HK.dk logo

HK: DSB svigter sit samfundsansvar, når de ikke vil uddanne elever

23. januar 2017  |  HK Stat  |  HK Trafik & Jernbane  | 

storebælt

På DSB’s hjemmeside kan man læse, at 'DSB ønsker at tage et aktivt medansvar for samfundsmæssige udfordringer. Ansvarlighed over for vores kunder, medarbejdere, samfund og vores fælles klode er en integreret del af DSB's forretning og drift.' Men DSB ikke har taget kontorelever siden 2010.

DSB har ikke uddannet kontorelever i årevis, og HK har derfor stillet krav om sociale klausuler. Helt grotesk, at vi skal stille sådan et krav mod en statslig virksomhed, siger formand i HK Trafik & Jernbane Dennis A. Jørgensen.

DSB opfører sig ikke bare uden samfundsansvar. Den statslige arbejdsplads handler også stik i mod hensigten med efterårets trepartsaftaler, når de på 7. år undlader at tage kontorelever. 

Det mener Dennis A. Jørgensen, som er formand for HK Trafik & Jernbane. DSB har ikke uddannet kontorelever siden 2010 og har dermed kørt gratis med andre ansvarlige arbejdspladser, der uddanner elever, siger han.

Læs også: Elever er win-win

- DSB svigter sin samfundspligt som stor statsejet virksomhed ved fortsat ikke at påtage sig sin del af opgaven med uddannelse af kontorelever. DSB har i snart mange år ’kørt på frihjul’ og har ikke uddannet en eneste kontorelev, men i stedet ansat færdiguddannede fra øvrige statsinstitutioner og private virksomheder. Det er hverken god eller ansvarlig arbejdsgiveradfærd, siger Dennis A. Jørgensen.

I DSB arbejder 762 HK-medlemmer med blandt andet køreplanlægning, billetsalg, call center, økonomi og administration, men der er ingen elever. Til sammenligning er der i Banedanmark 885 HK-medlemmer, og der bliver for tiden uddannet 23 elever.

Trepartsaftaler skal føres ud i livet – af alle parter

På baggrund af trepartsaftalen fra august 2016 påpegede HK Trafik & Jernbane igen behovet for en ansvarsfuld elevpolitik overfor DSB’s ledelse. Dialogen var indledningsvist positiv, fortæller Dennis A. Jørgensen. 

- Fra HK’s side var gjorde vi os klar til at samarbejde aktivt om opgaven. Vi samlede derfor de tidligere elevansvarlige og koordinerede med vores kolleger i Banedanmark om, hvad der lige nu er vigtigt for både elever og virksomhed. Det gælder udover kontorfunktionærer også den nye uddannelse af administrationsbachelorer i staten som et alternativ til ansættelse af akademikere til mere komplekse, men stadigt, administrative opgaver. Og alle har de brug for virksomhedspraktik i fx DSB, forklarer formanden for de HK-ansatte i statens trafikvirksomheder.

Men på hovedsamarbejdsudvalgsmødet den 15. december meddelte DSB’s ledelse, at statsbanerne igen kører elevprojektet ud på et sidespor, og den manøvre er uforståelig, mener HK Trafik & Jernbane, som er en del af HK Stat, landets største fagforbund for statsansatte.  

- Statsministeren udstak kursen for flere lærepladser i efteråret, og så er det jo helt uforståeligt, at en stor statslig virksomhed som DSB vender ryggen til trepartsaftalerne. Det hænger ikke sammen. Trepartsaftaler skal føres ud i livet af alle parter, siger Dennis A. Jørgensen.

Vil ikke tage ansvar for fremtidens arbejdskraft

Da DSB sidst fik fornyet sin trafikkontrakt med Transportministeriet i foråret 2015 foreslog HK Trafik & Jernbane, at der blev indført såkaldte sociale klausuler. Målet var at stille krav om, at virksomheden skal bidrage til det rummelige arbejdsmarked og udvise socialt ansvar ved at tilbyde praktikpladser.

Dette blev den gang afvist fordi man opfattede det som en selvfølge, at DSB opfyldte disse forpligtigelser. 

- Det er jo fuldstændig absurd, at vi overhovedet skal overveje at stille krav om sociale klausuler til en statslig dansk virksomhed. Det er uforståeligt, at DSB ikke vil tage ansvar for at uddanne fremtidens arbejdskraft, men vi må desværre konstatere, at vi indtil videre har fået ret. Der var og er åbenbart brug for sociale klausuler i DSB’s kontrakt med staten, siger Dennis A. Jørgensen.

Han tilføjer, at DSB har erfaring med at tage lærlinge på deres værksteder, så der er jo viden om praktikaftaler og vilkår i organisationen. Det er altså ikke fordi, det er en uoverstigelig indsats for HR at tage elever. Og gevinsterne for virksomheden vil være langt større, mener formanden.

På DSB's hjemmeside kan man læse, at ’DSB ønsker at tage et aktivt medansvar for samfundsmæssige udfordringer. Ansvarlighed over for vores kunder, medarbejdere, samfund og vores fælles klode er en integreret del af DSB’s forretning og drift.’

Redaktionen ville gerne have spurgt, hvorfor DSB ikke har taget kontorelever siden 2010, men hverken direktør Flemming Jensen eller HR-direktør Mette Rosholm har ønsket at lade sig interviewe.

Om DSB

DSB er en selvstændig statsligt ejet virksomhed, der drives på et forretningsmæssigt grundlag. DSB modtager en kontraktbetaling fra staten for sine ydelser, der svarer til knap halvdelen af DSB´s årlige omsætning på 10 milliarder kroner.
Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk