HK.dk logo

Fleksjobber beholder løn

21. februar 2017  |  MidtVest  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

En fleksjobber beholder med hjælp fra HK sin løn, selv om kommunen kun ville give tilskud til mindstelønnen på det aktuelle ansættelsesområde.

Fleksjobberen henvendte sig i oktober 2016 til HK MidtVest, fordi arbejdsgiveren var blevet kontaktet af fleksjobberens bopælskommune, der i et brev meddelte, at den havde gennemgået samtlige fleksjobsager for at sikre sig, at der blev udbetalt refusion på det korrekte grundlag.
Fleksjobberen havde siden 2007 arbejdet i en butik i det midt- og vestjyske og var således ansat før 1. januar 2013, hvor nye regler om fleksjob som følge af en reform trådte i kraft. I henhold til den gamle fleksjob-ordning betalte arbejdsgiveren den fulde løn til fleksjobberen og fik så refunderet to tredjedel af lønnen.
Foruden ekspedition i butikken havde fleksjobberen siden 2009 arbejdet med indkøb, logistik og almindelige kontormæssige funktioner herunder bogføring og derfor fået en højere løn end minimumslønnen ifølge overenskomsten på handelsområdet. Lønnen var således 23.000 kroner om måneden før skat.
Af brevet fra kommunen fremgik det imidlertid, at kommunen fra 1. marts 2016 kun ville give tilskud til den overenskomstmæssige mindsteløn på det aktuelle ansættelsesområde ikke til kvalifikationsløn. Det ville sige en løn på 19.524 kroner.

Arbejdsgiver i dilemma

Penge i hånd

Det var både fleksjobberen og arbejdsgiveren kede af. 
Der var tale om en lille butik, hvor arbejdsgiveren kunne blive nødt til at afskedige fleksjobberen, hvis ikke arbejdsgiveren kunne få refunderet to tredjedel af fleksjobberens fulde løn. Alternativt kunne arbejdsgiveren være nødsaget til at sætte fleksjobberen ned i løn.
Arbejdsgiveren tog derfor kontakt til kommunen og forklarede dilemmaet, men det fik ikke kommunen til at ændre opfattelse. Først, da HK MidtVest efter henvendelsen fra fleksjobberen gik ind i sagen, skete der noget.

HK kunne dokumentere løn

HK MidtVest kunne henvise til paragraf 71 stk. 3 i loven om aktiv beskæftigelsesindsats om fleksjobaftale indgået før 1. januar 2013.
Her står der godt nok, at ”tilskuddet ikke kan overstige halvdelen eller to tredjedele af den mindste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelsesområde”, men der står også ”eller af den løn, som sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde”.
HK MidtVest kunne ud fra lønstatistikken dokumentere, hvad fleksjobberen skulle have i løn for de arbejdsopgaver, hun havde, som lå ud over ekspedition i butikken. 
Selv om HK fremsendte dokumentationen, fik det dog ikke kommunen til at ændre opfattelse, før HK gjorde opmærksom på, at de gentagne afslag fra kommunen var ugyldige. De henviste nemlig ikke til nogen lovhjemmel og gav ikke fleksjobberen nogen ankemulighed.
Efter HK’s indsigelse mod afslagene erklærede kommunen sig enig i HK’s fortolkning af loven om beskæftigelsesindsats og besluttede, at fleksjobberens arbejdsgiver kunne få refusion af fleksjobberens fulde løn med tilbagevirkende kraft fra 1. marts 2016 og fremadrettet.

Ikke eneste eksempel

Henvendelsen fra fleksjobberen er ikke den eneste, HK MidtVest har haft i 2016. 
HK MidtVest har haft henvendelser fra flere fleksjobbere, ikke kun på handelsområdet men også på kontorområdet, hvor kommuner prøver at reducere refusionen til arbejdsgiverne.
- Det er noget, vi ser alvorligt på. Hvis kommunerne reducerer refusionen til fleksjobbere, kan det gå ud over vores medlemmer og føre til, at arbejdsgiveren ikke længere har råd til at have dem ansat, siger Susanne Sommerlund, formand for HK Handel MidtVest.

- Der opstår også en skævvridning, når det handler om, hvorvidt man er ansat inden for et område med minimalløn som butiksbranchen eller et område, hvor man forhandler lønnen, siger hun.

Kontakt altid HK om løn

Der er stor forskel på, om man som fleksjobber er ansat før eller efter 1. januar 2013, hvor nye regler om fleksjob som følge af en reform trådte i kraft.

Er du ansat før 2013, betaler arbejdsgiveren den fulde løn til fleksjobberen, og arbejdsgiveren får så refunderet halvdelen eller to tredjedel af lønnen fra jobcentret. Her er det en fordel at få afklaret hos HK, om lønnen stemmer overens med lønstatistikken.

Efter den nye ordning betaler arbejdsgiver løn inklusiv pension for den arbejdsindsats, den fleksjobansatte reelt yder (den effektive arbejdstid), mens kommunen supplerer lønnen med et tilskud, der bliver reguleret på baggrund af lønindtægten. 

Her aftaler arbejdsgiver og arbejdstager lønnen individuelt, og derfor bør du også kontakte HK for at få at vide, hvad gennemsnitslønnen på området ligger på, så man har noget at forhandle ud fra. Her kan du også få hjælp til vurdering af, hvorvidt din effektivitetsgrad skal revurderes.

Fleksjob Løn

Sammen er du stærkere. 
det gælder også gode tilbud. 


Tjek dem her

Følg HK MidtVest på Facebook


Se facebookside

Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk