HK.dk logo

Universiteter vil bevare omstridte fridage

16. februar 2017  |  HK Stat  |   |   | 

cbs

På CBS har man - ligesom på 6 andre universiteter -  ingen planer om inddrage de 3 arbejdsgiverbetalte fridage. 

7 ud af 8 universiteter har allerede meldt ud, at de vil bevare fridagene 5. juni, 24. og 31. december. Aarhus Universitet har meget ihærdige og fleksible medarbejdere, som strækker sig langt, lyder begrundelsen blandt andet.

Mens ansatte andre steder i staten må vinke farvel til 3 arbejdsgiverbetalte fridage, har universitetsledelsen på 7 af landets universiteter allerede meldt ud, at deres ansatte fortsat skal have fri til at stege juleanden, blande punchbowle til nytårsaften eller fejre demokratiet med familien grundlovsdag. 

Læs også: Store arbejdspladser freder fridage

Ihærdige og fleksible medarbejdere

Blandt de første til at melde ud var Aarhus Universitet. Her har medarbejderne ingen grund til at frygte for de 3 fridage, som er omfattet af AU's personaleadministrative retningslinjer. Det slår universitetsdirektør Arnold Boon fast i universitetsavisen Omnibus.

- Vi har i ledelsen ingen planer om at inddrage de 3 fridage. De indgår i en aftale mellem ledelse og medarbejdere, og det ser vi ingen grund til at ændre på.

I et interview med Avisen.dk uddyber Aarhus Universitets kommunikationschef beslutningen.

- Aarhus Universitet har meget ihærdige og fleksible medarbejdere, som strækker sig langt for universitetet. Det anerkender universitetsledelsen, og samtidig ønsker man at fortsætte den nuværende praksis, hvor medarbejderne har fri til at være sammen med deres nære juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag, siger kommunikationschef Anders Correll fra Aarhus Universitet til Avisen.dk.

Læs også: Universitetet opsiger ikke kutymefridag

RUC: ingen overvejelser i den retning

Også på RUC har ledelsen foreløbig fredet de omstridte fridage. I rektoratets nyhedsbrev 25. januar blev det meldt ud, at julen og de andre dage ikke er i fare.

- Der har i den senere tid været en debat i medierne om, at statsansatte i Skat og Social- og Indenrigsministeriet står over for at miste 3 fridage om året: juleaften, nytårsaften og grundlovsdag. For god ordens skyld vil vi oplyse, at vi ikke har overvejelser i den retning for ansatte på RUC, skrev rektoratet.

Universitetsdirektør på RUC Peter Lauritzen fortæller, at juleaften, nytårsaften og grundlovsdag har været fridage længere end de cirka 10 år, han har været på universitetet ved Roskilde. Efter voldgiftsafgørelsen ønskede ledelsen hurtigt at skabe ro om spørgsmålet, forklarer direktøren.

- På grund af voldgiftssagen og den efterfølgende debat, valgte vi at melde ud i hovedsamarbejdsudvalget. Det gjorde vi for ikke at skabe usikkerhed blandt medarbejderne, siger Peter Lauritzen.

- Vi er i gang med en stor sparerunde, vi har lavet omfattende organisationsændringer og har lige haft en afskedigelsesrunde. Vi skal skære 12 procent af vores udgifter og har derfor en meget presset organisation. Vi synes, det ville være et forkert signal, og vi var enige om i ledelsen, at vi ville undgå en situation, hvor der blev skabt mere usikkerhed, siger Peter Lauritzen.

RUC har dog tidligere ændret i de ansattes fridage, forklarer direktøren. I 2007 ændrede RUC reglerne for fri den 1. maj til at følge den generelle vejledning fra Moderniseringsstyrelsen.

CBS: Følger praksis

På CBS er 5. juni samt 24. og 31. december arbejdsgiverbetalte fridage. Dog kan der være enkelte medarbejdere, der skal arbejde på disse dage af hensyn til drift og sikkerhed. Fridagene fremgår af CBS’ personalehåndbog.

CBS har ingen planer om at ændre på dette. Universitetsdirektør Kirsten Winther Jørgensen har sendt en meddelelse ud på universitetets intranet, der blandt andet siger:

'Vi følger praksis i universitetssektoren og har ikke planer om at ændre kutymefridage. CBS’ medarbejdere arbejder i forvejen hårdt og strækker sig langt for at passe deres opgaver, så vi vurderer umiddelbart, at den faktiske effekt af at fjerne kutymefridage vil være meget begrænset.'

I forskellige udmeldinger om fridagene til medarbejderne og til avisen.dk, har også SDU, Aalborg Universitet, DTU og IT Universitetet meddelt, at der ikke er planer om at ændre i fridagene.

På Københavns Universitet forventer HK-fællestillidsrepræsentant og næstformand i hovedsamarbejdsudvalget Ingrid Kryhlmand, at HSU drøfter sagen på sit næste møde i marts 2017.

Rita: Stadig ikke god arbejdsgiveradfærd

Sagen begyndte, da Skatteministeriet i 2013 opsagde de 3 fridage og muligheden for at få fri med løn 1. maj og til bryllup og begravelser. Det fik de faglige organisationer til at indbringe sagen for en faglig voldgift, da fridagene blev inddraget uden forudgående forhandling.

I januar kom så afgørelsen, hvor dommeren gav Skat medhold i, at det juridisk er muligt at inddrage fridagene. Det er dog stadig op til den enkelte arbejdsplads.

- Bare fordi man måske har fået juridisk medhold, betyder det ikke, at det er god arbejdsgiveradfærd. Vi ser, at både Moderniseringsstyrelsen og ministeren har understreget, at det er op til de enkelte arbejdsgivere, og jeg synes, det er klogt af universiteterne – og nu også flere statslige chefer – at skabe ro på dette område, siger Rita Bundgaard.

Juridiske eksperter har ellers tidligere overfor Djøfbladet vurderet, at hvis statens medarbejdere har haft en rettighed i årevis, kan den sidestilles med de overenskomstmæssige rettigheder. 

Eksperter: Fridage kan ikke bare inddrages

- Det er et helt klart brud på overenskomsten, hvis ministeriet inddrager kutymefridagene, sagde arbejdsmarkedsforsker med fokus på blandt andet arbejdsret Henning Jørgensen i 2016 til Djøfbladet. 

Han fik opbakning af professor i erhvervsret ved Aarhus Universitet Ole Hasselbalch:

- Hvis de ansatte har haft fri juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag over en længere periode, er ordningen blevet en del af overenskomsten. Det behøver ikke at være skriftligt aftalt. Hvis overenskomsten er blevet nyforhandlet, mens der har været fast praksis for, at netop de 3 dage har været fridage, kan arbejdsgiveren ikke pludselig løbe fra det, siger han og tilføjer, at en principafgørelse allerede for 20 år siden har fastslået, at grundlovsdag i hvert fald er en halv fridag.

Men den vurdering delte dommeren i voldgiftsretten altså ikke. 

Læs også: Frokosten reddet i DR

Dommer gav Skatteministeriet medhold

Skatteministeriet fik i midten af januar 2017 i en voldgiftssag medhold i, at de kan opsige de 3 betalte fridage; juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag, som ellers har været kutyme i en lang årrække, men ikke alle steder er indskrevet i overenskomsten.

Tidligere har HK'erne i politiet fået frataget deres fridage, og senest har også det tidligere Social-og Indenrigsministeriet med en række styrelser meldt ud, at man vil tage de 3 fridage fra medarbejderne. Ifølge Djøfbladet vurderede departementschef Sophus Garfiel, at det nu tidligere Social- og Indenrigs­ministeriet kunne hente cirka 20 årsværk hjem ved at afskaffe fridagene.


Er 1. maj en fridag i staten?

Ansatte i staten har ret til efter anmodning at holde fri 1. maj, i det omfang tjenesten tillader det. Det afhænger af praksis på den enkelte arbejdsplads, om det kan ske med løn. Læs mere om 1. maj i PAV afsnit 26.2.8.2. 

Kilde: Moderniseringsstyrelsen 
 

Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk