skandale1

SOCIAL PENSION – ATP / KL

Et nyt IT-system til pensioner er foreløbigt forsinket med 15 måneder. Forsinkelsen betyder, at det gamle system fortsat skal driftes, hvilket giver en ekstraudgift på 23 mio. kr. hver måned.
Ekstraudgifter: 340 mio. kr. (indtil videre)

EFI – SKAT

SKATs inddrivelsessystem EFI var budgetteret til at koste 500 mio. kr. Systemet blev forsinket fem år og fik tredoblet budgettet. SKAT har siden stævnet leverandøren KMD for 692 mio. kr. i erstatning.
Budgetoverskridelse: En mia. kr.
Ekstraomkostning: Staten regner med at miste mellem syv og 14 mia. kr. i bøder, afgifter mv., som reelt ikke kan inddrives.

PROASK – ARBEJDSSKADESTYRELSEN

Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingssystem blev påbegyndt i 2008, men kom aldrig til at fungere tilfredsstillende. Skrottet i 2014.
Omkostning: 283 mio. kr.

POLSAG – POLITIET

Polsag skulle have kostet 150 mio. kr., men efter tre års forsinkelse, og test-drift på Bornholms politi måtte man erkende, at man ikke skulle have baseret systemet på et alm. ESDH-system. Polsag blev skrottet i 2012.
Omkostning: 500 mio. kr.
Ekstraomkostning: Medarbejderne måtte manuelt gentaste 35.000 dokumenter, da Polsag ikke kunne eksportere det, der var tastet ind i systemet.

REJSEKORTET – DSB, MOVIA, MFL.

Rejsekortet skulle afløse noget så simpelt som papklippekort, men endte med at koste to mia. kr., blive seks år forsinket og koste tre gange mere i drift end alm. klippekort. Systemet dækker stadig ikke hele landet.

DIGITAL TINGLYSNING – DOMSTOLSSTYRELSEN

Indført i 2009 med 1½ års forsinkelse. Systemet var så svært at bruge, at der var lange ventetider for alle danskere, der ville handle hus.
Budgetoverskridelse: 266 mio. kr.

CIVILSTRAFFE – DOMSTOLSSTYRELSEN

Arbejdet indledt i 2004, men systemet blev skrottet i 2008 uden at være taget i brug.
Omkostning: 80 mio. kr.

AMANDA – ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN

Skulle indføres i 1998 og havde et oprindeligt budget på 283 mio. kr. Fungerede først tilfredsstillende i 2003, men undervejs var systemet så dårligt, at medarbejderne nedlagde arbejdet. Skrottet i 2008.
Omkostning: 650 mio. kr.

DACCIS – FORSVARET

Forsvarets informationssystem DACCIS, der blev leveret af SAAB endte med at blive skrottet i 2008.
Omkostning: 456 mio. kr. Leverandøren blev dog dømt til at betale 200 mio. kr. i erstatning.

DEMARS – FORSVARET

Forsvarets centrale ERP-system, der kostede 1,1 mia. kr. at sætte i drift (2004), krævede efterfølgende uanede mængder af konsulenttimer for at blive tilrettet – uden at man kunne se, at det gav en effektiviseret drift.
Budgetoverskridelse: 350 mio. kr.

ANDRE IT-SKANDALER

Sigma, Amternes EPJ-systemer, VUE, Grunddataprogrammet, IC4, SIGMA, De nationale skoletests, CAP, Nemkonto, MiniMaks.