HK.dk logo

De vigtigste resultater i industriforliget

13. februar 2017  |  HK Privat Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Her får du en oversigt over de vigtigste forbedringer i Industriens Funktionæroverenskomst, som blev forhandlet færdig i weekenden 11.-12. februar.


Uddannelse

 • Medarbejderne skal have et uddannelsesløft. Både dem, der har en uddannelse, og de ufaglærte.
 • Derfor bliver der afsat 200 mio. kroner fra IKUF (Industriens Uddannelsesfond) til uddannelse inden for udvalgte erhvervs-, akademi- og diplomuddannelser.
 • Ordningen hedder ”Aftalt Uddannelse”, og medarbejdere, som uddanner sig under ordningen, får fuld løndækning.
 • Derudover skal der ansættes uddannelseskonsulenter, som kan hjælpe uddannelsesindsatsen i gang.

Work-life balance

Afspadsering: 
 • Fremover kan arbejdsgiveren ikke kræve, at du afvikler planlagt afspadsering, hvis du er syg og sygemelder dig, inden afspadseringen begynder.

Seniorer: 
 • Nu får du ret til at aftale en seniorordning, som kan træde i kraft, når der er mindre end 5 år, til du skal på pension.
 • Ordningen giver dig mulighed for at købe frihed i op til 32 dage om året. 
 • Du kan finansiere lønnedgangen med din Fritvalgs Lønkonto og indbetalingen på din pensionsordning, dog minus administrationsomkostningerne.

Børnefamilier: 

 • Fremover får du ret til en hel fridag med løn, hvis dit barn er sygt. Dvs., at bliver du kaldt hjem fra arbejde, så har du ret til løn resten af dagen og den efterfølgende dag.
 • Forældre får mulighed for at købe to børneomsorgsdage pr. år via Fritvalg Lønkontoen.
 • Fremover får forældre fuld løn, når de holder de 13 ugers forældreorlov.

Satsstigninger

Fritvalgs Lønkontoen stiger:
 • pr. 1. marts 2017 med 0,7 %
 • pr. 1. marts 2018 med 0,7 %
 • pr. 1. marts 2019 med 0,6 %
Herefter udgør ordningen i alt 4 %.

Elevsatser stiger i gennemsnit 1,7 % om året.

Overenskomst til flere

Der er forbedringer i forhold til, hvem der er omfattet af overenskomsten. Det betyder, at det bliver lidt lettere at opfylde kravene til at få overenskomst i en virksomhed.
 • Flere funktionærer bliver omfattet af overenskomsten, da også en række professionsbachelor-uddannelser bliver dækket.
 • En ny aftale skal gøre det lettere at behandle sager om overenskomstdækning.

Tillidsrepræsentantens rettigheder

 • Tillidsrepræsentantens vederlag forhøjes.
 • Tillidsrepræsentanten får en større rolle i forbindelse med planlægning af ”Aftalt Uddannelse”.
 • Når en tillidsrepræsentant stopper, har han eller hun ret til ekstra kompetenceudvikling.
 • Har en tillidsrepræsentant haft sit hverv i mere end et år, forlænges opsigelsesvarslet med 6 uger inden for det første år efter ophør af hvervet.

OK2017 Overenskomst

Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk