HK.dk logo

Videreuddannelse er en bunden opgave for alle

23. januar 2017  |  HK Privat  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

HK/Privat har efter- og videreuddannelse blandt sine allerøverste krav ved overenskomstforhandlingerne. Det handler om krav målt i kroner og uger. Men det bør ifølge Simon Tøgern, formand for HK/Privat, også handle om at forpligte hinanden på en ambitiøs uddannelsesstrategi.


Videreuddannelse

Illustration: Morten Voigt

Forestil dig en virksomhed, som ikke har fået investeret i en åbenlyst nødvendig ny teknologi. Og hvorfor ikke? Det har de ikke fået planlagt. Det har der ikke været tid til. 

Det giver ikke så meget mening, vel? Og vil næppe ske. Og hvis det gør, drejer virksomheden snart nøglen om.

Byt teknologi ud med efter- og videreuddannelse til medarbejderne. Det er alt for sjældent noget, som bliver nøje planlagt. Det giver heller ikke så meget mening.
- Men det er altså en bunden opgave for fagforeninger, arbejdsgivere og samfundet som helhed, at medarbejderne har ret til og mulighed for at dygtiggøre sig hele livet. Det er en forudsætning for jobsikkerhed på et komplekst arbejdsmarked, konkurrenceevne for virksomheder og dermed vækst i samfundet.

Sådan skitserer Simon Tøgern, formand for HK/Privat, udfordringen op, forud for overenskomstforhandlingerne, som begyndte tidligere på måneden. Her er netop efter- og videreuddannelse blandt de allerøverste krav på HK/Privats liste. Og sektorformanden har en formodning om, at arbejdsgiverne vil være med til at rykke på den dagsorden.

- Hvis vi skal tage al snakken om manglende kvalificeret arbejdskraft alvorligt, bør arbejdsgiverne også være klar til at bidrage med løsninger. Så kan det godt være, at de vil pibe lidt, når de skal til lommerne. Men det er jo en investering. Det koster noget, før man får noget igen. Sådan er det med alle investeringer.

Høje ambitioner

Videreuddannelse har været et hovedtema for HK/Privat ved de seneste mange overenskomster. Siden selvvalgt uddannelse kom ind i overenskomsterne i 2007, er der løbende sket forbedringer i ordningen. Blandt andet er antallet af uger, man har ret til at komme af sted, steget.

- Det er rigtig godt. Men vi mener, at det er strengt nødvendigt at have større ambitioner på uddannelsesområdet. Så det er sådan set hele pakken, vi går til forhandlinger med at få forbedret: Adgang til flere uger, 100-procents løndækning ved brug af kompetencefondene (i dag er den 85 procent, red.), og så skal opsagte medarbejdere have ret til mere efteruddannelse i opsigelsesperioden, så vi udnytter den limbotid allerbedst muligt, siger Simon Tøgern.

Ud over kravene, som kan måles i kroner og øre, håber Simon Tøgern også, at forhandlingerne kan sætte en mere gennemgribende ny dagsorden for hele området: Der skal skabes en ny efteruddannelseskultur ude i virksomhederne og en kvalificeret strategi for at fortælle medlemmerne, hvad det mere præcis er for en art efter- og videreuddannelse, der er brug for i Danmark.

En kultur og en fuldfed strategi for kongerigets efteruddannelsesbehov forhandler man sig ikke sådan lige frem til hen over de kommende måneder, erkender Simon Tøgern. Men det er hans håb, at parterne vil forpligte sig på at arbejde målrettet mod de mål i den kommende overenskomstperiode.

- Vi har snakket efteruddannelse i mange år og betonet, hvor vigtigt det er. Det er godt. Men nu er der brug for, at både vi som fagbevægelse og arbejdsgiverne vover at være langt tydeligere omkring, hvad det er for noget videreuddannelse, der er brug for. Hvilke kompetencer er der brug for? Nu og i fremtiden, siger Simon Tøgern.
- Jeg så rigtig gerne, at overenskomstparterne nåede frem til fælles, konkrete anbefalinger til, hvilken videreuddannelse der er mest relevant for danske lønmodtagere på de forskellige områder.

På samme måde håber han, at man kan få arbejdsgiverne til at forpligte sig på, at det er nødvendigt at skabe en ny uddannelseskultur på arbejdspladserne.
- Ønskescenariet er virksomheder, hvor det er lige så naturligt at planlægge medarbejdernes efter- og videreuddannelse, som man fx planlægger arbejdstid og ferie. Hvor det ubetinget påskønnes af ledelse og kolleger, at en medarbejder har lyst til at blive klogere - og ikke ses som et irritationsmoment.

At lave en mere forpligtende fælles strategi for uddannelsesbehovet giver rigtig god mening. Det mener Hanne Shapiro, der er innovationschef på Teknologisk Institut i Aarhus.

- Det er helt oplagt at bruge den digitale dagsorden, som kører lige nu, som omdrejningspunkt. Det er afgørende, at vi for alvor rykker os her, og at man forpligter sig på, at det skal realiseres. Ikke kun som en mulighed for effektivisering, men som en nødvendig serviceinnovation. Det har kæmpe betydning for danske virksomheders konkurrenceevne på den mellemlange bane, siger Hanne Shapiro.

Kompetencer skal i brug

Dermed fremhæver hun også de kontante fordele ved, at arbejdsgiverne tager videreuddannelse alvorligt og på sig.

- Der er desværre en tendens til at se uddannelse som en udgift og derfor måske også en tilbageholdenhed med at se uddannelse som en strategisk investering koblet til vækst- og innovationsdagsordenen. Men det er altså veldokumenteret, at videreuddannelse er en økonomisk gevinst, hvis den tilgås strategisk og bliver omsat i arbejdsorganisering og job-opgaver.

Hanne Shapiro har i sine analyser blandt andet beskæftiget sig helt specifikt med HK’ere og den digitale dagsorden. Hun ser blandt andet en særlig udfordring i, at mange virksomheder - når en medarbejder endelig har været på videreuddannelse - ikke udnytter den gave, det er.

- Mange steder er der skabt nogle meget specialiserede job. Hvis en medarbejder tager videreuddannelse, men sidder låst i nogle specifikke arbejdsopgaver, så den nye viden ikke bliver bragt i spil, er det et komplet spild af kompetencer. Det har vi ikke råd til. Derfor vil jeg sige, at jobudvikling, hvor man får mulighed for at bruge sine nye kompetencer, er lige så vigtigt, siger Hanne Shapiro.

- Jeg ved ikke, hvordan man får det ind i overenskomsterne. Men det er helt afgørende at være opmærksom på.

Overenskomst OK2017 Uddannelse

Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk