HK.dk logo

Dialogmøder skaber forståelse

19. december 2016  |  MidtVest  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

I Holstebro Kommune er erfaringerne med dialogmøder mellem TR, leder og HK gode, og Marianne Køpke, formand HK Kommunal MidtVest, håber, at flere vil tage idéen op.

- Dialogmøder er et fantastisk forum for udveksling af fremtidsperspektiver. Møderne har givet HK MidtVest mulighed for at være på forkant og få indflydelse på, hvordan vi bedst sikrer det gode arbejdsliv gennem et solidt kendskab til hinandens rammer og virkemidler, siger Marianne Køpke, formand for HK Kommunal MidtVest, og konsulent Bente Bæk Hansen samstemmende.
Det er den tidligere kultur- og sundhedsdirektør i Holstebro Kommune gennem syv år Anders Kjærulff, som for ganske nylig er blevet direktør i Silkeborg Kommune, der indførte dialogmøderne inden for sit område.
Møderne har været holdt en til to gange om året de sidste seks år og ikke kun med HK. Også Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen og FOA har Anders Kjærulff haft dialogmøder med sammen med de forskellige tillidsrepræsentanter.

Fælles forståelse

Anders Kjærulff

Det er den tidligere kultur- og sundhedsdirektør i Holstebro Kommune gennem syv år Anders Kjærulff, som for ganske nylig er blevet direktør i Silkeborg Kommune, der indførte dialogmøderne inden for sit område.

- Da jeg indførte møderne, var det et forsøg på at opnå en fælles forståelse med de faglige organisationer og få en fornemmelse af, hvilke idéer, tanker eller udfordringer, de stod med, forklarer han.
- Tanken var, at møderne kunne være med til at sikre, at vi, når vi stod i fredstid, havde chance for at se ind bag hinandens overvejelser, og når der så opstod en konfliktpræget situation, det kunne være en organisationsændring eller besparelse, havde vi en personlig kontakt, fortæller han.
Anders Kjærulff fortæller, at han har brugt møderne til at skabe gode personlige relationer.
- Den personlige relationsdannelse betyder ekstremt meget for, om tingene lykkes - at man ved, hvor man har hinanden og kan stole på hinanden. Og jeg har aldrig oplevet, at jeg er stødt på noget, jeg har sagt til et dialogmøde, igen, uden det har været aftalt. Vi har haft en psykologisk kontrakt med hinanden om at gå ind i møderummet, og der har vi dannet en enhed og kunnet tale frit over en kop kaffe, beretter han.
- Emnerne har blandt andet været, hvordan man kan sikre sig attraktive medarbejdere gennem kompetenceudvikling, forebyggelse af stress og tilrettelæggelse af arbejdet. Og møderne har været en vigtig faktor i forhold til at kunne samle brikkerne til et større strategisk puslespil, forklarer han.
Anders Kjærulff synes, at dialogmøderne har været så værdifulde, at han på sigt gerne vil indføre dem i Silkeborg Kommune.

Har kunnet komme med ønsker

Tina Vindelev

- Som tillidsrepræsentant har du følt, at du er blevet lyttet til ved dialogmøderne og har kunnet komme med ønsker. Eksempelvis har du kunnet fortælle om efteruddannelsesønsker for HK’erne og kunnet spørge ind til, hvad der kræves af fremtidens HK’ere, siger Tina Vindelev Nielsen.

For Tina Vindelev Nielsen, administrativ medarbejder - Akutpladserne og De Midlertidige Pladser/Plejeboligerne Birkehøj - og tillidsrepræsentant for de ca. 40 HK’ere inden for området Sundhed og Omsorg i Holstebro Kommune, har dialogmøderne også været gode.
- Det har været rart at mødes uformelt til en snak om, hvad der rører sig her og der i organisationen. Jeg sidder også i samarbejdsudvalget, så i forvejen har jeg haft en del information. Men det har været rigtigt godt for samarbejdet med dialogmøderne, fordi du har fået et mere personligt forhold til chefen for kultur- og sundhedsområdet. Der er blevet skabt et tillidsforhold, som eksempelvis har været nyttigt ved møder i MED-udvalget for området, når der har skullet drøftes besparelser og andre alvorlige emner, fortæller hun.
- Som tillidsrepræsentant har du følt, at du er blevet lyttet til ved dialogmøderne og har kunnet komme med ønsker. Eksempelvis har du kunnet fortælle om efteruddannelsesønsker for HK’erne og kunnet spørge ind til, hvad der kræves af fremtidens HK’ere, siger hun.
Tina Vindelev Nielsen håber da også, at den nye kultur- og sundhedsdirektør vil føre dialogmøderne videre. Det samme er ønsket hos Marianne Køpke og Bente Bæk Hansen fra HK MidtVest, der gerne ser, at flere kommuner tager idéen op.

HK klar til flere dialogmøder

 -  Vi ønsker jo alle, at finde en strategi, hvor der er plads til det enkelte menneske, og gennem sparring og gode relationer kan vi medvirke til, at rammen bliver god, siger Marianne Køpke og Bente Bæk Hansen.
 - Derudover har HK MidtVest meget at byde på, så vi kan danne et godt sikkerhedsnet, der er med til at støtte op om den enkeltes udvikling, og samtidig medvirke til gode løsninger på arbejdspladsen.
- Gennem dialogmøderne opnår vi et fælles sprog, vi ved, hvor vi har hinanden, og tilliden kommer helt i top, forklarer de.
HK Kommunal MidtVest tilbyder også dialogmøder, når afdelingen fornemmer, at noget rører sig på en arbejdsplads, så fagforeningen på den måde kan medvirke til en løsning - inden tingene udvikler sig i negativ retning.

Arbejdsmarked

Gør en forskel på jobbet og
Udvikl dig personligt


Bliv tillidsvalgt

Følg HK MidtVest på Facebook


Se facebookside

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk