Vi opdaterer vores it-systemer i dag 18/09-21 kl. 8.00 - 22.00, du kan derfor opleve, at du ikke kan logge ind i dette tidsrum.

Vi beklager ulejligheden.

HK.dk logo

Godt og skidt i OK 2017

23. marts 2017  |  IMI Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

STEM! Det er vigtigt at stemme om overenskomsten og dermed vise, at man ikke er ligeglad med sine løn- og arbejdsvilkår. Men det er også vigtigt, at man først sætter sig ind i plusser og minusser i OK 2017, så man stemmer ja eller nej på et oplyst grundlag


Seniorfridagsautomat

Der bliver ret til - selvbetalte - seniorfridage.

Illustrationer: Frits Ahlefeldt

 

FRITVALGSLØNKONTOEN STIGER
TIL DET DOBBELTE

Indbetalingerne til din fritvalgslønkonto stiger med 0,7 % 1. marts 2017, 0,7 % 1. marts  2018 og 0,6 % 1. marts 2019, hvor den så er oppe på 4 %.

 

SENIORFRIDAGE

Du får ret til at holde seniorfridage. Hvis der er mindre end 5 år til, du skal på pension, kan du nu købe dig frihed i op til 32 dage om året. Du kan betale fridagene med penge fra din fritvalgslønkonto og/eller indbetalingen til din pensionsordning.

Det rigtig gode er, at du får retten til frihed, men du skal selv betale.

 

ELEVERNE FÅR MERE I LØN

Elevlønsatserne stiger i gennemsnit 1,7% om året.

Mange får ret til uddannelse med fuld løn.

UDDANNELSE

I mange overenskomster (men ikke alle) bliver det fremover muligt at tage et uddannelsesforløb på op til 60 dage, f.eks. en fuld akademiuddannelse.

Ordningen hedder »aftalt uddannelse« eller »aftalt uddannelsesløft«, og der er fuld løndækning.

Det rigtig gode er, at det bliver muligt at tage uddannelse til fuld løn, men hvis man tager på aftalt uddannelse, mister man forholdsmæssigt retten til selvvalgt uddannelse.

Der er heller ikke tale om, at der kommer ekstra penge fra arbejdsgiverne til uddannelse. Pengene til de nye uddannelsesmuligheder tages fra de penge, som arbejdsgiverne har indbetalt til kompetencefondene i overenskomstperioden 2014-2017.

 

SYGDOM OG AFSPADSERING

Bliver du syg og sygemelder dig, inden du skal afspadsere, annulleres afspadseringen, og du mister dermed ikke fridagene.

BARNS FØRSTE SYGEDAG UDVIDES

Bliver du kaldt hjem fra arbejde, har du ret til løn resten af dagen og til at holde fri med løn den efterfølgende dag.

Forbedringer for børnefamilier.

BØRNEOMSORGSDAGE

Forældre får ret til årligt at købe to børneomsorgsdage via fritvalgslønkontoen.

Det rigtig gode er, at du får retten til at holde to børneomsorgsdage, men du skal selv betale.

 

BØRNS HOSPITALSINDLÆGGELSE

Den eksisterende ret til at holde fri ved børns hospitalsindlæggelse ud­vides, så den også gælder, når et barn er indlagt i hjemmet.

 

 

FULD LØN UNDER FORÆLDREORLOV

Begge forældre kan nu få fuld løn under samlet 13 ugers forældreorlov. I den nuværende overenskomst er der et loft på 145 kr. i timen.

Det er rigtig godt og et fremskridt for ligestillingen.

Man kan blive pålagt en 42 timers arbejdsuge.

ARBEJDSGIVERNE KAN NU VARSLE SYSTEMATISK OVERARBEJDE 

En kedelig nyskabelse, som giver arbejdsgiveren ret til at varsle en form for varierende ugentlig arbejdstid beregnet over 1 år, hvis der ikke har kunnet opnås enighed om en lokalaftale herom. Arbejdsgiveren vil kunne beordre dig til at arbejde op til 42 timer om ugen – dog med max 1 time om dagen – igennem længere perioder.

 

SYGDOM OG AFSPADSERING

Bliver du syg og sygemelder dig, inden du skal afspadsere, bliver afspadseringen annulleret, og du mister dermed ikke fridagene.

50pct_vedtagelse

Vedtagelse fra HK/Privats kongres 2015.

50%-REGLEN

Det rigtig dårlige er, at der ikke er ændret ved den forældede 50%-regel, som forhindrer mange HK’ere i at blive dækket af en overenskomst. Reglen vil altså fortsat gælde de næste tre år. Det er kun blevet aftalt, at man hurtigere skal afklare uenigheder om, hvorvidt 50 %-reglen er opfyldt.

HK/Privats kongres i 2015 vedtog, at kravet om at komme af med 50%-reglen, skulle prioriteres højt, og at udfaldet af forhandlingerne på dette område skulle tillægges stor vægt, når der skulle stemmes om OK 2017.  Det kan du også tage med i dine overvejelser.

OBS

Udgangspunktet for denne gennemgang er Industriens Funktionæroverenskomst. Bestemmelserne kan se lidt anderledes ud i andre overenskomster, og alle bestemmelser er ikke omtalt.

OK2017 Medlemsdemokrati

Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk