HK.dk logo

Lyttemøder: År 2017 starter i aktivitetens tegn

02. februar 2017  |  HK Trafik & Jernbane Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

2017 begyndte med 2 velbesøgte lyttemøder, hvor op mod 50 medlemmer havde tilmeldt sig, og mødte et veloplagt formandskab samt sekretariatet. Temaet var medlemmernes forventninger til HK Trafik & Jernbane: Hvad vil I have mere af – og hvad skal der være mindre af.

Formand for HK Trafik & Jernbane Dennis A. Jørgensen bød de fremmødte velkommen og bad om, at man greb lejligheden til at give fagforeningen feedback og gjorde sig tanker om fremtidens udfordringer.

- Den seneste medlemsmåling i HK viser, at der skal ske forbedringer i fagforeningen – men vi har brug for jeres støtte til at gøre det rigtige. Hvor kan vi inddrage jer mere – og hvad prioriterer I højest. Vi spørger ikke bare for vores skyld – men lige så meget for jeres egen skyld. Hvis vi stikker hovederne sammen, kan vi nå længere med vores mærkesager, sagde formanden.

- Medlemsmålingen viser, at der, hvor vi har en aktiv tillidsrepræsentant, stiger tilfredsheden mærkbart. Også et bedre kendskab til de mange relevante medlemstilbud forbedrer scoren, og så har fagforeningen en udfordring i at forbedre sit samlede image, dvs. få mere synlig indflydelse ved at sætte de rigtige dagsordner, fortsatte han. 

- Vi har på det seneste styrket samarbejde mellem kredsene om at lave flere medlemsarrangementer, og det har allerede vist sig at være populært. Samtidig har vi skruet op for forbedring af jeres tillidsrepræsentanters værktøjskasse, så de bliver bedre rustet til at støtte jer, når I har behov.

TJ Lyttemøde

Og så gik det løs med input fra bordene

Efter en lille times livlig debat blev det tid til at byde ind fra bordene, der havde fungeret som små fremtidsværksteder. 

Her fra lød det:

- Vi har brug for en ordentlig seniorpolitik i virksomhederne, bl.a. med flere seniordage, for såvel tjenestemænd som overenskomstansatte. Der er ikke rimeligt, at den proces er gået i stå afløst af jagten på at øge arbejdsudbuddet ved at hæve pensionsalderen.

- I forbindelse med de kommende overenskomstforhandlinger i 2018 skal vi selvfølgelig som udgangs-punkt skaffe forbedringer af de nuværende løn – og arbejdsforhold. Og det er vigtigt at sætte sig imod forsøg på at sløjfe den betalte frokostpause og ikke mindst fastholde de kutymer vi i øvrigt har opnået.

- Der er behov for en større indsats i efteruddannelsen af alle medarbejdere til at følge med udviklingen i deres job, men også være bedre rustet på arbejdsmarkedet, den dag jobbet forsvinder. 

- Vores arbejdsmarkedspension skal ses efter i sømmene.

Fat på alle – ikke mindst de unge

Fra flere sider lød det, at fagforeningen skal blive bedre til at organisere 'de unge'. Finde ud af, hvad der kan tiltrække dem gennem en direkte dialog med dem på den enkelte arbejdsplads. Og som minimum skal de bydes velkommen af tillidsrepræsentanten. 

En ting er dog klokkeklart, lød det også, når de unge henvender sig til sin tillidsrepræsentant eller fagfor-eningen, så skal de have en ret hurtig tilbagemelding. Ligesom os andre, så hader de bureaukrati. De er vant til på de sociale medier, at tingene udvikler sig hurtigt i overhalingsbanen. 

Generelt er der brug for meget mere synlighed på arbejdspladserne: 

- Det kan ikke være rigtigt, at der findes enkelte medlemmer, som ikke kender deres tillidsrepræsentant. Fagforeningen skal meget mere på banen og vise, at den er alle vegne, hvor der er brug for den.

TJ Lyttemøde

Frikortsagen afgøres i Landsretten ultimo oktober

Og selvfølgelig kan man ikke afholde et medlemsmøde uden at nævne kampen for at få fribefordringen tilbage i Banedanmark – og fastholde den i DSB. Det blev i den forbindelse oplyst, at hovedforhandlingen i retssagen i Østre Landsret er berammet til slutningen af oktober i år. HK Trafik & Jernbane er på vej med at lægge hele sagen på HK.DK og opdatere, når der sker nyt. Men i bund og grund er processen lige nu en brevudveksling af synspunkter og påstande mellem fagforeningens advokat og kammeradvokaten.

Dennis A. Jørgensen oplyste, at fagforeningen kun fører sag for medlemmerne, og her og nu sker der en registrering med henblik på at opnå en fristforlængelse imod forældelse af retskravet. Dog er det beslut-tet, at pensionister der har været medlemmer, men ikke er det længere, også vil være omfattet. Pensio-nister, der ikke har været medlemmer, kan omfattes af sagen, hvis de melder ind sig i fagforeningens seniorklub.

Sådan kommer vi videre

Næstformand i HK Trafik & Jernbane Lone Riis opsummerede mødet og oplyste, at alle input efterfølgen-de vil blive bragt ind i bestyrelsen til videre drøftelse, prioritering og opfølgning. 

- Vi trækker nu i arbejdstøjet, og I kan regne med, at der forud for de kommende overenskomstforhand-linger vil være mulighed for at formulere de krav til forbedringer, der efterspørges. Samtidig skal vi være opmærksomme på, at den såkaldte moderniseringsstyrelse er i færd med helt systematisk at rippe de statslige arbejdspladser for medarbejdergoder og kutymer. Det vil påvirke de kommende overenskomst-forhandlinger og kræve, at vi kommer helt frem i skoene, sagde hun og tilføjede:

- Flere ønsker tilbud om kompetenceafklaring og mulighed for at efteruddanne sig. I den forbindelse vil jeg varmt anbefale, at bruge HK's karrieretelefon og Kompetencekompasset. Her kan du både få rådgivning, inspiration og støtte til dine ønsker. 

- Vi har netop lagt Aktivitetsplan 2017 på HK.DK – en kalender over alle HK Trafik & Jernbanes medlemsarrangementer i 2017 med spændende og aktuelle temaer. Og der kommer mere, sluttede næstformanden.

 

Medlemsdemokrati HK-medlemmer Tillidsrepræsentant

Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk