HK.dk logo

Hovedpunkter i industriens overenskomster

20. februar 2017  |  HK Privat Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Få et overblik over de største forbedringer i industriens overenskomster. Overenskomsterne er treårige og gælder frem til marts 2020 - såfremt der bliver sagt ja til dem ved urafstemningen, naturligvis.

Work-lifebalance

Afspadsering
Fremover kan arbejdsgiveren ikke kræve, at du afvikler planlagt afspadsering, hvis du er syg og sygemelder dig, inden afspadseringen begynder.

Seniorer 
Nu får du ret til at aftale en seniorordning, som kan træde i kraft, når der er mindre end 5 år, til du skal på pension. Ordningen giver dig mulighed for at købe frihed i op til 32 dage om året. Du kan finansiere dagene med din Fritvalgs Lønkonto og indbetalingen på din pensionsordning, dog minus administrationsomkostningerne.

Børnefamilier

Fremover får du ret til en hel fridag med løn, hvis dit barn er sygt. Dvs., at bliver du kaldt hjem fra arbejde, så har du ret til løn resten af dagen og til at holde fri med løn den efterfølgende dag
Forældre får mulighed for at købe to børneomsorgsdage pr. år via FritvalgLønkontoen
Fremover får forældre fuld løn, når de holder de 13 ugers forældreorlov.

Dobbelt op på Fritvalgs Lønkonto
Fritvalgslønkontoen stiger:

  • pr. 1. marts 2017 med 0,7 %
  • pr. 1. marts 2018 med 0,7 %
  • pr. 1. marts 2019 med 0,6 %
Herefter udgør ordningen i alt 4 %.

Fuld løn under "aftalt uddannelse"
Medarbejderne skal have et uddannelsesløft. Både dem, der har en uddannelse, og de ufaglærte. Derfor bliver der afsat 200 mio. kroner fra IKUF (Industriens Uddannelsesfond) til uddannelse inden for udvalgte erhvervs-, akademi- og diplomuddannelser.
Ordningen hedder ”aftalt uddannelse”, og medarbejdere, som uddanner sig på denne måde, får fuld løndækning ( i modsætning til selvvalgt uddannelse, hvor man får 85 procents løndækning, red. )Derudover skal der ansættes uddannelseskonsulenter, som kan hjælpe uddannelsesindsatsen i gang.

Elevsatser
Elevsatser stiger i gennemsnit 1,7 % om året.

Overenskomst til flere
Der er forbedringer i forhold til, hvem der er omfattet af overenskomsten. Det betyder, at det bliver lidt lettere at opfylde kravene til at få overenskomst i en virksomhed.
Flere funktionærerer bliver omfattet af overenskomsten, da også en række professionsbachelor-uddannelser bliver dækket.
En ny aftale skal gøre det lettere at behandle sager om overenskomstdækning.

Tillidsrepræsentanten for flere rettigheder
  • Tillidsrepræsentantens vederlag forhøjes
  • Tillidsrepræsentanten får en større rolle i forbindelse med planlægning af ”aftalt uddannelse”
  • Når en tillidsrepræsentant stopper, har han eller hun ret til ekstra kompetenceudvikling
  • Har en tillidsrepræsentant haft sit hverv i mere end et år, forlænges opsigelsesvarslet med 6 uger inden for det første år efter ophør af hvervet.

Hvad sker der nu?

Når du sidder med dette blad i hånden, er forhandlingerne om HK/Privats 26 øvrige landsoverenskomster i fuld gang. Alle øvrige faggrupper og fagforbund er også i gang med at forhandle deres overenskomster. Resultaterne kommer løbende og samles op i forligsinstitutionen, hvor forligsmanden holder øje med, at der er skred i forhandlingerne og hjælper til, hvis det går lidt trægt på et område. Når størstedelen af overenskomsterne er forhandlet på plads, udarbejder forligsmanden en mæglingsskitse, som indeholder alle indgåede aftaler, og forslag til forlig på områder, hvor parterne ikke har kunnet blive enige. 

Hvornår skal der stemmes?
Hvis alt går efter planen, ligger der et samlet resultat fra forligsmanden i slutningen af marts. Så går urafstemningen ude hos jer i gang. Dagen efter forligsmanden har præsenteret sin mæglingsskitse, vil du få en mail med et link til afstemningen. Du vil også modtage stemmemateriale med posten.
Der går cirka tre uger, fra afstemningen sættes i gang, til stemmerne er talt op og resultatet bliver offentliggjort. 

Hvor kan jeg følge med?
Du får seneste nyt om overenskomstforhandlingerne på HK/Privats Facebookside, på hjemmesiden hkprivat.dk, i vores nyhedsbreve, og du kan følge med på Twitter på #okhelelivet og #ok17. Og hvis du følger @HKprivat, får du alle tweets om blandt andet overenskomstforhandlingerne. 
OK2017 Overenskomst

Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk