HK.dk logo

OK17, pensionsalder og 30 timers arbejdsuge

11. marts 2017  |  IMI Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

OK 2017, pensionsalder og 30 timers arbejdsuge var til debat på en velbesøgt generalforsamling, hvor årets organiseringspris gik til tillidsrepræsentant Björg Helgadóttir, Boxer TV


Hvad bliver min pensionsalder

Inden generalforsamlingen kunne deltagerne gætte på deres pensionsalder. Foto: Mark Knudsen

Formand for HK it, medie & industri Hovedstaden Ulla Jeppesen brugte en del af sin beretning på at gennemgå Industriforliget, der som altid lægger rammerne for overenskomstforhandlingerne på resten af arbejdsmarkedet.

Hun så det som et gode for alle medlemmer, at fritvalgslønkontoen vil komme op på 4 procent om tre år, og omtalte blandt andet en række forbedringer for børnefamilier som fuld løn under forældreorlov, frihed på barns første hele sygedag, og at seniorer nu får ret til at kunne holde en række – selvbetalte – fridage fra fem år før deres pensionsalder.

Men formanden pegede også på en række ulemper i forliget som for eksempel, at arbejdsgiverne får mulighed for at indføre systematisk overarbejde, helt op til 5 timer om ugen med max. 1 time pr. dag.

Ulla Jeppesen var heller ikke udelt begejstret for det nye begreb "aftalt uddannelse". Hun fandt det positivt, at der ved deltagelse på disse uddannelser kan opnås fuld lønkompensation, men påpegede, at de 200 millioner kr., der er reserveret til "aftalt uddannelse", er hentet ud af den allerede eksisterende Kompetenceudviklingsfond, hvor der så bliver færre penge til det, som fondene oprindeligt skulle bruges til, nemlig selvvalgt uddannelse.

Mest problematisk fandt hun dog de manglende indrømmelser på 50 %-reglen, der forhindrer mange HK-medlemmer i overhovedet at få en overenskomst.

– Jeg har ikke glemt, hvad vi besluttede på HK/Privats seneste kongres, sagde hun og repeterede kongressens vedtagelse for forsamlingen:

"Afskaffelsen af 50 %-reglen er hjerteblod for HK/Privat og skal prioriteres højt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Udfaldet af forhandlingerne herom skal derfor tillægges stor vægt, når HK/Privat skal beslutte sin anbefaling ved urafstemningen om OK 2017."

– Selvom jeg erkender, at der er kommet en række forbedringer i overenskomsten, er vi ikke kommet en afskaffelse af 50 %-reglen en millimeter nærmere. Vi skal huske på, at der er tale om en treårig overenskomst, så nu vil der gå tre år mere, hvor en lang række medlemmer vil være forhindret i at få overenskomstmæssige forhold på grund af 50 %-reglen. Tre år er faktisk temmelig lang tid, sagde Ulla Jeppesen, og fortalte at netop dette spørgsmål var en væsentlig grund til, at hun ikke kunne stemme ja til forliget i HK/Privats sektorbestyrelse.

– I må hver især gøre regnebrættet op og vurdere, hvad der er godt, og hvad der er dårligt. Det allervigtigste er, at I stemmer, sagde formanden.

 

Arbejdstid og pensionsalder

Spørgsmålet om den ugentlige arbejdstid indgik også i beretningen.

– Når medlemmerne åbenlyst er frustrerede over stress og jag og lange arbejdsdage, kan man undre sig over den markante afvisning fra fagbevægelsens side af de forslag, der har været fremme om en 30-timers arbejdsuge, sagde Ulla Jeppesen og henviste til svenske og danske arbejdspladser, der faktisk har indført 30 timers arbejdsuge.

– Økonomer har altid fortalt, hvordan samfundet ville gå neden om og hjem, hver gang nogen har foreslået at sænke arbejdstiden. Alligevel er arbejdstiden blevet mange timer kortere samtidig med, at velstanden er steget, sagde hun op fortalte, at fagforeningens bestyrelse har besluttet at holde et debatarrangement om spørgsmålet senere på året.

Inden generalforsamlingens start blev deltagerne konfronteret med spørgsmålet, om de kendte deres egen pensionsalder, og formanden tog tråden op i beretningen, hvor den stadigt stigende pensionsalder – og ikke mindst den borgerlige regerings planer om yderligere at forhøje pensionsalderen – fik hårde ord med på vejen.

– Skal vi arbejde, til vi styrter?, spurgte Ulla Jeppesen og fremlagde beregninger fra LO, der viser, at danskerne i 2040 vil have både den højeste pensionsalder og den korteste tid på folkepension i Europa.

– At forhøje pensionsalderen er med til at øge uligheden. Dem, der dør tidligst på grund af nedslidning, vil med flere år på arbejdsmarkedet blive endnu mere nedslidte og dermed få endnu færre år på pension, og kritiserede politikerne for, at de samtidig med, at de sætter pensionsalderen op, nedprioriterer den forebyggende arbejdsmiljøindsats.

Formanden opfordrede forsamlingen til at deltage i 3F’s underskriftsindsamling mod en højere pensionsalder på www.fairpensionsalder.dk, og foreviste et værktøj, som HK har udarbejdet, hvor man ved at indtaste sin alder kan få en prognose på, hvornår man vil kunne gå på pension.

 

Anderledes beretning

En flot fremgang i medlemstallet, kontanthjælpsloft, uddannelsesloft, store afskedigelsesrunder på afdelingens arbejdspladser og spørgsmålet om, hvad den teknologiske udvikling med robotter og kunstig intelligens vil betyde for HK’ernes rolle på fremtidens arbejdsmarked, indgik også i beretningen, som havde en ny form, fordi den undervejs blev krydret med indlæg fra andre end formanden.

Et medlem med fransk baggrund fortalte en stærkt personlige beretning om sin ansættelse i metroselskabet CIPA. Hun meldte sig ind i HK og fik andre kolleger til at gøre det samme, hvilket kom til at koste hende jobbet. Fagforeningen indbragte sagen for både byretten og Arbejdsretten, og det endte med et forlig, som gav hende 90.000 kroner.

– Men ud over penge, har jeg i HK fået en stor familie. Her har der været empati og hjælpsomhed fra første dag. Tusind tak for al den hjælp, jeg har fået, sluttede hun sin fortælling.

Afdelingens næstformand og formand for Laborantklubben Novo Nordisk Anne Marie Kverneland fortalte, hvordan hun sammen med sine tillidsrepræsentantkolleger havde grebet forhandlingerne an og var kommet igennem forløbet i forbindelse med virksomhedens massefyringer for få måneder siden.

Og fagforeningens spritnye ungdomsorganiser Pelle Sommerlund fortalte om de planer, han har for sit arbejde, og opfordrede kollegerne på arbejdspladser med elevmedlemmer til at tage fat i ham.

Afslutningsvis forelagde Ulla Jeppesen en udtalelse om pensionsalder.

Debat

Første taler under beretningsdebatten var Ulla Morin, Novozymes, som fremlagde et forslag til udtalelse, der opfordrede til at fortsætte kampen mod velfærdsforringelser.

Maj-Britt Milsted, Mediebureauet Monsun,  gav udtryk for, at det havde været en spændende beretning og en god måde at afvikle den på. Hun huskede, at mange troede, at det ville give en masse fritid, dengang computerne holdt deres indtog på arbejdspladserne. – Nu må det være på tide, at vi høster fordelene af den teknologiske udvikling, mente hun og erklærede sig enig i, at det er på tide at tage snakken om en 30 timers arbejdsuge.

Formanden for HK/Privat Simon Tøgern var også på talerstolen. Han startede med at rose afdelingen for den flotte medlemsfremgang, hvorefter han gennemgik overenskomstresultatet på industriens område og opfordrede til at stemme ja. Undervejs fik han givet indtryk af, at der var kommet indrømmelser i forhold til 50 %-reglen, hvilket fik Ulla Jeppesen til at hæve stemmen i sit svar.

– Det er noget af en tilsnigelse at hævde, sagde formanden, og fortalte forsamlingen, at de ændringer, der er kommet på området, alene har noget med sagsbehandlingstiden at gøre. Hun gjorde samtidig opmærksom på, at den udvidelse af dækningsområdet, der også er indeholdt i industriforliget, vil gøre det sværere at opfylde 50 %-kravet.

Ulla Morin var på talerstolen en gang mere. Hun erklærede sig enig med formanden i forhold til bedømmelsen af industriforliget og udtrykte glæde over, at bestyrelsen havde besluttet at sætte en diskussion om en 30 timers arbejdsuge i gang.

Både beretningen og de to udtalelser blev enstemmigt vedtaget.

Udtalelsen om pensionsalder kan læses her.

Udtalelsen om velfærd kan læses her.

 

Björg vandt organiseringsprisen

Ulla Jeppesen med organiseringsprisen

Organiseringsprisen gik til Björg Helgadóttir, Boxer TV. Foto: Mark Knudsen

Tre arbejdspladser/tillidsrepræsentanter var nomineret til afdelingens organiseringspris. Det var kollegerne på Bavarian Nordic A/S, tillidsrepræsentant Björg Helgadóttir fra Boxer TV, og Susanne Wendelbo Lindeløv, Novozymes Office.

Afstemningen foregik ligesom de efterfølgende valg elektronisk, og forud for afstemningen blev hver af kandidaterne præsenteret på en video.

De tre præsentationsvideoer - og videoklip fra generalforsamlingen - kan ses på https://www.facebook.com/IMIhovedstaden/.

Afstemningens resultat blev, at Björg Helgadóttir fra Boxer TV, vandt organiseringsprisen på 5.000 kroner, som er øremærket til aktiviteter for kollegerne på arbejdspladsen. Björg var forhindret i at deltage på generalforsamlingen, men har efterfølgende fået besked.

 

Valg

Generalforsamlingen sluttede med en lang række valg. Som noget nyt blev kandidaterne til afdelingsbestyrelsen hver især præsenteret på en lille video, hvor de fortalte, hvad deres mærkesager var.

Resultaterne af samtlige valg findes her.

 

Generalforsamling Medlemsdemokrati OK2017

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk