HK.dk logo

Løn i staten – dine 4 fokuspunkter

16. januar 2017  |  Midt Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

I slutningen af 2016 havde HK Stat Midt inviteret fælles- og tillidsrepræsentanter til kursus i løn og flekstid, så de kan hjælpe medlemmerne. Her får du 4 opmærksomhedspunkter fra dagen.

 
  • Læs om uddannelsesdagen her, og få en kort gennemgang af reglerne for flekstid. (Linket er udløbet pr 16/8 2021)

1) LØNSYSTEMET
Din løn består af en basisløn og lokalt aftalte løntillæg. Basisløntrin (grundlønnen) er aftalt mellem Moderniseringsstyrelsen og HK Stat. Den fremgår af din overenskomst.
For kontorfunktionærer består basislønsystemet af løngrupper og lønsatser uden automatisk oprykning mellem grupper og satser og uden anciennitetstrin. Din løn stiger altså ikke automatisk i takt med, hvor længe du er ansat. Det skal aftales lokalt. 
I overenskomstens §11-14 kan du læse mere om forudsætningerne for indplacering i de forskellige løngrupper/-satser. For it-medarbejdere i staten er reglerne lidt anderledes.
 
2) LØNTILLÆG
Når du bliver ansat i staten, bliver du indplaceret i en løngruppe. Det sker på baggrund af ansvar og indhold i jobbet. Derudover aftaler din tillidsrepræsentant (TR) typisk et løntillæg til dig for dine konkrete kvalifikationer eller funktioner. 
I staten er det HK-TR’en, der forhandler og aftaler løn på vegne af alle HK-ansatte. Hvis der ikke er lokal TR, er det din lokale HK-afdeling, der aftaler din løn.
 
3) LØNSEDDELTJEK
Du skal selv sørge for at tjekke din lønseddel. Det er dit ansvar, at du får den rigtige løn. Kig jævnligt lønsedlen godt og grundigt igennem. Der kan være kontante fordele at hente, hvis du får udbetalt for lidt. Det kan være en god idé at spørge på lønkontoret, hvis du ikke forstår din lønseddel. Kontakt eventuelt din lokale HK-afdeling, hvis din lønseddel ikke ser rigtig ud.
Nogle af de typiske fejl på lønsedler er: Forkert pensionsprocent, forkert deltidstimetal, pension på aftalte pensionsgivende tillæg er ikke med på lønsedlen og de rigtige ulempetillæg bliver ikke udbetalt.
 
4) ARBEJDSTID/FLEKSTID
Vilkår om arbejdstidens længde, betaling for overarbejde, forskudttidstillæg m.m. er aftalt i overenskomsten. Arbejdstidsreglerne sikrer, at du arbejder de timer, du skal for din månedsløn, og at du får arbejdstidstillæg, hvis du arbejder mere, fordi din arbejdsgiver har fastlagt eller beordret det.
Begreber som månedsnormtid, arbejdstid, overarbejde, afspadsering, ulempetillæg, weekendarbejde, kursustid og rejsetid, pauser, togter/feltarbejde og plustid kan spille ind på dit samlede arbejdstidsregnskab.
OBS! Udregningen af flekstid kan være lidt ”tricky”. Spørg din TR, dine kolleger eller i din lokale HK-afdeling, hvis du er i tvivl om udregningen.
 
Du kan læse mere om løn, flekstid, ferielov, lønforsikring og meget andet om overenskomst/ansættelse her: www.hk.dk/raadogstoette  
 

Løn


se alle de fordele 
du kan få glæde
af som hk-medlem 


HK Medlemsfordele

kontakt os på
eller online her:


Kontakt HK Midt

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk