HK.dk logo

Medie-HK’ere vil have samme vilkår som andre faggrupper i DR

27. april 2017  |  HK Stat  |  HK-klubben i DR  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Allerede i år forhandler HK’erne i DR ny overenskomst, mens deres statsansatte kolleger gør klar til OK18. HK Stats forhandlingsleder er enig i DR-ledelsens ønske om at ensrette vilkår for flere faggrupper. Det vil nemlig betyde forbedringer for HK’erne.

'Såfremt der måtte være midler til lønstigninger ...' 

Sådan lyder indledningen på et afsnit i den liste med krav, som DR har sendt til HK før forhandlinger om fornyelse af overenskomsten for HK’erne i Danmarks Radio her i foråret. 

 Men DR-ledelsens præmis om, at der måske ikke engang bliver tale om forbedringer af lønnen ved OK17 i DR, accepterer faglig konsulent i HK Stat Charlotte Bach ikke. Hun er forhandlingsleder for HK-gruppen, når der forhandles overenskomst i den store medievirksomhed. 

- Det er ikke HK’erne, der skal holde for ved disse overenskomstforhandlinger. HK’erne er en superdygtig medarbejdergruppe og en forholdsvis billig arbejdskraft. Samtidig har vores medlemmer de dårligste vilkår blandt de ansatte i DR, så det er ikke os, der bør holde igen ved forhandlingsbordet, siger Charlotte Bach.  

Mens det store flertal af medlemmer i HK Stat først nu tænker over og stiller krav til en ny overenskomst fra 2018, gik forhandlingerne om løn, frihed og andre vigtige vilkår for de 260 HK-fuldtids stillinger i Danmarks Radio i gang allerede i februar i år. 

 DR's overenskomster med de forskellige faggrupper følger nemlig ikke den generelle aftale for alle statsansatte, men har sin egen rytme. For HK'ere, journalister og andre faggrupper i DR skal overenskomsten, der er fra 2014, fornyes nu. 

Lavere pension end statsansatte kolleger 

Også i sammenligning med HK Stats øvrige medlemmer på de statslige arbejdspladser er kollegerne i DR på nogle punkter ringere stillet. Først og fremmest er deres pensionsordning markant dårligere. Hvor staten betaler 15 procent i pensionsbidrag, er pensionsordningen i DR på 12 procent – og af dem betaler HK’erne selv de fire, siger Charlotte Bach.  

Ifølge DR-ledelsen er det altså et åbent spørgsmål, om lønningerne overhovedet skal stige ved OK-forhandlingerne. Og hvis der skal højere beløb på lønsedlerne, skal det være i form af personlige løntillæg, lyder DR’s krav til HK-gruppen. For HK’erne i DR udgør de personlige løndele i gennemsnit en fjerdedel af den samlede løn. 

DR's pejlemærker for OK-fornyelsen hedder Ansvarlig økonomi, Øget effektivitet og fleksibilitet og Enkel administration og ledelsesmæssigt overblik. Det sidste handler blandt andet om ens vilkår for medarbejdere med ens arbejdsopgaver, men forskellige overenskomster. 

 HK Stat kræver blandt andet generelle lønstigninger, højere pensionsbidrag, pension af alle tillæg, aftale om seniordning, en ekstra feriefridag, højere elevlønninger og større fokus på kompetenceudvikling for de administrative medarbejdere.  

Vil gerne ensrette vilkår 

Flere af kravene går ud på at sikre HK'erne samme vilkår som de øvrige medarbejdergrupper, fortæller Charlotte Bach. Derfor er hun umiddelbart enig med arbejdsgiverne i DR i ønsket om at ensrette en række bestemmelser, så vilkårene bliver de samme for alle grupper, tilføjer hun. 

Om det lykkes, vil forhandlingerne vise. Ledelsen lægger som nævnt ikke op til nogen lønfest. Og DR er trængt økonomisk. Ved det seneste medieforlig i 2014 blev DR beskåret med 120 millioner kroner. For nylig satsede ledelsen på at kunne spare 90 millioner kroner, der forsvandt ved afskaffelsen af erhvervslicensen, ved at inddrage den betalte frokostpause. En faglig voldgift udelukkede dog den mulighed, så nu skal DR finde andre måder at spare på. 

HK'erne i DR

- skal have ny overenskomst pr 1. juni 2017. HK-overenskomsten omfatter cirka 260 årsværk

- tjener gennemsnitligt cirka 32.000 kroner om måneden, mens deres fagfæller på de statslige arbejdspladser i snit får 28.000 kroner om måneden for deres arbejde. Det skal dog med i sammenligningen, at de bedst lønnede HK'ere i DR afspadserer deres overarbejde 1 til 1. Normalt får kontorfunktionærer 1½ time for 1 times overarbejde, når de har arbejdet udover månedsnormen. 

- har følgende arbejdsfunktioner:

 • Chefsekretær 
 • Økonomimedarbejder 
 • Økonom 
 • Kundekonsulent 
 • Salgskonsulent 
 • Lønkonsulent 
 • Personalekonsulent 
 • Ledelsesassistent 
 • Produktionskoordinator 
 • Produktionsadministrativ 
 • Administrativ generelt 
 • Fagspecialist
 • EventkoordinatorOverenskomst

Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk