HK.dk logo

Fagligt: Kend forskel på en bisidder og en partsrepræsentant

25. april 2017  |  HK Kommunal  |  Mogens Jepsen

En part i en sag hos det offentlige kan altid vælge at lade en anden repræsentere sig under sagen eller vælge at have en bisidder med. Det kan være svært at skelne reglerne fra hinanden, så her er et lynkursus.

Der er forskel på at være bisidder og partsrepræsentant for en borger. Og spørger man Therese Monberg, så kan der blandt sagsbehandlere være en del forvirring omkring regler og forskelle mellem de to typer.

Therese Monberg er jurist og har gennem mange år undervist i forvaltningsret på Københavns Universitet, Metropol og hos offentlige myndigheder, ligesom hun har skrevet lærebog om sagsbehandling, forvaltningsret og persondataloven.

- Min oplevelse er, at der ikke altid er helt styr på forskellen mellem en bisidder og en partsrepræsentant, og i visse tilfælde kan det være vigtigt. For eksempel i forhold til tavshedspligt eller hvis der bliver bedt om aktindsigt, påpeger hun.

Aftaler på skrift eller noteret ned

Pointen er, at ”en part” i en sag har særlige rettigheder, og at myndigheden ikke kan træffe en afgørelse, før partens rettigheder er opfyldt. Derfor lyder det helt indledende råd fra Therese Monberg:

- Som medarbejder er det vigtigt, at du får klarlagt, om borgerens sidemand er en bisidder eller en partsrepræsentant. Det kan også tænkes, at parten kun har givet en person nogle begrænsede rettigheder som for eksempel ret til at se sagens dokumenter. Derfor er det afgørende, at I får forventningsafstemt omkring roller og tydeliggjort, hvilke beføjelser og regler der gælder. Det er også vigtigt, at disse aftaler enten er på skrift eller bliver noteret ned.

Samme rettigheder

Forvaltningslovens paragraf 8 giver en part ret til at lade sig repræsentere af en anden person – dog med visse undtagelser, for eksempel hvis borgerens personlige tilstedeværelse er nødvendig ved undersøgelser, test og lignende.

Det er vigtigt at bede om dokumentation for, at en person repræsenterer parten, mens der ikke skal vises fuldmagt, hvis det blot er en bisidder. Hvis der er tale om en advokat eller lignende professionel person, skal myndigheden normalt ikke bede om en fuldmagt.

Hvis Therese Monberg skal sige det firkantet, er bisidderens primære funktion at støtte borgeren, for eksempel ved at notere, huske spørgsmål, forklare hvad der bliver sagt eller oversætte, men har ikke ret til at drøfte sagen, forhandle eller træffe beslutninger på borgerens vegne.

Parts-aktindsigt eller offentlighedslov

Partsrepræsentanten har partsstatus, det betyder, at han får alle de rettigheder, som parten har. Det vil for eksempel sige, at repræsentanten har ret til parts-aktindsigt efter forvaltningsloven – mens en bisidder er omfattet af offentlighedsloven – med mindre selvfølgelig der er givet fuldmagt til bisidderen til aktindsigt.

Og tilføjer Therese Monberg:

- Det er derfor partsrepræsentanten også skal partshøres og have tilsendt afgørelsen i sagen. Afgørelsen kan selvfølgelig også samtidig sendes til parten, medmindre andet er aftalt. Det er også vigtigt, at notatpligten overholdes på samme måde, som var det borgeren selv, der agerede.

En myndighed kan afvise

Men den modsatte vej gælder der også strengere regler for partsrepræsentanten. For eksempel hvis en afgørelse sendes til en partsrepræsentant og denne ikke overholder en klagefrist, så er klagefristen overskredet selvom parten slet ikke selv har fået afgørelsen tilsendt.

Som udgangspunkt kan en myndighed ikke afvise en partsrepræsentant, men der findes dog saglige begrundelser, som giver mulighed for at afvise.

Det gælder, hvis vedkommende helt åbenlyst ikke magter opgaven, har en grov adfærd, er ubehøvlet eller truende eller konsekvent inddrager forhold, som er åbenlyse irrelevante, eller at myndigheden ikke kan komme til bunds i sagen, når vedkommende er til stede.

- Husk dog her at notere begrundelse for afvisningen af repræsentation på sagen, råder Therese Monberg.

Sagsbehandleren skal desuden være meget opmærksom på, om parten har samme repræsentant, hvis der opstår en ny sag.

Folketingets Ombudsmand har i en sag kritiseret Skat, fordi den ikke sikrede sig, at borgeren havde den samme partsrepræsentant som i sidste sag, inden den sendte dokumenter med fortrolige oplysninger ud til den formodede partsrepræsentant.

Det var et brud på reglerne om tavshedspligt, pointerede Ombudsmanden, hvorfor en myndighed altid skal sikre sig, at en partsrepræsentant er den samme som tidligere.


Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk