HK.dk logo

Dårlige it-systemer stresser statslige medarbejdere

06. februar 2017  |  HK Stat  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Hver 3. af statens it-systemer er i risiko for nedbrud og hackerangreb. Sådan lyder det fra Finansministeriet. Syge it-systemer kan være med til at presse de statslige medarbejdere, mener HK Stats næstformand.

Når statslige medarbejdere går på arbejde, kan det være svært for dem at stole på it-systemet. En tredjedel af alle statslige it-systemer er nemlig i overhængende fare for at bryde sammen, viser en ny rapport fra Finansministeriet (Linket virker ikke pr. 17/10-18). 

Næstformand i HK Stat Peter Raben mener, at det er et problem for de statslige medarbejdere, at it-systemerne ikke fungerer. 

- En ny undersøgelse lavet for HK viser, at fejlbehæftede og forsinkede it-systemer er én af årsagerne til stress blandt HK-medlemmer, siger han og fortsætter: 

- Presset på medarbejderne bliver ekstra stort, hvis personalenormeringen er baseret på nogle it-systemer, der så forsinkes eller rammes af driftsproblemer, så der ikke er medarbejdere nok til at udføre opgaverne, fordi rationaliseringsgevinsten er indkalkuleret på forhånd. 

It koster efteruddannelse

Staten bruger i øjeblikket 428 it-systemer, der er kritiske for at drive staten. 158 af dem er i risikozonen for nedbrud og hackerangreb. Staten bruger årligt 7 mia. på it, viser Finansministeriets rapport. At staten bruger så mange penge på it-systemer, der ikke virker, kan betyde færre penge til andre vigtige ting på en arbejdsplads, mener Peter Raben. 

- Store udgifter til it-systemer kan også betyde, at der ikke er mange penge til overs til andre formål blandt andet efter- og videreuddannelse – ikke mindst, når der årligt skal spares 2 procent som følge af omprioriteringsbidraget, siger han. 

Omprioriteringsbidraget er de 2 procent, som stort set alle statslige driftsområder skal betale af deres budget til regeringens konto.  

Finansministeriets rapport viser, at der øjeblikket er indrapporteret omkring 170 igangværende it-udviklingsprojekter med et budget på over 5 mio. kr. hver. Tilsammen vil de 170 it-udviklingsprojekter over en årrække koste den danske stat 5,8 mia. kr. 

Peter Raben mener, at politikerne skal holde op med at tro, at digitale snuptagsløsninger altid er vejen frem. 

- Som fagforening må vi kræve, at udvikling, implementering og drift af it-systemer sker på et velfunderet grundlag. Det skal være velgennemtænkte løsninger, hvor medarbejdernes erfaringer og viden inddrages både under udvikling og drift at systemerne, siger han.

"Lad os få arbejdsro"

Dårligt fungerende it-systemer kommer til at gå ud over borgerne. Det viser undersøgelsen Digitaliseringens blinde plet foretaget af HK Stat og HK Kommunal i 2016. Her stod det klart, at hele 44 procent af medarbejderne, der har direkte kontakt med borgene, mente, at serviceniveauet var blevet noget ringere eller meget ringere over de seneste år. 

Udviklingen ser Peter Raben som en klar konsekvens af de dårlige it-systemer. En udvikling, der skal vendes, så borgerne igen kan få den service, som de efterspørger. Peter Raben mener, at man skal også sørge for at videre- og efteruddanne de statslige medarbejdere.

- Et vigtigt element i at sikre større kvalitet i statens it-systemer er derfor mere systematisk kompetenceudvikling udover bedre styring af it-projekterne. Lad os få arbejdsro, så de tiltrængte forbedringer og udskiftninger af statens it-systemer kan foregå på en fornuftig og velplanlagt måde, siger han. 

Fakta om statens it-systemer

Staten bruger ca. 7 mia. kr. om året på it, men at der ikke er et tilstrækkeligt indblik i, hvad midlerne bruges på. 

Der er indrapporteret ca. 170 igangværende it-udviklingsprojekter med et budget på over 5 mio. kr. Samlet set svarer det til et samlet budget på ca. 5,8 mia. kr. over en længere årrække. Cirka to tredjedele af disse projekter vurderes at have en lav risikoprofil.

Det estimeres, at der findes ca. 430 it-systemer, der vurderes som kritiske for statens virke eller for samfundet som helhed. De vurderes endvidere, at over 150 it-systemer har en utilstrækkelig systemtilstand. For langt hovedparten er der igangsat tiltag, der skal forbedre forholdene. 

Der er en varierende kvalitet i myndighedernes varetagelse af it-opgaverne, fx i forhold til styring af it-porteføljen, kontrakt- og leverandørstyring og vedligehold af it-systemer.

Kilde: Finansministeriets rapport

 

Digitalisering HK-medlemmer

Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk