HK.dk logo

Finansministeriet: Skat skal redde sig selv for egne penge

11. januar 2017  |  HK Stat  |  HK SKAT  |   | 

Karsten Lauritzen

Skatteminister Karsten Lauritzen (V), som her taler på HK SKAT's delegeretmøde, fik ikke fuld finansiering til sin redningsplan for Skat. Finansministeriet fortsætter milliardbesparelser på det kriseramte skattevæsen.

Trods redningsplan fortsætter planlagte milliardbesparelser i Skat. Der mangler 2,9 milliarder kroner, siger LO. Skatteministeriet skal fortsat spare for at frigøre penge til sin egen redning, bekræfter Finansministeriet. S og R kritiserer skatteministeren for at oversælge, men resten af pengene nok skal komme, siger Karsten Lauritzen.

Mens HK’ere og andre medarbejdere i Skat kæmper med enorme arbejdsmængder, kuldsejlede it-systemer og kritisk medieomtale, så viser nye beregninger fra LO, at den politiske redningsplan er lige så meget fin indpakning som den er en gave. 

I alt mangler planen 2,9 milliarder over de kommende år, og i 2020 er der slet ikke flere penge end i år, når man trækker de planlagte besparelser fra de nye penge. Det viser LO’s serviceeftersyn af regeringens finanslov.

De sløje økonomiske udsigter for det kriseramte Skat fik før jul formand for HK Stat Rita Bundgaard til at kritisere det grundlæggende syn på statsansatte som en udgift.

- Ingen kan være i tvivl om krisens omfang. Der er behov for massive investeringer for at standse milliardsvindel og genskabe tilliden til Skat. Politikerne må vriste sig fri af Finansministeriets udgiftsregime og begynde at se de statsansatte som en resurse i stedet for blindt at se os som en udgift, sagde Rita Bundgaard.

Lauritzen lovede, at nedskæring var væk

Som tidligere beskrevet her på HK.dk, sagde skatteministeren ellers, at de nye milliarder bliver lagt oven i de nuværende bevillinger til Skat. Den forsikring kom Karsten Lauritzen med, da HK Statbladet interviewede ham i november i forbindelse med, at han talte til de delegerede på Landsklubben HK Skats delegeretmøde i Glostrup. 

Det sagde ministeren

I november offentliggjorde til HK Stats redaktion en artikel med en række citater fra skatteminister Karsten Lauritzen (V). Vi sendte citaterne til Skatteministeriet, der godkendte dem på ministerens vegne. Fx dette:
’Da regeringens finanslovsforslag blev offentliggjort, var der fortsat indregnet milliardbesparelser på Skatteministeriets område over de kommende år, men også denne nedskæring er nu taget af bordet. Omprioriteringsbidraget bliver ført tilbage til Skat, og de 7 milliarder er penge, der lægges ovenpå i forhold til det nuværende niveau, forklarer Karsten Lauritzen.’ 
Efterfølgende forsøgte redaktionen at finde dokumentation for at besparelserne var droppet, og Skatteministeriets presseafdeling bekræftede ministerens udlægning. Det fik os til at skrive følgende:
’Skat slipper for omprioriteringsbidraget og dermed en besparelse på 1,7 milliarder kroner over de kommende år. Det bekræfter Skatteministeriet. Det har dog ikke været muligt for HK Stat at se aftalen.’

… men besparelser fortsætter

Men trods ministerens forsikringer om det modsatte, fortsætter besparelserne altså, og Skat skal redde sig selv med egne penge. Det viser LO's gennemgang af finansloven og det bekræfter Finansministeriet også i et skriftligt svar til redaktionen.

'Omprioriteringsbidraget er ikke annulleret, men er i 2017 og 2018 tilbageført til Skatteministeriet som en del af styrkelsen af skattevæsenet', skriver Finansministeriet blandt andet. 

'Skatteministeriet vil således fortsat effektivisere med henblik på, at de deraf frigjorte midler kan bidrage til genoprettelsen af skattevæsenet.'
HK Stats formand, Rita Bundgaard, har flere gange rost skatteminister Karsten Lauritzen for at have vendt bøtten og fået sat fokus på behovet for flere ressourcer til Skat. Men at Skat skal spare for at redde sig selv, virker helt uforståeligt, mener hun.

- Finansministeriet fortsætter helt upåvirket af virkeligheden i Skat deres sparelogik, hvor Skat skal trække sig selv op af moradset ved håret og redde sig selv med egne penge. Skatteministerens første plan reddede ikke noget, anden gang var et skridt i den rigtige retning. Politikerne kan godt forberede sig på, at der skal mere til. Det kræver en ny plan at få Skat på ret køl og dermed sikre finansieringen af vores velfærd, siger Rita Bundgaard.

Rita i Det Røde Felt

9. januar satte programmet Det Røde felt på Radio24syv fokus på den skandaløse situation i Skat. HK Stat-formand Rita Bundgaard talte dunder til politikerne i programmet, hvor også Jørn Riise fra Dansk Told- og Skatteforbund deltog.

S og R: Skatteministeren oversælger sin skatteplan 

På Christiansborg deler flere oppositionspolitikere LO’s og HK Stats kritik af underfinansieringen af redningsplanen for Skat.

- Skatteministeren oversælger den plan, han har nu, sagde Jesper Petersen, der er skatteordfører for Socialdemokraterne til Radioavisen den 21. december Og hans ordførerkollega hos de radikale, Martin Lidegaard, var på samme linje:

- Jeg er enig i kritikken, lød det fra de radikales skatteordfører. Han pegede på at regeringen flytter rundt på penge i stedet for at tilføre resurser.

Skatteminister: Tryg ved, at vi kan finde flere penge

HK Statbladet har forsøgt at få en forklaring fra skatteminister Karsten Lauritzen på, hvorfor han sagde, at besparelserne var taget af bordet, når det senere har vist sig, at de fortsætter. 

Skatteministeren har ikke ønsket at svare på redaktionens spørgsmål. Skatteministeriets presseafdeling har sendt en skriftlig kommentar, hvor ministeren glæder sig over, at de første milliarder er fundet, men ikke forholder sig til, at besparelserne fortsætter.

- Jeg har fremlagt en plan for et nyt skattevæsen, der indebærer investeringer for knap 7 milliarder kroner, og som der er bred politisk opbakning til. Med finansloven har vi nu fundet de første milliarder. Det er der grund til at være stolt over, for det er en stor pose penge, vi har fået. Den resterende del af finansieringen er alle partierne bag aftalen om det nye skattevæsen enige om at finde på de kommende års finanslove. Det er jeg helt tryg ved, at vi kan, udtaler Karsten Lauritzen i et skriftligt svar.

 

LO: Skatteplan mangler 2,9 milliarder

LO skriver i sit notat om redningsplanen for Skat (Linket virker ikke pr. 17. juli 2018) blandt andet, at der på nuværende tidspunkt er tilvejebragt ca. 5 mia. kr. i perioden 2017-2020 til styrkelse af skatteforvaltningen. Der mangler med andre ord 1,7 mia. kr., hvis redningsplanens samlede omfang skal realiseres.

Samtidig skal man tage højde for de faldende grundbevillinger, der samlet set udgør 1,2 mia. kr. i perioden 2017-2020, jf. tabel 1.

Det betyder, at der reelt kun tilføres 3,8 mia. kr. i 2017-2020. I 2020 udgør den samlede bevilling til skatteforvaltningen ca. 5,5 mia. kr. svarende til niveauet i dag. 
"Det er derfor helt centralt, at der i fremtiden afsættes yderligere midler til at styrke skattevæsenet permanent," konkluderer LO.


Finansministeriet oplyser ...

HK Stat har spurgt Finansministeriet, hvorvidt besparelserne i Skat fortsætter. Her er ministeriets svar i sin fulde og ret tekniske ordlyd:

"Der var på FL16 indlagt et omprioriteringsbidrag på Skatteministeriets område på ca. 100 mio. kr. i 2017, 200 mio. kr. i 2018, 300 mio. kr. i 2019 og 400 mio. kr. i 2020 (i alt ca. 1 mia. kr. i perioden 2017-2020).

Regeringen afsatte allerede på FFL17 en reserve til Skatteministeriet på § 35.11.50. Reserve til Skatteministeriet, der ud over midler til en række store projekter omfattede en generel styrkelse af SKAT's grundlæggende drift. På FFL17 var der således - inkl. midlerne på § 35. - ikke lagt op til et bevillingsfald for Skatteministeriet.

Med finansloven for 2017 (og aftale om Et nyt skattevæsen) blev således tilført i alt 5,0 mia. kr. i perioden 2017-20 til Skatteministeriet. Disse penge er delvist afsat på § 9. og delvist afsat som reserve på § 35.11.50. Reserve til Skatteministeriet. Der er som en del af bevillingstilførslen afsat 250 mio. kr. i 2017 og 300 mio. kr. i 2018 til en generel styrkelse af skattevæsenet. 

Omprioriteringsbidraget er ikke annulleret, men er i 2017 og 2018 tilbageført til Skatteministeriet som en del af styrkelsen af skattevæsenet. Eksempelvis omfatter de 250 mio. kr., der er afsat i 2017 til den generelle styrkelse af skattevæsenet, en tilbageførsel af omprioriteringsbidraget på skattevæsenet svarende til 100 mio. kr. samt en yderligere styrkelse på 150 mio. kr.

Det vil sige, at den bevillingsmæssige skrænt på Skatteministeriets område er "fyldt op", idet denne "opfyldning" skal bidrage til at styrke skattevæsenet i forhold til i dag. Skatteministeriet vil således fortsat effektivisere med henblik på, at de deraf frigjorte midler kan bidrage til genoprettelsen af skattevæsenet. 

Bevillingsniveauet fra 2019 og frem fastlægges på kommende års finanslove.

Skatteministeriet tilføres i de kommende år en meget betydelig merbevilling i forhold til 2016-niveauet. Det bemærkes i forlængelse heraf, at der forventes at skulle rekrutteres op imod 2.000 nye medarbejdere over de kommende år."


Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk