ni temaer i Google CS First

En del af Google for Education-tiltaget arbejder med inklusion og med at skabe opmærksomhed omkring datalogi for børn og unge. Et eksempel på det gemmer sig under den noget kryptiske overskrift Ressourcer på hjemmesiden for Googles datalogitiltag. Her ligger en række tiltag og materialer, som Google - eventuelt i samarbejde med andre aktører - producerer og vedligeholder. Vi har udvalgt to, der var særligt værdige til at blive fremhævet.

Google CS First

Google CS First er temabaserede klubber, der på den ene eller anden måde introducerer børn i alderen 9-14 til datalogiens verden. Temaerne er eksempelvis animation, spildesign eller kunst, og initiativet er baseret på frivilligt arbejde fra de voksne, der afholder kurserne.

Som frivillig kan man have tre roller: Vært, frivillig eller fortaler. Værten er en person med adgang til en skole eller lignende, hvor klubben kan foregå; den frivillige står for undervisningen; og fortaleren skal sprede budskabet om CS First, så der kan opstå flere klubber.

Google har stået bag udviklingen af undervisningsmaterialerne, der er frit tilgængelige, samt udarbejdet et manuskript for hver undervisningsgang samt generelle instruktioner i, hvordan man afholder en kodeklub.

Et engagement som vært eller underviser i en sådan kodeklub har en anden karakter end den smalle certificering eller eksamen fra et teknisk kursus. Det betyder også, at det nemmere kan bruges på et eventuelt CV, selv uden et certifikat i hus, samt at oplevelserne, fordi de er bundet op på fysiske arrangementer over en teknisk dimension, også er sociale hændelser, hvor man møder nye mennesker og derigennem får mulighed for at knytte venskaber og styrke sit netværk.

EngageCSEdu

Projektet EngageCSEdu er et samarbejde mellem Google og National Center for Women and Information Technology (NCWIT). Det har til formål at fastholde kvinder og andre underrepræsenterede grupper i en datalogisk universitetsuddannelse og dermed styrke diversiteten.

Projektet har udviklet materialer til de to første semestre på datalogi. De ligger nu til gratis download på hjemmesiden med eller uden det ekstra kvalitetsstempel, der kaldes Engagement Excellence og som dækker over materiale der i særlig høj grad understøtter inklusion og styrkelse af diversitet.

De mere end 1.000 bidrag kan sorteres via filtre for programmeringssprog, materialetype eller tilgang og er på engelsk. 

Udacity Nanodegrees

Udacity er en udbyder af online kurser, blandt andet medskabt af Google, Amazon eller IBM. Googles kurser omfatter Front-End eller Full Stack webudvikler og Android udvikler. Disse Nanodegrees er ikke gratis, men man får en uges prøvetid og to gratis lektioner. Derefter koster det 199 amerikanske dollars om måneden per Nanodegree, man tilmelder sig.

Overblik over Android Developer Nanodegree

Overblik over Android Developer Nanodegree

Det bør nævnes, at Nano-betegnelsen ikke betyder at kurserne er små eller hurtigt overstået. Der er bestemt ikke er tale om små kurser, og slet ikke når man sammenligner med de andre, vi har beskæftiget os med i denne artikel. Det tager således i gennemsnit 12 måneder at gennemføre Androidudvikler Nanodegree-kurset og 6 måneder at gennemføre Front-End-udvikler-kurset (med en indsats på omkring ti timer om ugen, red.).

Google Experiments

Som rosinen i pølseenden har vi Google Experiments. Disse eksperimenter dækker både over fire typer projekter, som Googles egne ansatte har produceret som en del af deres arbejde, samt indsendte eksperimenter, der på den ene eller den anden måde relaterer til Google.

Ud over at fungere som showcase for allerede eksisterende projekter gives der adgang til de værktøjer, der er brugt for at realisere eksperimenterne. Hvilke værktøjer, der er tale om, kommer helt an på, hvilken type eksperimenter, der er tale om. De fire eksperimenttyper er Chrome Experiments, A.I. Experiments, Android Experiments og Arts & Culture Experiments.

 

Hver af type eksperiment rummer en række eksempler på, hvad man kan med forskellige teknologier og platforme. Chrome eksperimenterne gør rig brug af webteknologien WebGL, der gør det muligt at have 3D-oplevelser i browseren. A.I. eksperimenterne bruger ofte Googles CloudML, der er Googles API’er for computer vision, og så fremdeles.

Forsiden på Chrome Experiments

Forsiden på Chrome Experiments

Der findes ikke noget decideret kursusmateriale til de teknologier, der er brugt i eksperimenterne, og det er dermed i høj grad op til den videbegærlige selv at opsøge den nødvendige information. Til gengæld er mange af værktøjerne open-source og de nyder ret stor opmærksomhed i udviklerkredse, hvilket ofte bevirker, at dokumentationen og det frivillige support fælleskab er velfungerende.

Og selv om man ikke har i sinde at tilmelde sit eget eksperiment eller i det hele taget at bygge et, er de fire sider helt klart et besøg værd - de fremhævede eksperimenter er både imponerende og inspirerende.

Konklusion og perspektivering

Googles vidensjungle byder på meget - og meget forskelligartet - indhold, lige fra den klassiske certificering til webkunsteksperimenter baseret på kunstig intelligens. I denne artikel har vi været forbi nogle af de mest fremtrædende og beskrevet deres særtræk.

Mængden og bredden i indholdet fortæller os noget om Googles egen bredde og massive størrelse. En populær vending, når man diskuterer gratis digitalt indhold og services, er at ”hvis du ikke betaler for det, så er du selv produktet”. I forhold til de af Googles gratis tilbud, vi har gennemgået, kan det være både tydeligt og svært at vurdere hvordan og i hvilken grad dette er sandt. I forhold til G Suite-brugen er det ret åbenlyst, at forhåbningen er, at materialet munder ud i, at Googles produkter - software såvel som hardware - bliver rullet ud på så mange skoler og i så mange kommuner som muligt. Med de mere eksperimentelle eksempler, der er baseret på open-source webteknologier, er det sværere at gennemskue, hvor værdien ligger for Google. Dog er det sikkert, at det er i søgegigantens interesse, at vi alle bruger så meget tid online som muligt for på den måde at være i nærheden af både deres produkter og deres reklamenetværk.

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk