HK.dk logo

Skatteminister åbner for flere resurser til Skat

03. februar 2017  |  HK Stat  |  HK SKAT  |   |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Jeg betragter ikke Skats resursediskussion som lukket. Med de ord åbnede skatteminister Karsten Lauritzen en dør på klem for flere folk til kontrol i Skat. I 2015 udbetalte staten 235 milliarder i negativ moms.

Hvorfor ansætter Skat ikke flere folk til kontrol, når hver medarbejder, der sidder med negativ moms, retter fejl for 27 millioner kroner? 

Det åbne samråd tordag den 2. februar 2017 i Folketingets skatteudvalg gav plads til både generelle spørgsmål om antallet af skattefolk og mere detaljerede spørgsmål om udbetaling af negativ moms for milliarder.  

Det var de to skatteordførere Jesper Petersen (S) og Rune Lund (EL), der havde kaldt skatteministeren i samråd som følge af Statsrevisorernes rapport, der midt i december gav Skatteministeriet og Skat skarp kritik for en række forhold omkring kontrollen, når virksomheder får udbetalt såkaldt negativ momstilsvar. 

samråd

Spørgsmål om over 1.300 milliarder kroner

Den danske stat har 2009-2015 udbetalt 1342,9 milliarder kroner i negativ moms, så selv en meget lille fejlprocent kan blive til et voldsomt tab for staten.
Statsrevisorerne påtaler i deres beretning, at Skatteministeriet ikke har sikret, at Skats kontrol med negativ moms - inden udbetaling - er tilfredsstillende. Og at Skatteministeriet ikke kan forklare årsagerne til, at udbetalingerne af negativ moms er steget med ca. 68 procent i perioden 2009-2015.

For lidt kontrol

Rune Lund undrede sig over, at Finansministeriet opfatter Skat som en udgift og ikke tænker på den indtægt, der kommer ind i den anden ende.

- Det ville være dejligt, hvis man gik over til at tænke indtægtssiden og udgiftssiden sammen, sådan som man gør i resten af samfundet, og som man fx også gør ude i kommunerne. Men jeg kan forstå, at skatteministeren ikke har tænkt sig at gå den vej. Det, synes jeg, er en skam. 

Jesper Petersen pegede på behovet for at lave en genopretning af skattevæsenet, der gør skattegabet og momsgabet mindre. Han pegede også på, at det er problematisk, at selv i de sager, der er taget ud til kontrol, er der ikke mandskab nok til rent faktisk at kontrollere. 

- Er svaret stadig det samme, at man ikke er indstillet på at afsætte resurser, spurgte han.

Skatteminister Karsten Lauritzen bekræftede, at han skal stå på mål for det skattevæsen, vi har. 

- Jeg anser det som min opgave som skatteminister at fastsætte den politiske ramme og retning for Skat. Det er skats ledelse, der helt konkret prioriterer resurserne. Men det er mit ansvar at gå til finansministeren og bede om flere resurser. 

- Det er mit ansvar, at der er rammer til at udfylde opgaverne, eller at jeg forsøger, at tilvejebringe de rammer, der skal være. Det mener jeg også, at vi har taget et meget stort skridt i retning af.

- Så har der været ønsker om at gøre noget mere. De ønsker kommer vi til at drøfte løbende. Vi skal tale om moms op mod sommeren, når vi har fået anbefalinger fra PwC, og efter sommer er der finanslov. Jeg betragter ikke Skats resursediskussion som lukket, men jeg vil gerne have et fagligt grundlag at stå på, og jeg har som Venstre-skatteminister det overordnede synspunkt, at vi skal sørge for at have et velfungerende skattevæsen - men gerne bruge så få skattekroner som muligt, sagde Karsten Lauritzen.

Løftede humøret på en torsdag

Jesper Petersen glædede sig over den åbne dør, og det gav anledning til en finurlig politisk ordveksling.

- Jeg tager ministerens svar positivt på den måde, at vi har oplevet at blive afvist i vores ønsker om at tilføre flere resurser til området. Men bag lidt snirklede formuleringer om, hvornår der igen bliver indkaldt, aner jeg en imødekommelse af, at det er muligt, at regeringen vil gå den vej sammen med os?

- Det kan jo godt få lov at løfte humøret lidt på sådan en torsdag, for det mener vi, at der er behov for. Nu har jeg hørt det sådan, så må skatteministeren rette mig, hvis jeg ikke har hørt rigtigt efter.

Skatteminister Karsten Lauritzen svarede igen.

- Det er ikke altid, at Jesper Petersen hører det, jeg siger, rigtigt, men i denne sag har han hørt det rigtigt. Vi kommer til at drøfte det, for det er mit ønske, at vi begrænser momsgabet så meget som overhovedet muligt, og der er også naturligt en resursediskussion i det. 

Skatteministeren blev blandt andet spurgt om, hvor stor en del af stigningen på 68 procent i udbetaling af i alt 1.343 milliarder kroner i negativ moms, som skattemyndighederne kan forklare, og hvad der sker, når sager bliver udtaget til kontrol, mens medarbejderne ikke har tid til at kontrollere dem. Han henviste til, at Skatteministeriet vil svare skriftligt og i øvrigt i den kommende tid skal svare statsrevisorerne formelt på deres kritik. 

-Jeg kan simpelhen ikke forstå, at man ikke ansætter nogle flere folk i Skat, sagde Rune Lund efter samrådet til HK Stat. Se videoen under artiklen.

Spørgsmål om 1.343 milliarder kroner

Den danske stat har 2009-2015 udbetalt 1342,9 milliarder kroner i negativ moms.
I forhold til 2009 er der i årene 2010-15 udbetalt 363,6 milliarder kroner mere. 
Der er udbetalt 95 milliarder mere alene i 2015.

Statsrevisorerne påtaler i den forbindelse:

- at Skatteministeriet ikke har sikret, at Skats kontrol med negativ moms inden udbetaling er tilfredsstillende. 

- at Skatteministeriet ikke kan forklare årsagerne til, at udbetalingerne af negativ moms er steget med cirka 68 procent i perioden 2009-2015.

Kilde: RigsrevisionenDet har skatteministeren også sagt

-Det er jo mit håb, at de partier, der bærer ansvaret for mange af de problemer, der tynger Skat i dag, også vil være med til at rette op på tingene og betale regningen for det, og det gælder selvfølgelig også mit eget parti.
Karsten Lauritzen, Politiken

-Altså, man bliver jo ikke populær af at rydde op i skattevæsenet. Det er der ingen, der klapper i hænderne over. Og vi lever i en tid, hvor det er de lette synspunkter, der har de bedste livsvilkår i medierne. 
Karsten Lauritzen, Politiken

-Frem mod 2020 kommer der 1.000 ekstra medarbejdere i Skat som et led i den genopretningsplan for Skat, vi har aftalt med Folketingets partier. Men det er korrekt, at der i den pakke ikke vil være øremærket penge til ekstra kontrol og kontrollanter. Det er helt bevidst, for jeg er ked af at sige det, men det er en altså gammeldags måde at tænke på, hvis man tror, at det kun handler om, hvor mange medarbejdere der er ansat til at kontrollere. Det handler snarere om, hvor stor en tillid der er til systemet, og om man kan forstå de regler, der gælder. Og når vi får det nye it-inddrivelsessystem til at fungere, så får vi også nogle bedre muligheder for at kontrollere de steder, hvor det giver mening. 
Karsten Lauritzen, PolitikenSKAT

flere Nyheder om skat


Skattekommissionen: McKinseys konsulenter vidste på forhånd, at de skulle spare 1 milliard

26. august 2021  | HK Stat  | HK SKAT

Konsulenterne fra McKinsey havde fået konklusionen, før de i 2012 gik i gang med at undersøge, hvor meget Skat kunne spare. Det kom onsdag frem i skattekommissionen, skriver Politiken.


Eksplosion i sager om økonomisk kriminalitet

25. maj 2021  | HK Stat  | HK SKAT

Antallet af anmeldelser om økonomisk kriminalitet er mere end femdoblet i løbet af de seneste 10 år. Det viser en analyse fra FSR – danske revisorer. Svindlere har haft det for let, fordi kontrollen er blevet svækket gennem mange år, og stigningen er stærkt foruroligende, mener revisorerne.


 Se alle nyheder

Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk