HK.dk logo

Næstformand om ventetid for folk med arbejdsskader: Minister skubber ansvar fra sig

24. februar 2017  |  HK Stat  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Beskæftigelsesministeren skubber ansvaret for uacceptabel langvarig sagsbehandling af arbejdsskadesager fra sig, siger HK Stats næstformand Peter Raben. Det har mudret billedet af, hvem der reelt har ansvaret, at det nu er en enhed i virksomheden ATP, der behandler arbejdsskadesager, mener han.

28 måneder. Eller 2 år og 4 måneder – så lang tid må mennesker, der har fået en alvorlig arbejdsskade, nu vente på at få afgjort deres sag i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). Det er uacceptabelt længe, og sagsbehandlingstiden skal bringes væsentligt ned til under 2 år, sagde beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) 22. februar under et samråd i Folketingets beskæftigelsesudvalg. 

 Det var Enhedslistens Christian Juhl, der havde kaldt ministeren i samråd. Troels Lund Poulsen skulle forklare, hvad han konkret vil gøre for at få flere sager afsluttet hurtigere. Det fremgik af ministerens svar, at han ikke direkte kan styre, hvor hurtigt AES behandlinger arbejdsskadesager. Ministeren har ikke instruktionsbeføjelser, forklarede han.   

Selvejende institution i ATP fra juli 2016

I juli 2016 blev den daværende Arbejdsskadestyrelse under Beskæftigelsesministeriet ved lov ændret til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES. Og AES blev lagt over i virksomheden ATP som en selvejende institution med egen bestyrelse. I bestyrelsen sidder bandt andre repræsentanter for arbejdsgivere og lønmodtagere i Danmark. ATP, Arbejdsmarkedets Tillægspension, forvalter blandt andet pensionskroner for danske lønmodtagere og driver Udbetaling Danmark. 

Minister: Jeg har ingen instruktionsbeføjelser

Beskæftigelsesministeren understregede under samrådet, at ansvaret for at sætte rammerne for en stabil drift med etableringen af AES ligger hos bestyrelsen af AES.

Ministeren vil følge udviklingen tæt og hvert kvartal holde statusmøder med ledelsen af AES. Samtidig vil ministeren arbejde på at få skabt mere gennemsigtighed i forhold til de samlede sagsforløb og ikke mindst, hvor der opstår ventetider hos de eksterne instanser, fortalte han. 

- Det forhold, at AES's bestyrelse har ansvaret, og at jeg ikke har instruktionsbeføjelser, betyder heldigvis ikke, at jeg har valgt bare at sidde på hænderne, sagde Troels Lund Poulsen. 

Men trods ministerens forsikringer vurderer HK Stats næstformand Peter Raben, at Troels Lund Poulsen skubber ansvaret for de ekstremt lange sagsbehandlingstider fra sig.   

- Beskæftigelsesministeren fralægger sig reelt ansvaret ved at skubbe det over på bestyrelsen for AES. Lige netop det, vi frygtede og påpegede, da forslaget om at overføre behandlingen af arbejdsskadesager fra en statslig myndighed til en virksomhed som ATP. Det bliver mudret, hvem der reelt har ansvaret og politisk kan stilles til regnskab. Taberne bliver de skadelidte, siger Peter Raben. 

Svært at forene tempo og kvalitet 

Beskæftigelsesministeren angav flere årsager til de lange sagsbehandlingstider. Det er komplicerede sager med kommuner, læger, sygehuse og andre instanser indblandet, hvor der også kan opstå ventetid. Kvaliteten af sagsbehandlingen skal være høj for at undgå for mange fejl og klager. Kravet om både kvalitet og hurtighed er svært at overholde samtidigt, ikke mindst når der også har været en høj personaleomsætning.  

Troels Lund Poulsen frygtede dog ikke, at en personaleflugt ved den planlagte udflytning af AES fra København til Vordingborg og Haderslev vil give et videnstab. Medarbejderne bliver nemlig løbende uddannet, forklarede ministeren. 

Han mente også, at et nyt it-system, der dog tidligst er klar i 2020, vil effektivisere sagsbehandlingen, så det lovfastsatte mål om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på et år med tiden kan overholdes. 

Lovgivning skal øge tempo 

Efter Troels Lund Poulsens opfattelse har Christiansborg også et medansvar for problemerne. Politikerne bør ændre den nuværende lovgivning, så sagsbehandlingen bliver mere smidig og hurtigere. Han vil derfor indkalde de politiske partier til forhandlinger om modernisering af arbejdsskadesystemet med ny lovgivning i løbet af 2017 og 2018. Det initiativ hilste flere af politikerne ved samrådet velkomment.  

Peter Raben advarer dog mod lovændringer, som stiller lønmodtagerne ringere end i dag.  

- Det kan være fornuftigt nok at se på, om lovændringer kan forbedre sagsbehandlingstiderne. Men ændringer må ikke udhule hverken kvalitet eller retssikkerhed, siger han.  

Af samme grund var fagbevægelsen ret kritisk over for et forslag til modernisering af arbejdsskadesystemet, som et ekspertudvalg lagde frem i 2014. Udvalget lagde blandt andet op til, at hvis man på grund af arbejdsskade blev tilkendt førtidspension, skulle førtidspensionen modregnes i erstatningen for tabt erhvervsevne. 

 - Udvalget skrev direkte, at målet er mindre udgifter til erstatninger. Men vi har ikke brug for endnu en reform, der blot betyder forringelser, understreger Peter Raben. 


Fakta om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)

AES er en del af ATP. Den vigtigste opgave er at træffe uafhængige og korrekte afgørelser efter arbejdsskadeloven. AES behandler hvert år ca. 60.000 sager, hvor mennesker er kommet til skade eller er blevet syge på arbejdet. 

Kilde: aes.dkArbejdsskade Politik

Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk