HK.dk logo

Her er de 11 vigtigste ting om industriforliget

14. februar 2017  |  HK Privat  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Her er de 11 vigtigste ting, du skal vide om overenskomstaftalen mellem Dansk Industri og CO-industri. Dette store forlig på industriområdet smitter af på alle de øvrige overenskomster, som HK/Privat forhandler i de næste uger.


11 ting

1. Uddannelse
Enighed om et uddannelsesløft. Der bliver afsat 200 mio. kroner fra IKUF (Industriens Uddannelsesfond) til en ”aftalt uddannelse” – det gælder både erhvervs-, akademi- og diplomuddannelser. Med fuld løndækning - mod 85 % løndækning i dag ved selvvalgt uddannelse.

2. Sparring og hjælp til uddannelse
Som noget nyt får din tillidsrepræsentant eller talsrepræsentant indflydelse på planlægning af "aftalt uddannelse". Parterne er enige om, at der skal ansættes uddannelseskonsulenter, som kan sikre, at den nye ordning med ”aftalt uddannelse” kommer godt fra start. 

3. Dobbelt op på fritvalgskontoen 
Samlet stiger indbetalingen til din fritvalgskonto med 2 % over overenskomstens tre år. Første stigning 0,7 % er 1. marts 2017, et år efter stiger den det samme, og 1. marts 2019 stiger den med de sidste 0,6 %. Herefter får I hver måned i alt 4 % på jeres fritvalgskonto, som I kan råde over til mere på lønkontoen eller pensionen. 

4. Mere frihed til børnefamilier
Du får ret til en hel fridag med løn, hvis dit barn er sygt. Så hvis du bliver kaldt hjem fra arbejde, så har du ret til løn resten af dagen og også til at holde fri med løn den efterfølgende dag. Forældre får ret til at købe to børneomsorgsdage pr. år via din fritvalgskonto. Og forældre kan holde fri i op til fem dage pr. år, når et barn under 14 år er hospitalsindlagt, også selvom barnet overnatter hjemme.

5. Fuld løn under forældreorlov
Begge forældre kan nu få fuld løn under 13 ugers forældreorlov. I den nuværende overenskomst er der et loft på 145 kr. i timen, som har gjort det dyrt for nogle – ikke mindst for fædre - at holde forældreorlov.

6. Sygdom og afspadsering
Hvis du bliver syg og sygemelder dig, inden start på aftalt afspadsering, så annulleres afspadseringen – og du mister dermed ikke fridagene.

7. Overarbejde og fleksibilitet
Virksomhederne har fået mulighed for i op til et år at indføre “systematisk overarbejde”, dog max 5 timer om ugen, max 1 time pr. dag. Overarbejdet giver merbetaling og skal afspadseres i hele dage inden for et år. Virksomheden må først gøre brug af bestemmelsen, hvis det ikke er lykkedes at få en lokalaftale om varierende arbejdstid.

8. Seniorfridage
Før var det en mulighed. Nu er det er ret. Hvis der er mindre end fem år til, at du skal på pension, kan du nu købe sig til frihed i op til 32 dage om året. Du kan betale med din fritvalgskonto og/eller ved at erstatte pensionsbidrag med seniorfridage. 

9. Eleverne får mere i løn
Elevsatser stiger i gennemsnit 1,7 % om året. 

10. Overenskomst til flere
Flere funktionærer vil være omfattet af overenskomsten, da også en række nye mvu-uddannelser vil blive dækket. Det bliver lidt lettere at opfylde kravene til at få overenskomst i en virksomhed. 50%-reglen, hvor mindst 50 % skal være medlem af HK, for at overenskomsten gælder eksisterer fortsat, men en ny aftale sikrer en bedre proces og hurtigere afklaring, når der er uenighed om overenskomstdækning.

11. Bedre vilkår for tillidsrepræsentanter
Tillidsrepræsentantens årlige vederlag forhøjes til 9.000 årligt på de mindste virksomheder og op til 33.000 kr. på de største. Når en tillidsrepræsentant stopper, har han eller hun ret til ekstra kompetenceudvikling. Har en tillidsrepræsentant haft sit hverv i mere end et år, forlænges opsigelsesvarslet med 6 uger inden for det første år efter ophør af hvervet.

HK/Privats sektorbestyrelse har godkendt industriforliget og anbefaler medlemmerne at stemme ja

Efter OK-aftale i industrien: Forhandlingstid i andre brancher

Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk