HK.dk logo

Regeringen vil have mere politisk kontrol med universiteterne

28. marts 2017  |  HK Stat  |  TR-netværket LFU  | 

Københavns universitet

Siden grundlæggelsen i 1479 har medarbejdere og studerende på Københavns Universitet været med til at vælge ledelsen. Et bredt flertal i Folketinget vedtog i 2003 en ny universitetslov, der afskaffede universiteternes interne selvstyre. og nu vil regeringen sikre mere politisk styring med universiteterne.

Med et nyt lovforslag vil Søren Pind sikre politisk kontrol over, hvem der kan blive formand for bestyrelsen på landets universiteter. Næstformand i HK Stat Peter Raben advarer mod at sætte medarbejdere og studerende uden for indflydelse.

Ministeren skal udpege formanden for udpegningsorganet. Og ministeren skal godkende, hvem der skal være bestyrelsesformand. Sådan lyder en del af et forslag fra uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V), der har fremlagt regeringens bud på nye regler for universiteternes bestyrelser. 

Regeringen lægger op til at give politikerne mere indflydelse på universiteterne. Samtidig sættes studerende og medarbejdere uden for døren, og dermed svækker regeringen på samme tid universiteternes autonomi og de demokratiske traditioner, mener HK Stat.  

Peter Raben: opgør med armslængdeprincippet

- Uafhængige universiteter med fri forskning er en styrke i vores demokrati. I Danmark har vi tradition for at inddrage medarbejdere og studerende. Det ligner en knibtangsmanøvre, hvor den siddende minister får magt til både at udpege kandidater nedefra og godkende det endelige valg ovenfra. Dermed gør forslaget op med det armslængdeprincip, vi har haft og dermed også med vores demokratiske universitetstraditioner, siger Peter Raben.  

På landets universiteter er der omkring 5.000 HK-medlemmer i teknisk-administrative stillinger som fx kontormedarbejdere og laboranter. På Aarhus Universitet mener fællestillidsrepræsentant Helle Colding Seiersen, at det går den forkerte vej, hvis den nye lov vedtages og indskrænker medarbejdernes og de studerendes indflydelse. 

- På Aarhus Universitet er vi repræsenteret i bestyrelsen på tværs af faggrupper og med vores studerende. Jeg synes jo, at det er en dårlig ide, hvis dem, der kender hverdagen i alle hjørner af universitetet, bliver sat uden for indflydelse. Det kan jo heller ikke nytte noget, at vores universiteter skal skifte kurs og rette ind efter hvem der nu er den siddende minister, siger Helle Colding Seiersen, der også er næstformand i HK Stat Østjylland.   

Pind: Ny lov styrker dialogen 

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind udtaler i en pressemeddelelse, at han mener, at lovforslaget "giver stærkere bestyrelser og styrker dialogen mellem bestyrelserne og ministeren." 

I pressemeddelelsen skriver ministeriet også, at "lovforslaget tydeliggør bestyrelsernes rolle og ansvar, videreudvikler procedurerne for udpegning af eksterne medlemmer til bestyrelsen", og at "med forslaget fastholdes de grundlæggende principper om fagligt selvstyre, ubetinget forskningsfrihed og armslængde i forhold til det politiske system." 

Læs mere om dansk universitetshistorie fra 1479 til studenteroprør og opgøret med universiteternes selvstyre i 2003 på Københavns Universitets hjemmeside.  

HK Stats høringssvar

HK Stat skriver blandt andet i sit høringssvar "HK Stats finder det vigtigt at sikre universiteternes fortsatte uafhængighed og at princippet om de institutionelle frihedsgrader og universiteternes autonomi bibeholdes." Med den foreslåede model, hvorefter der i indstillingsorganet skal sidde en repræsentant fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, og hvorefter ministeren skal udpege formanden for udpegningsorganet, vil det efter HK Stats opfattelse ikke sikre den fornødne uafhængighed efter armslængdeprincippet, som også var en del af universitetsloven fra 2003. Samme synspunkt gør sig gældende for så vidt angår forslaget om, at ministeren skal godkende den indstillede kandidat til bestyrelsesformandsposten. Det er ligeledes afgørende for HK Stat, at universiteternes ansatte og studerende medinddrages og har medbestemmelse på de beslutninger, der på alle niveauer træffes på institutionerne. 

Læs artiklen og se alle høringssvar på Omnibus: Der er overtrådt hr. minister!

 


Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk