HK.dk logo

Fagbevægelsen skal satse på atypisk ansatte

17. februar 2017  |  HK Privat Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Selv om langt de fleste arbejdstagere stadig er fastansatte på fuld tid, så stiger antallet af de såkaldt atypisk ansatte. Og dem skal især ansatte i fagbevægelse og A-kasser i stigende grad forholde sig til. Find ud af, hvem de er, og hvorfor HK ruster sig til at tage hånd om netop dem


Kirstine Balotti

Vikar, deltidsansat, tidsbegrænset ansat, freelancer eller bibeskæftiget. Kært barn har mange navne. Og andelen af danskere, som arbejder på atypiske vilkår, fylder allerede meget på arbejdsmarkedet.

- Cirka 20 procent af HK’s medlemmer er allerede atypisk beskæftigede. Fordi mange af de atypisk beskæftigede ikke står i fagforening, er deres andel på HK’s område cirka 10 procent højere, siger Kirstine Baloti, som er HK’s faglige konsulent på området.

Hun forklarer, at de atypisk beskæftigede på HK/Privats område typisk arbejder inden for administration, it, grafik, bogholderi og oversættelse. Og selv om de fleste af os stadig er ansat på klassiske vilkår, forventer hun, at arbejdsmarkedet vil ændre sig.

- Den danske model gør det nemt at hyre og fyre folk, og derfor ser vi ikke en eksplosion af atypiske ansættelser herhjemme, men en del af arbejdsmarkedet overgår til atypiske ansættelser og platformsarbejde - det sidste vil sige, at man løser opgaver, man hyres til via en app.

De nye måder at arbejde på skaber også behov for nye tilbud fra de faglige organisationer, siger hun:

- De atypisk ansatte er underforsikrede i både A-kasse- og fagforeningssammenhæng. De har særlige behov, som organisationerne skal lægge sig i selen for at opfylde. De har behov for hjælp til selvhjælp, så de ikke kommer galt af sted. Det kan fx være i forhold til markedsføring, netværk, prissætning eller social sikring.

Samfundet skal også tage ansvar
Ifølge Kirstine Baloti skal samfundet som helhed ruste sig til bedre at løfte opgaven med atypisk ansatte.

- Fx bliver det sværere for blandt andre freelancere at få ret til dagpenge i det nye dagpengesystem, fordi de nye dagpengeregler er hægtet op på en fast månedlig indkomst, siger Kirstine Baloti og fortsætter:

- Så atypisk ansatte risikerer ikke længere at kunne få dagpenge, alene fordi deres udbetalinger falder skævt. Det lobbyer HK (og den samlede fagbevægelse og a-kasserne, red.) for en løsning på.

Fagbevægelsens ansvar består hovedsageligt i at udvikle nye tilbud og være skrappere til at varetage de atypisk ansattes interesser. For hvis ikke det sker, risikerer man også at forringe vilkårene for ansatte på den klassiske del af arbejdsmarkedet.

- Nogle vikarer og tidsbegrænset ansatte får ikke del i visse goder, som de faktisk er sikret via overenskomst, fx løn under sygdom eller pension. Problemet opstår, hvis ikke de klager af frygt for ikke at blive hyret igen, siger Kirstine Baloti.

- Det kan i værste fald give arbejdsgiveren incitament til at ansætte flere atypisk, fordi de ikke brokker sig.

HK vil organisere flere
Det er altså en vigtig opgave, som fagbevægelsen - herunder også HK - står overfor. Især i forhold til synlighed.

- Det er min oplevelse, at mange atypisk ansatte undlader at henvende sig, fordi de ikke tror, at HK kan noget på området. Men det er vi i fuld gang med at arbejde på, siger Kirstine Baloti.

Fx knokler hun med at hælde ny viden på HK’s hjemmeside freelancer.dk, der henvender sig til atypisk beskæftigede.

Med en opdateret hjemmeside og målrettet markedsføring af tilbuddene håber hun, at HK kan rekruttere flere medlemmer, som arbejder på atypiske vilkår. Personer, som måske ikke føler sig hjemme i andre fagforeninger i dag:

Som fagforening bliver vi simpelthen nødt til at være med, når der sker forskydninger på arbejdsmarkedet, så det ikke kun bliver en lukket fest for dem, der nåede at komme ind på overenskomst, fastslår Kirstine Baloti.

Af Britt Esrom

Ringere vilkår?

En rapport fra 2011 fastslår, at der er forskel på vilkårene for henholdsvis fastansatte på fuld tid og de atypisk ansatte. Fx:
⁄   Færre atypisk ansatte har skriftlige
   ansættelsesbeviser.
⁄   Færre atypisk ansatte får tilbudt kurser og
    efteruddannelse.
⁄   Færre atypisk ansatte har deltaget i en
   MUS.
⁄   Flere atypisk ansatte har stærkt svingende
    arbejdstider.

Kilde: LO-rapporten ’Atypiske ansatte på det danske arbejdsmarked’

Hvem er de?

De atypisk beskæftigede er en broget skare. Nogle er delvist ledige, andre er timelønnede, mens andre igen løser opgaver med eller uden faktura og moms.
Eksempler på atypiske ansatte:
⁄   Vikarer
⁄   Bibeskæftigede for private, offentlige eller
   platformsøkonomiske virksomheder
⁄   Deltidsansatte
⁄   Freelancere

Behov for fagforeninger

Faglig konsulent i HK/Privat Kirstine Baloti mener, fagbevægelsen bør udvikle en række nye tilbud til atypisk ansatte. 

Vikarer og deltidsansatte:
⁄   Kollektive aftaler
⁄   Kontraktrådgivning
⁄   Opkvalificering
⁄   Karriererådgivning

Freelancere og selvstændige:
⁄   Forretningsudvikling
⁄   Juridisk rådgivning
⁄   Forsikring/social sikring
⁄   Opkvalificering

Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk