HK.dk logo

Byge af spørgsmål til minister om SSI-salg

21. februar 2017  |   | 

Peder Hvelplund

I 2004 konkluderede Rigsrevisionen, at "SSI’s kommercielle diagnostiske aktiviteter og produktionskapacitet på vaccineområdet bidrager til at styrke det danske beredskab mod smitsomme sygdomme". - Det er svært at se, hvad det er, der har ændret sig siden da. Vi kan ikke en gang som folketingsmedlemmer få den rapport at se, det er fuldstændig uforståeligt, siger sundhedsordfører Peder Hvelplund fra Enhedslisten. Foto: Folketinget.

Spørgsmål fra Folketinget hagler ned over sundhedsminister Ellen Trane Nørby, efter Ekstra Bladet i den seneste uge har skrevet en række kritiske artikler om salget af SSI’s vaccineproduktion. Et samråd er på vej.

Solgte til sharia-sheik: Nu er statens vaccinefabrik i skattely 

Solgte til saudiarabere: Nu skal minister forklare salg af vaccine-produktion

Skulle redde vaccinefabrik: Tog pengene fra psykisk syge

Staten giver vild rabat: Sharia-sheiken sparer mindst 88 mio. kr. i husleje 

Sådan lyder nogle af overskrifterne fra Ekstra Bladet, der den seneste uge har sat fokus på statens salg af vaccineproduktionen på Statens Serum Institut (SSI).

Læs også: God afklaring for de ansatte – røverkøb for nye ejere

Brugte 30 millioner på at finde køber 

Staten solgte sidste år produktionen af vacciner for 15 millioner kroner, men regningen for at sælge løber foreløbig op i over 78 millioner kroner. Og flere udgifter er på vej. 

- It-udgifter og brug af konsulenter som led i frasalg i 2016 har kostet 78,6 millioner kroner, hedder det blandt andet i en ministerredegørelse fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby. I 2017 forventes der yderligere éngangsudgifter, som man endnu ikke kender størrelsen af. 

Blandt andet er konsulenter fra Ernst & Young blevet betalt 14 millioner kroner for deres hjælp med at finde køber til vaccineproduktionen, mens advokatfirmaet Accura har fået 16,6 millioner kroner for deres ydelser i forbindelse med salget, skriver Ekstra Bladet på baggrund af en aktindsigt fra Finansministeriet. 

Sundhedsminister kaldt i samråd 

Avisens afsløringer har nu ført til en lang række spørgsmål til sundhedsminister Ellen Trane Nørby fra folketingsmedlemmer i Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

"Ministeren bedes oplyse, om frasalget af SSI Diagnostica og SSI’s vaccineproduktion har betydning for det fremtidige vaccine- og smitteberedskab i Danmark, herunder i forhold til at sikre forsyninger i forbindelse med epidemier," lyder et af spørgsmålene fra sundhedsordfører Peder Hvelplund fra Enhedslisten, der også har kaldt sundhedsministeren i samråd om sagen. 

Peder Hvelplund mener, at salgsprocessen har været kaotisk og præget af for meget hemmelighedskræmmeri. Derfor har han foreløbig stillet 12 spørgsmål i Folketinget om SSI. 

- Det handler grundlæggende om et salg af vores fælles ejendom, og der burde vi have så meget åbenhed som overhovedet muligt. At sælge statens vaccineproduktion er en helt principiel beslutning om landets forsyningssikkerhed, og derfor er det vigtigt for den demokratiske proces, at vi har en åben diskussion om det, siger sundhedsordføreren. 

I 2004 konkluderede Rigsrevisionen, at "SSI's kommercielle diagnostiske aktiviteter og produktionskapacitet på vaccineområdet bidrager til at styrke det danske beredskab mod smitsomme sygdomme". 

Peder Hvelplund: Minder om DONG-sagen

En fortrolig rapport fra PricewaterhouseCoopers (PWC) fra 2013 dannede baggrund for den politiske beslutning om at sælge statens vaccineproduktion fra SSI.

Konklusionen i rapporten var, at staten kan spare penge ved at sælge. Men selv Folketingets politikere i Sundhedsudvalget har ikke kunnet få rapporten at se, og det er urimeligt, mener Peder Hvelplund. 

- Det er svært at se, hvad det er, der har ændret sig siden 2004. Vi kan ikke en gang som Folketingsmedlemmer få den rapport at se; det er fuldstændig uforståeligt. Hele sagen minder om salget af Dong. Der er tegnet et billede af en forfejlet beslutning og en dårligt styret proces,siger han og fortsætter, - nu er skaden sket, men det drejer sig om væsentlig statslig infrastruktur, og det er stadig vigtigt, at vi får klarlagt bevæggrundene for salget, så vi kan undgå at lave de samme fejl igen. 

Peder Hvelplund har i knapt et år været barselsvikar i Folketinget, men giver 1. marts 2017 pladsen tilbage til Stine Brix.  

Der er endnu ikke sat dato på samrådet om salget af SSI's vaccineproduktion ifølge Folketingets hjemmeside. 

Hold øje med Sundheds- og Ældreudvalgets kalender på ft.dk. 

 

Konsulenter for over 30 millioner kroner

I en ministerredegørelse til statsrevisorerne har sundhedsminister Ellen Trane Nørby oplyst, at: 

 • It-udgifter og brug af konsulenter som led i frasalg i 2016: 78,6 millioner kroner. 
 • I 2017 forventes der yderligere engangsudgifter, som man endnu ikke kender prisen på: Konsulentassistance i forbindelse med vaccinesalget, andel af vaccineunderskud i 2017 indtil 16. januar 2017, it-udgifter; nyt it-system skal etableres og etableringsomkostninger som følge af opretholdelse af koppeberedskab. 
 • I forbindelse med produktionsnedbrud i SSI's vaccineproduktion ikke har vist sig at være muligt at indkøbe vacciner til børnecvaccinationsprogrammet til priser svarende til svensk niveau. 
 • Salget af vaccineproduktionen har presset økonomien, fordi medarbejderne har søgt væk og ikke kunne erstattes. Hertil kommer fald i eksporten, produktionsnedbrud i 2014 og 2015 og efterfølgende køb af børnevacciner, bodsbetalinger til Novo Nordisk og hensættelse til bodsbetalinger for forsinkede leverancer. 
Ekstra Bladet har i de seneste uger skrevet om salget af SSI Vaccine. Avisen har blandt andet fundet frem til at: 

 • Finansministeriet har brugt 12,1 millioner kroner på at finde en køber. Derudover har Sundhedsministeriet brugt millioner kroner. Samlet konsulentpris: 30,6 millioner kroner.
 • Ifølge en aktindsigt er rådgivningsfirmaet Ernst & Young blevet betalt 14 millioner kroner. 
 • Advokatfirmaet Accura er blevet betalt 16,6 millioner kroner. 
 • SSI havde aktiver for 155 millioner kroner på salgstidspunktet. 

 

 

15 spørgsmål til sundhedsministeren om salget af statens vaccineproduktion

Peder Hvelplund 26. januar 2017: 

 1. Ministeren bedes oplyse, om det har medført ekstraudgifter at udskille it-systemet hos SSI’s vaccineproduktion fra det øvrige SSI. I bekræftende fald bedes ministeren oplyse størrelsen på ekstraudgifterne. 
 2. Ministeren bedes oplyse, om frasalget af SSI Diagnostica og SSI's vaccineproduktion har betydning for det fremtidige vaccine- og smitteberedskab i Danmark, herunder i forhold til at sikre forsyninger i forbindelse med epidemier.       
 3. Ministeren bedes oplyse, om den langvarige salgsproces af SSI's vaccineproduktion har haft en negativ betydning for salgsværdien. 
 4. Ministeren bedes oversende de seneste 5 års regnskabsoplysninger for hhv. SSI Diagnostica og SSI's vaccineproduktion. 
 5. Ministeren bedes bekræfte, at salgsprisen for SSI Diagnostica og SSI's vaccineproduktion var 15 millioner kroner til trods for, at der medfølger produktionsudstyr til en værdi af 63 millioner kroner, jf. artiklen 'Solgt for en slik' bragt i Weekendavisen 17. juni 2016. 
 6. Ministeren bedes oplyse, om der har været økonomiske udgifter forbundet med salget af SSI Diagnostica og SSI's vaccineproduktion, om det i givet fald har været nødvendigt at forelægge et aktstykke i Finansudvalget, og om salget har haft konsekvenser for Sundheds- og Ældreministeriets budget? 
 7. Ministeren bedes oplyse de økonomiske konsekvenser af salget af SSI Diagnostica og SSI's vaccineproduktion, herunder hvad et eventuelt provenu vil blive anvendt til. 
 8. Ministeren bedes oplyse, om køberen af SSI's vaccineproduktion, AJ Biologics, fortsat vil råde over de bygninger, der i dag huser SSI's vaccineproduktion. I bekræftende fald bedes ministeren oplyse, hvilken husleje AJ Biologics skal betale for leje af bygningerne. 
 9. Ministeren bedes oplyse, hvor mange medarbejdere der overdrages fra SSI til køberne af SSI Diagnostica og SSI's vaccineproduktion. Ministeren bedes i forlængelse heraf oplyse, om overdragelsen af medarbejdere til køberne har konsekvenser for den fremadrettede organisering af SSI? 
 10. Ministeren bedes oplyse, om frasalget af SSI Diagnostica og SSI's vaccineproduktion har konsekvenser for den fortsatte drift af SSI? 
 11. Ministeren bedes oplyse baggrunden for frasalget af henholdsvis SSI Diagnostica og SSI's vaccineproduktion? 
 12. Ministeren bedes oplyse, hvor mange medarbejdere, der har forladt henholdsvis SSI Diagnostica og SSI's vaccineproduktion, siden det i 2014 blev besluttet at afhænde de to afdelinger fra SSI. Ministeren bedes i sit svar opgøre antallet af medarbejdere, der har forladt SSI, både for SSI som helhed og for hhv. SSI Diagnostica og SSI's vaccineproduktion opdelt pr. kvartaler siden 2014. 
Liselotte Blixt 15. februar 2017: 
 1. Kan ministeren be- eller afkræfte, om man har haft samme viden som Ekstra Bladet om salget af Statens Serum Instituts vaccine-enhed, jf. omtalen i Ekstra Bladet. 
 2. Vil ministeren oplyse, hvordan man har godkendt køberen af Statens Serum Instituts vaccine-enhed, herunder i forhold til vurdering af sikkerhed, og om PET har været inddraget? 
 3. Vil ministeren oplyse, hvor mange gange, Statens Serum Institut ikke har kunnet levere vacciner pga. produktionsvanskeligheder i de seneste 10 år? 
Kilde ft.dk


Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk