HK.dk logo

Hvordan fem misforståelser bliver til 42 timer

31. marts 2017  |  HK Privat Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Afstemningen om mæglingsforslaget er godt igang og de enkelte elementer bliver diskuteret - det er positivt. Men desværre er debatten nogle steder præget af en række alvorlige misforståelser. En af dem handler om, hvorvidt arbejdsgiveren nu kan diktere en 42 timers arbejdsuge. Det korte svar herpå er NEJ!

Af Simon Tøgern, formand for HK/Privat


Tegning af Simon Tøgern med en fjer og fem høns.

1. Kan arbejdsgiveren forlange, at du skal arbejde 42 timer?
Ja, arbejdsgiveren kan allerede i dag varsle dig på overarbejde i en, to eller fem timer i løbet af en uge. Det kan han i dag - og det kan han også efter overenskomstfornyelsen.

2. Er der så ikke alligevel tale om en permanent udvidelse af arbejdstiden?
Nej, der står udtrykkeligt i aftalen, at "modellen ikke kan anvendes til en permanent udvidelse af virksomhedernes produktionskapacitet i form af en fast 42 timers arbejdsuge med løbende afspadsering...".

3. Jamen, hvad er så det nye?
I de fleste overenskomster har der i mange år været en bestemmelse om, at der efter aftale med tillidsrepræsentanten kan indføres "varierende ugentlig arbejdstid". Det betyder, at ugerne ikke er lige lange. Nogle uger arbejder man mere end 37 timer, andre uger arbejder man mindre end 37 timer - man afspadserer således løbende. Forudsætningen er, at der ligger en plan, der uge for uge beskriver, hvor lidt eller meget man skal arbejde. Der er ikke ekstra betaling for de timer, der ligger ud over 37 timer.
Det nye er, at i den særlige situation, hvor arbejdsgiveren ikke kan blive enige med tillidsrepræsentanten om en sådan plan, så har arbejdsgiveren nu fået en udtrykkelig ret til at forlange en times overarbejde pr. dag maksimum fem dage om ugen. Overarbejdet skal varsles minimum fire dage forud og betales med almindelig overarbejdsbetaling. Det er et dyrt alternativ til varierende ugentlig arbejdstid.

4. Hvem bestemmer over afspadseringstimerne?
Al afspadsering skal som udgangspunkt aftales. Men kan man ikke blive enige, skal arbejdsgiverne varsle afspadsering med minimum 6 dages varsel. Efter den nye bestemmelse skal optjente timer falde som hele arbejdsdage, medmindre man lokalt bliver enige om noget andet. Overarbejdet skal afspadseres inden for maksimalt 12 måneder.

5. Er det en stor forringelse?
Nej, det synes vi ikke i HK/Privat. Arbejdsgiveren får ingen nye rettigheder. Tværtimod får vi nogle små præciseringer på, hvordan afspadsering optjent under nogle særlige omstændigheder skal afspadseres.

Bemærk at myten om de 42 timer bliver brugt i en partipolitisk kampagne mod overenskomstfornyelsen. Du kan derfor kunne møde andre og forkerte udlægninger af sagen.

Men der er i min optik stadigvæk tale om "den lille fjer og de fem høns"!

OBS! Bestemmelserne om "varierende ugentlig arbejdstid" er udformet på lidt forskellig facon i de enkelte overenskomster.


OK2017 Overenskomst

Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk