HK.dk logo

DL-F anbefaler et ja til Industriens Funktionæroverenskomst

10. marts 2017  |  DL-F Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Søndag den 12. februar blev Industriens Funktionæroverenskomst forhandlet på plads.

Denne overenskomst lægger ofte linjen for resten af overenskomstresultaterne på det private område – for DL-F’s område dækker denne overenskomst størstedelen af de privatansatte DL-F medlemmer.

Ved redaktionens afslutning var flere områder med betydning for DL-F’s medlemmer fortsat i gang med forhandlingerne. Derfor går anbefalingen alene på Industriens Funktionæroverenskomst.

Med udsigt til en 3-årig aftale er der lagt op til et overenskomstresultat med et fornuftigt volumen – set med lønmodtagerbriller. Et overenskomstresultat opfylder naturligvis ikke alle ønsker – det vender vi tilbage til.

Årets industriforlig viser gode takter, hvor særligt en øget indbetaling til fritvalgskontoen gør, at den enkelte får en frihed til selv at vælge og prioritere, hvad der betyder mest for en i den arbejdslivsfase, man står i lige nu.

På positivlisten kan nævnes:

 • Inden for udvalgte områder afprøves en model, hvor ”Aftalt uddannelse” inden for en række uddannelser kan støttes af Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) med 100 procent løntabsdækning. Eksempelvis ordblindeundervisning, udvalgte erhvervsuddannelser for voksne og udvalgte moduler på akademi- og diplomuddannelser.
 • Fritvalgskontoen løftes i overenskomstperioden fra 2 procent til 4 procent.
 • Ret til seniorordning (med start fem år før forventet pensionsalder) i op til 32 dage pr. år gennem fritvalgskontoen og pensionsindbetaling.
 • Indførsel af to børneomsorgsdage for forældre med børn under 14 år, som betales fra fritvalgskontoen.
 • Fuld løn (i 13 uger) under forældreorlov.
 • Reglerne for barns første sygedag ændres, så man får ret til frihed resten af den dag, man modtager besked om barnets sygdom, samt den efterfølgende dag.
 • Udvidet mulighed for at holde fri ved barns hospitalsindlæggelse.
 • Praktikanternes løn hæves med 1,7% pr. år.
 • Dækningsområdet er udvidet, da professionsbachelorerne nu automatisk er omfattet af overenskomsten, hvor der tidligere var krav om HK medlemskab.
 • Forbedringer i tillidsrepræsentantbeskyttelse, herunder længere opsigelsesvarsel og ret til opkvalificering efter tillidshvervet er ophørt.

På negativlisten kan nævnes:

 • 50%-reglen er fortsat til stede i Industriens Funktionæroverenskomst.
 • Mulighed for varslet systematisk overarbejde, hvis det ikke er muligt at lave en lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid.

I DL-F så vi gerne, at der var gnavet mere seriøst ind på 50%-reglen, der forhindrer HK medlemmer i at få en overenskomst. De seneste overenskomstforhandlinger har vist, at den opgave langt fra er slut. Omvendt starter det arbejde også ude på arbejdspladserne med, at vi sammen får organiseret vores kollegaer, så 50%-reglen gør sig selv overflødig – og dermed (forhåbentlig) en billig omgang at forhandle ud af overenskomsten engang i fremtiden.

Udover de nævnte resultater er det også vigtigt at påpege, at der ude lokalt fortsat skal ske lokale lønforhandlinger. Disse lønforhandlinger ligger med andre ord ud over resultatet i industriforliget.

Er du tillidsrepræsentant, anbefaler DL-F at tage fat på din lokale HK afdeling for at få et overblik over, hvordan lønreguleringerne har været inden for faget i dit geografiske område.

DL-F’s vigtigste anbefaling er, at alle bruger deres stemme – og stemmer om overenskomstresultatet.

 

Således vedtaget på DL-F bestyrelsesmødet den 2. marts 2017


Laboratorium og miljø Overenskomst

Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk