HK.dk logo

Hent inspiration i fagprofilerne

27. marts 2017  |  HK Kommunal Hovedstaden  |  Berit Andersen Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Nu skal tillidsrepræsentanterne klædes på, så de kan være med til at bevidstgøre både medlemmer og kommunale chefer om fremtidens arbejdsopgaver og HK'ernes rolle

Lige nu ser det på de offentlige arbejdspladser ud som om, at det er ganske tilfældigt, hvilke medarbejdere, der ryger ud, og hvilke der kommer ind. Så for at sikre, at der fremover stadig vil være HK'ere ansat i det offentlige, er det vigtigt at udbrede kendskabet til de fagprofiler, som HK og KL sammen har fostret.

Det mener Winnie Axelsen, formand for HK Kommunal Hovedstaden, som snart inviterer alle afdelingens 350 tillidsrepræsentanter til møde om emnet.

- Fagprofilerne giver en rigtig god pejling på, hvor vores fag er på vej hen. Problemet er bare, at de fleste chefer og ledere ikke kender til deres eksistens. Det skal vi have gjort noget ved. Og det er vi parate til at yde en indsats for fra HK Kommunal Hovedstadens side, siger hun.


Cheferne mangler visioner

Nøglepersonerne bag den indsats er langt hen ad vejen tillidsrepræsentanterne. Og for at klæde dem godt på til opgaven, inviterer HK Kommunal Hovedstaden dem meget snart til et arrangement, hvor profilerne vil blive foldet ud, så TR'erne er klar til at udbrede budskabet om dem på arbejdspladserne.

- De nye fagprofiler tydeliggør, hvad det er for opgaver, som skal løses af kommuner og regioner nu og i fremtiden, og gør det dermed klart, hvilke job, der ligger til vores medlemmer derude. Og de gør det også klart, hvad er det for en kompetenceudvikling, der er behov for, bl.a. i form af efter- og videreuddannelse, som vores medlemmer skal tage, siger Winnie Axelsen.

Og hun mener, at indsatsen haster. For i den senere tid har man i fagforeningen set mange eksempler på, hvordan HK'ere er blevet fyret, uden at arbejdsgiverne har haft en klar vision i forhold til arbejdspladsens udvikling. Dermed virker det, efter formandens mening, temmelig tilfældigt, hvad der sker.

- Et godt eksempel er på hospitalsområdet, hvor man har fyret løs af lægesekretærer, på trods af at vi har fået skabt nogle klare fagprofiler, der viser, hvad lægesekretærer kan bruges til fremover. Og de rummer vel at mærke opgaver, som arbejdsgiverne ingen anelse har om, hvem der ellers skal lave, pointerer Winnie Axelsen.

Send klare og tydelige signaler

Som hun ser det vil det være en ren win-win for arbejdsgiverne, hvis de sætter sig ind i de nye fagprofiler og evner at bruge dem. – For alt andet lige, mener formanden, er både lægesekretær og andre HK'er billigere arbejdskraft end fx de akademikere, som ofte bliver sat i de stole, som fyrede HK'ere efterlader.

- Så rent økonomisk giver det god mening at satse på vores medlemmer, understreger hun. - Også fordi vi jo i Kompetencefonden har pengene til at sikre dem de nødvendige kompetencer.

Men en ting er, at de offentlige chefer og at TR'erne gør en indsats her. Noget andet er, siger Winnie Axelsen, at HK'erne også selv skal op på dupperne:

- De skal holde op med at være de flinke piger og skal i stedet aktivt byde sig til i forhold til de nye arbejdsopgaver, der dukker op. De skal sende tydelige signaler om, at de gerne vil være med på vognen i den forandringstid vi lever i, og at de vil bidrage til at gøre den offentlige sektor mere effektiv, bedre og billigere.

En fælles indsats

Det er bestyrelsen i HK Kommunal Hovedstaden, der har besluttet at holde TR-arrangementet om fagprofilerne, som endnu ikke er datosat. Håbet er, at tillidsrepræsentanterne og klubberne vil tage initiativ til ude lokalt at afholde medlemsmøder, så man i fællesskab kan ruste alle medlemmerne bedst muligt til fremtiden.

Flere akademikere – færre HK'ere

Nye tal fra Danmarks statistik viser, at der i kommunerne fra 2010 til 2016 er blevet 6.300 flere ansatte med en lang videregående uddannelse. I samme periode er det samlede antal ansatte faldet med mere end 35.000.

Kompetencer Karriereudvikling

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk