HK.dk logo

Overenskomst med fokus på dig og din hverdag

20. marts 2017  |  HK Privat Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Du skal stemme om din overenskomst lige om lidt. Så spørger du din fagforeningsformand, synes han, du skal stemme ja. For den indeholder forbedringer til alle, ligegyldigt hvor i arbejdslivet man er, mener Simon Tøgern


Simon 630x462

Det bliver nemmere at få hverdagen til at hænge sammen. Og så er der penge til alle. Sådan konkluderer HK/Privats formand, Simon Tøgern, om overenskomsterne 2017, der snart bliver sat til afstemning. 

Som forberedelse til overenskomstforhandlingerne var HK/Privats medarbejdere og tillidsrepræsentanter ude på 900 arbejdspladser. De delte postkort ud til medlemmerne, hvor man kunne notere sine tanker og ønsker til overenskomstforhandlingerne. Det blev til hele 15.000 udsagn, der blev katalogiseret og systematiseret af HK/Privats forhandlingsteam.

- Der var tre bekymringer, der gik igen. Hvordan får jeg det til at hænge sammen? Kan jeg holde til det? Kan jeg finde ud af det? Det stod klart, at mange med børn havde svært ved at få det hele til at gå op. At mange lidt længere i livet var utrygge ved, at pensionsalderen skydes længere og længere ud i horisonten. Og rigtig mange gav udtryk for, at de var bange for, om de fortsat kunne være attraktive på arbejdsmarkedet, fortæller Simon Tøgern.

Selvbetalt frihed
Listen over det, man ikke fik, er altid længere end listen over det, man fik forhandlet hjem, som Simon Tøgern siger. Men der er alligevel mange gode grunde til at være tilfreds, mener han.

- Børnefamilierne får bedre forhold på flere punkter, seniorer får mulighed for at trappe ned i arbejdstid, og der er mere uddannelse til alle. Jeg er meget positiv, konstaterer HK/Privats formand, Simon Tøgern.

Oveni får alle to procent mere på fritvalgskontoen (den hedder noget forskelligt i overenskomsterne: fritvalgs lønkonto, opsparingsordning, særlig opsparing, red.)

- Stigningen på to procent i fritvalgsordningen sikrer alle en lønregulering, udover hvad det enkelte medlem kan hente hjem ved de lokale lønforhandlinger på arbejdspladsen. Det er rigtig godt. Og som noget nyt kan du vælge at bruge nogle af pengene på børneomsorgsdage, hvis det er der, du er. Er man i slutningen af arbejdslivet, kan kontoen i stedet gå til at finansiere seniorfridage. Der er altså flere valgmuligheder alt efter, hvor man har størst behov. 

Men børneomsorgsdage og seniorfridage er så at sige en gratis omgang for arbejdsgivere, for man skal jo selv betale for sin frihed?

- Det er rigtigt. Men det ligger os meget på sinde at undgå at gøre nogle medarbejdergrupper dyrere eller mindre attraktive end andre, siger Simon Tøgern, der spår retten til seniorfridage stor popularitet:

- Jeg tror, rigtig mange seniorer vil benytte sig af muligheden. Med en efterlønsordning, der bliver mindre og mindre værd, mens efterlønsalderen stiger og stiger, er det min fornemmelse, at ordningen kommer til at blive brugt i stor stil. Også selv om man selv skal betale. Og det står jo en frit for, om man vil bruge ordningen eller ej.

Mere luft i hverdagen 
Udover muligheden for at købe sig til to årlige omsorgsdage udvides retten til barns 1. sygedag i de tilfælde, hvor man bliver kaldt hjem for at hente sit syge barn i løbet af arbejdsdagen. Den kommer fremover ikke til at tælle med, så man får både fuld løn den pågældende dag – og dagen efter. Den bestemmelse kommer til at blive en stor lettelse i mange hjem, er formanden helt sikker på.

Sidst, men ikke mindst, får forældre fuld løn under de 13 ugers forældreorlov, hvor der før var et loft over lønnen. Fordelingen af ugerne er som hidtil: Fem uger til henholdsvis mor og far, mens forældrene selv bestemmer, hvem der skal have de sidste 3 uger. 

- Nu behøver den enkelte familie ikke længere at tage det økonomiske aspekt i betragtning, når de sidder og skal planlægge orloven. Mon ikke det vil få lidt flere mænd til at tage barsel, håber Simon Tøgern.

Kollektivt uddannelsesløft 
Den nye ”aftalt uddannelse”, der kaldes ”aftalt uddannelsesløft” i nogle overenskomster, som du kan læse mere om på de næste sider, er Simon Tøgern særlig stolt af. Kort fortalt går ordningen ud på, at en virksomhed sammen med medarbejderrepræsentanter går sammen om at få opkvalificeret større grupper af medarbejdere.

På nogle overenskomster – fx industriens - er det ledelsen, der sammen med tillidsrepræsentanterne tilrettelægger forløbene. Andre steder kan det være medarbejdere og ledelsen, der tager stilling til, hvor man skal sætte ind med et kompetenceløft. Uddannelsesløftet kan dreje sig om alt fra grundlæggende matematik til hele akademiuddannelser (som man kan tage på tre år), og medarbejderne får fuld løn, mens de er afsted på efter- eller videreuddannelse. 

- Her kan lønmodtagere og arbejdsgivere udpege særlige indsatsområder, der gør begge parter stærke. Medarbejderne på kompetencer, virksomheden på konkurrenceevnen. Tillidsrepræsentanterne får en særlig rolle at spille, og der vil også blive hyret uddannelseskonsulenter, der kan sikre det faglige indhold. Det er helt i tråd med vores fagstrategi, der skal sikre vores medlemmer job, også i morgen og i overmorgen, siger HK/Privats formand. 

Kritik af overarbejdsaftale
En klassiker inden for HK/Privats overenskomstkrav er at afskaffe 50 %-reglen. Den betyder, at mindst halvdelen af dem, der arbejder indenfor HK-området på en arbejdsplads, skal være medlemmer af HK, før overenskomsten træder i kraft. Det skete heller ikke denne gang.

- Vi kom desværre ikke af med 50 %--reglen. Men vi fik forhandlet os frem til klare frister, når vi rejser et krav om overenskomst på en virksomhed jævnfør 50 %-reglen. Indtil nu har virksomheden og arbejdsgiverforeningen kunnet sylte sagen, nærmest i det uendelige. Så selv om det lyder nørdet, betyder det noget, fortæller formanden.

Der har været kritik af den indgåede aftale om ”systematisk overarbejde”. Det giver mulighed for at varsle systematisk overarbejde i perioder med travlhed (dog maksimalt fem timer om ugen - en time om dagen), når det ikke forud har været muligt at indgå en lokalaftale om varierende ugentligt arbejdstid - ifølge Simon Tøgern en sjælden situation.

- Jeg ved godt, at tid er noget af det mest kostbare, man har. Men en arbejdsgiver har altså ret til at diktere overarbejde i forvejen. I princippet kan chefen komme hver dag og sige: ”I skal arbejde en time over i dag”. Med den her aftale ligger overarbejdet i faste rammer. Og så får man jo både afspadsering og overarbejdsbetaling efter gældende tariffer. Så i forhold til, at arbejdsgiverne egentlig ønskede et opgør med 37-timers arbejdsugen, synes jeg egentlig, vi er landet ret blødt.

Simon Tøgern opsummerer:
- Alt i alt mener jeg helt klart, at vi har fået meget mere, end vi har givet. Og derfor synes jeg også, at vi som organisation skal nikke ja til de nye overenskomster.

Overenskomst OK2017

SÅ LANGT ER Vi

Forligsmanden – han hedder Ole Hasselgaard – skal samle overenskomstaftaler ind fra hele LO/DA’s område, der dækker omkring 600.000 lønmodtagere i Danmark. I de tilfælde, hvor det ikke lykkes parterne at lande en aftale selv, laver forligsmanden et mæglingsforslag for dem, og så bliver det sendt til afstemning. Forligsmanden var stadig i gang med at hjælpe forhandlinger på gled, der hvor de var brudt sammen. Og skubbe til de, der ikke var kommet i gang endnu.
Det vurderes, at der vil ligge et samlet resultat fra forligsmanden, Ole Hasselgaard, ved udgangen af marts. Så går urafstemningen ude hos medlemmerne i gang. Dagen efter forligsmanden har præsenteret sin mæglingsskitse, vil du få en mail med et link til afstemningen. Der går cirka tre uger, fra afstemningen sættes i gang, til stemmerne er talt op, og resultatet bliver offentliggjort.
Du kan følge med i udviklingen her:
På hjemmesiden
 På HK/Privats Facebookside
 I vores nyhedsbreve
/  På Twitter - #okhelelivet og #ok17

de vigtigste forbedringer

Her ser du hovedelementerne i Industriens Funktionæroverenskomst, som i høj grad bliver kalkeret over i HK/Privats øvrige overenskomster. Overenskomsterne er treårige og gælder frem til foråret 2020 – såfremt der bliver stemt ja, selvfølgelig. Du vil kunne læse mere om det hele i det stemmemateriale, der snart bliver sendt til dig digitalt og med posten.
⁄   Dobbelt op på fritvalgskontoen 
⁄   Mere frihed til børnefamilier
⁄   Fuld løn under forældreorlov
⁄   Seniorfridage 
  Aftalt uddannelse med 100 % løndækning
  Afspadsering annulleres, hvis du er syg
  Virksomhederne kan indføre systematisk 
overarbejde
  Elever stiger i løn og får pensionsordning, når de er fyldt 20 år 
⁄  Overenskomst til flere
⁄  Bedre vilkår for tillidsrepræsentanter

Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk