HK.dk logo

Hjælp din kollega med stress

15. marts 2017  |  HK Privat  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Alt for mange er ramt af stress. Og ofte famler vi og mangler råd og vejledning i, hvordan vi skal handle, når vores kollega er slået ud. Det vil en guide fra fagbevægelsen rette op på. Læs med, og få gode råd til, hvad det er, du skal holde øje med


Stress

Du kender det garanteret. Din kollega bryder fuldstændig sammen over en bagatel - noget, som under normale omstændigheder end ikke kaster et hævet øjenbryn af sig. Mange af os møder stress på arbejdet. Faktisk viser tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), at omkring 15 % af LO-lønmodtagerne - 18 % kvinder og 11 % mænd - ofte eller hele tiden føler sig stressede.

Heldigvis er det muligt at standse stress i opløbet, mener arbejdsmiljøkonsulent i HK/Privat June Halvorsen. Desværre famler vi bare ofte og mangler råd og vejledning i, hvordan vi skal handle. Netop derfor glæder hun sig over, at der er gode råd at hente om både forebyggelse og håndtering af stress i fagbevægelsens guide ”Stress - fra personligt problem til fælles ansvar”

- Guiden beskriver forhold på arbejdspladsen, der kan føre til stress, som kolleger og tillidsvalgte skal være op- mærksomme på og sætte forebyggende ind imod. Det er vigtigt, at vi tager fælles ansvar for stress ved at forebygge. Men vi skal også tage ansvar, når vores kolleger udviser tegn på begyndende stress, ved at holde øje med symptomerne hos hinanden, tage den svære samtale om det, vi har observeret, og hjælpe dem med at tage affære, siger June Halvorsen.

Stress kan blive til sygdom 
Stress er ikke en sygdom. Det er en tilstand, som kan medføre sygdomme, hvis den ikke stoppes i tide. Derfor er det vigtigt, at vi skelner mellem korttidsstress, der som regel er uproblematisk, og langtidsstress, som den stressede skal have hjælp og støtte til at håndtere, forklarer June Halvorsen.

- Korttidsstress er et alarmberedskab, vi kan komme i, når vi udsættes for en belastning, som kræver en ekstraordinær indsats af kortere varighed. Det kan føles ubehageligt og give fx anspændthed, sug i maven og hjertebanken, men den giver os også energi til at håndtere den akut opståede situation, vi står overfor, siger hun og fortsætter:

- Hvis belastningen ikke forsvinder igen, hvis vi fx bliver udsat for konstant forhøjet arbejdsbyrde, mobning eller dårlig ledelse, kan vi blive langtidsstressede. Så er kroppen i forhøjet alarmberedskab over en lang periode, og det betyder, at vi ikke får restitueret tilstrækkeligt. Det tærer på vores ressourcer og helbred og kan på sigt medføre fx nedsat immunforsvar, depression og hjerte-kar-sygdomme.

June Halvorsen forklarer, at der forud for stress opstår en række symptomer (se faktaboks, red.), som man kan holde øje med hos kollegerne. Men man skal vide, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at reagere forskelligt på stress. Mænd føler sig oftere mindre engagerede, mere irritable eller aggressive, mens kvinder i højere grad har let til tårer og spændingshovedpine.

Sygemeld dig for at blive rask

Det første, altafgørende skridt mod at få det bedre handler om at få en periode væk fra arbejdet, hvor du kan restituere for at blive rask, understreger arbejdsmiljøkonsulenten.

- Sørg for at sygemelde dig skriftligt over for din leder. Du har ikke pligt til at fortælle din arbejdsgiver, hvad du fejler, men det kan være hensigtsmæssigt at involvere din arbejdsplads i dit sygdomsforløb; både i forhold til langtidsplanlægningen og din tilbagevenden til arbejdet, men også for at få sat skub i de ændringer, der er behov for sker på arbejdspladsen, så I kan forebygge, at det sker igen, siger June Halvorsen.

Hun anbefaler, at du straks derefter kontakter din læge og fortæller om din stress. Hun bliver bakket op af sin kollega Monica J. Hovgaard, som er juridisk konsulent i HK/Privat:

- Det er kun, hvis din arbejdsgiver anmoder om en friattest (lægeerklæring, red.) inden for en bestemt frist og er parat til at betale for den, at du skal bede lægen om sådan en. Hvis ikke du kan skaffe den inden for fristen, skal du give arbejdsgiver besked om det, siger hun.

Arbejdsgiver kan også anmode om en varighedserklæring fra din læge eller en specialist, hvis du er sygemeldt mere end 14 dage. Lægen skal vurdere, hvor længe du forventes at være syg. Du skal være meget opmærksom på, hvordan lægen formulerer sig, og du kan få hjælp til at tyde, hvad der står, i din lokale HK-afdeling, forklarer hun.

Obligatorisk sygeværssamtale 
Hos HK kan du også blive klædt på til den sygefraværssamtale, som din arbejdsgiver ifølge sygedagpengeloven har pligt til at indkalde dig til inden for fire
uger efter første sygedag.

- Formålet med samtalen er, at I kan aftale, hvornår og hvordan du kan starte igen. Du har pligt til at møde op, medmindre din sygdom forhindrer dig i at deltage. I så fald skal du melde afbud. Du har lov til at tage en bisidder med, og jeg vil råde dig til at tage din tillidsrepræsentant (TR), arbejdsmiljørepræsentant (AMR) eller en kollega med, men du kan også spørge HK, om vi kan stille en bisidder til rådighed, siger Monica J. Hovgaard.

Under samtalen kan I udfylde en mulighedserklæring, der beskriver vilkårene for, hvordan du kan starte på jobbet igen, medmindre din sygdom varer fire uger, for så skal I udfylde den. Din læge skal efterfølgende ind og give sin faglige vurdering af jeres forslag.

- Hvis du under samtalen vurderer, at du ikke kan vende tilbage til jobbet inden for otte uger, kan du bede din arbejdsgiver om at få en fastholdelsesplan. Din arbejdsgiver er ikke forpligtet til at lave den, men spørg din TR eller AMR, om, I har retningslinjer omkring det, siger, Monica J. Hovgaard.

Selv om du er ramt af arbejdsbetinget stress, har du ikke krav på at få professionel hjælp, understreger hun. Men du kan spørge din AMR, TR eller arbejdsgiver, om I har en ordning, som helt eller delvist kan betale for dine behandlinger. Det kan fx være Falck Healthcare, en ordning gennem dit pensionsselskab eller din fagforening.

HOLD ØJE MED SYMPTOMERNE

Her kan du læse om nogle af de mere almindelige symptomer på stress. De er delt ind i psykiske, fysiske og adfærdsmæssige symptomer.

Fysiske symptomer
⁄  Hovedpine
⁄  Hjertebanken
⁄  Trykken for brystet
⁄  Ondt i maven
⁄  Hyppige infektioner
⁄  Forværring af sygdomme
⁄  Forhøjet blodtryk

Psykiske symptomer
⁄  Hukommelsesbesvær
⁄  Koncentrationsbesvær
⁄  Irritabilitet og aggressivitet
⁄  Angstanfald
⁄  Depression
⁄  Tankemylder
⁄  Rastløshed

Adfærdsmæssige symptomer
⁄  Søvnbesvær
⁄  Længerevarende træthed
⁄  Mindre engagement
⁄  Nedprioritering af sociale relationer
⁄  Øget forbrug af alkohol, cigaretter m.m.
⁄  Let til tårer

Spørg ind til din kollega

Mange har en tendens til at overhøre kroppens signaler om, hvordan de har det. Alle stresssymptomer er heller ikke synlige for andre. Derfor kan du hjælpe med at opdage begyndende stress hos kollegaer ved at spørge ind til, om de oplever nogle af symptomerne. Det kan du fx gøre ved at spørge din kollega:
⁄  Hvordan har du det?
⁄  Hvordan sover du om natten?
⁄  Hvordan er dit humør for tiden?
⁄  Jeg synes, du opfører dig på en anden måde, end du plejer - har du også tænkt over det?
⁄  Får du set dine venner/dyrket dine fritidsinteresser?

Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk