HK.dk logo

Samråd om SSI: Konsekvenser af salg blev ikke undersøgt

27. april 2017  |  HK Stat  |  DL-F  | 

Stine Brix

Man havde en så klodset salgsproces, at underskuddet voksede og den pris man kunne få faldt. Det betød, at man endte med en symbolsk betaling, sagde Stine Brix blandt andet på det åbne samråd om SSI. Foto: Steen Brogaard

Der blev ikke foretaget analyser af, hvad salget af statens vaccineproduktion kan få af konsekvenser for det danske beredskab mod epidemier. Det kom frem under et åbent samråd i Folketinget. Mandag den 24. april begyndte sparerunde på SSI.

Når staten sælger ud: SSI's vaccineproduktion gav underskud. År for år blev hullet i kassen større, og det ville kræve en massiv millioninvestering med risikovillig kapital at forsøge at få produktionen i gang igen. 

Derfor var staten nødt til at sælge. Sådan lød forklaringen i flere varianter, da fungerende sundhedsminister Karen Ellemann den 4. april 2017 var kaldt i åbent samråd i Folketingets sundheds- og ældreudvalg. 

Samrådet var indkaldt af sundhedsordfører Stine Brix fra Enhedslisten, der blandt andet havde stillet spørgsmålet, om "hvilke overvejelser der ligger bag beslutningen om at frasælge SSI Diagnostica og SSI Vaccineproduktion herunder, om der er lavet en konsekvensanalyse af de langsigtede konsekvenser af alternative løsninger som fx at fastholde begge selskaber under statsligt ejerskab." 

Salg var eneste alternativ til lukning 

Det, at Danmark er et lille marked betyder, at det var meget vanskeligt at fastholde en statslig produktion, forklarede ministeren blandt andet: 

- Det understreges jo også ved, at de lande vi i Danmark sammenligner os med, køber deres vacciner. I forbindelse med igangsættelse af salget har det været vurderet, at det eneste reelle alternativ til et salg var en nedlukning af vaccineproduktionen. Og dermed betydelige nedlukningsomkostninger og et tab af knap 600 arbejdspladser. En fortsættelse af vaccineproduktionen i statsligt regi har ikke været vurderet som et realistisk alternativ, sagde ministeren. 

Som en del af beslutningsprocessen har indgået, at et salg ikke ville have nogen konsekvenser i relation til forsyningssikkerhed. Danmark indkøber allerede i dag flere vacciner fra private leverandører. Med hensyn til selve salgsprocessen, kan det oplyses, at der har været gennemført en åben og transparent salgsproces, sagde Karen Ellemann i sit svar. 

Underskud var politikernes eget ansvar 

- Der er flere årsager til det store underskud. Hvis vi ser på, hvad der lå til grund i 2012-2013 – før salgsprocessen gik i gang – kan jeg sige, at det danske marked er et relativt marked og eksportforventninger har ikke holdt stik. I forbindelse med finanslovsaftalen for 2012 blev det aftalt at sænke SSI's priser frem mod 2016. Og det fik Stine Brix til at pege på, at det er politikernes eget ansvar, når vaccineforretningen gav underskud. 

- Jeg synes, det er tydeligt, at der er et politisk ansvar for det underskud, der voksede i Statens Serum Institut. Der er et politisk ansvar for, at man endte med en så lav pris. Det synes jeg, er væsentligt, at man forholder sig til. Man havde en efter min mening så klodset en salgsproces, at underskuddet steg markant, sagde Stine Brix.  

- Jeg synes, at det er meget bekymrende, at vi har fået bekræftet her i dag, at man har ikke foretaget en ny analyse af, hvad konsekvenserne ved at sælge er for vores beredskab. Man har alene forholdt sig til, at det gør man i andre lande, og derfor kan vi også gøre det her. 

Læs også: Professor: Der bør falde brænde ned efter SSI-salg

- Jeg synes, vi har et fælles ansvar for at følge op på det der er det tilbageværende beredskab i Statens serum Institut i statsligt regi. For at sikre, at det beredskab fungerer. Både i forhold til de konsekvenser, der er ved at sælge fra og de synergieffekter, man mister ved det, og de økonomiske problemer, der kan følge med. Der har vi virkelig en opgave. Og det synes jeg er bekymrende, at man ikke har forholdt sig til, hvad konsekvenserne er for det, der er tilbage, sagde Stine Brix. 

Fik rapport halvandet år efter beslutning

Sundhedsordføreren beklagede også, at Folketingets partier ikke havde mulighed for at sætte sig ind i sagen. 

- Det er jo rigtigt, at vi for 2 uger siden fik mulighed for at se rapporten. Sådan cirka halvandet år efter beslutningen er truffet. Det er jo en relativt ringe mulighed for at følge med i beslutningsgrundlaget. Det er lidt over 3 år siden, at vi spurgte første gang, om vi måtte se den. Det synes jeg godt, at man kunne gøre bedre. Det er statslig ejendom, man privatiserer. 

McKinsey undersøger nu SSI's fremtid 

Ifølge redaktionens oplysninger, har Finansministeriet og Sundhedsministeriet hyret konsulentbureauet McKinsey, som i øjeblikket er i gang med en analyse af fremtiden for den resterende SSI.  

Rapporten skal ifølge redaktionens oplysninger afsluttes i nær fremtid, men allerede i mandag den 24. april blev medarbejderne varslet om nedskæringer, da de fik tilbud om at kunne søge frivillige fratrædelser. Det er dog ikke meldt ud, hvor mange stillinger, der skal nedlægges eller om der kommer fyringer, hvis kun få vælger en fratrædelse. 

Redaktionen har stillet en række spørgsmål i sagen til SSI og Sundhedsministeriet, der dog ikke har haft mulighed for at svare før deadline. 

Redaktionel tilføjelse 5. maj 2017.

Ministeriet har d.d. stadig ikke svaret på redaktionens spørgsmål om, hvad processen er nu for at planlægge fremtiden for den resterende del af SSI.

Vedrørende de frivillige fratrædelser, har redaktionen modtaget følgende svar fra vicedirektør, Ole Jensen på Statens Serum Institut:
 
"Der er ikke aktuelt udmeldt en sparerunde på SSI med nedlæggelse af et bestemt antal stillinger."
 
"Som opfølgning på salget af SSI Diagnostica og vaccineproduktionen samt et generelt faldende diagnostisk prøvetal fra regionerne, har SSI dog i nogen tid haft et kvalificeret ansættelsestop. Dette suppleres nu med mulighed for frivillig fratræden for medarbejdere, der finder dette attraktivt. Muligheden er, i lyset af ovenstående, særligt rettet mod netop det diagnostiske område og støttefunktioner."

Ingeniøren: SSI-salg har kostet 136 millioner

Staten har brugt 136 millioner kroner på at skille sig af med 2 selskaber, der tidligere var en del af Statens Serum Institut. Det skriver fagbladet Ingeniøren på baggrund af oplysninger fra Sundhedsministeriet.

Af svaret fra Sundhedsministeriet fremgår, at godt halvdelen af udgifterne, 69 millioner kroner, er gået til it. Det skyldes først og fremmest, at Statens Serum Institut inden salget havde fælles it-systemer. De har skulle splittes fra hinanden for at sikre, at seruminstituttet og de 2 købere kun har adgang til de oplysninger og systemer, som de hver især har betalt for. 

It-udgifterne har Statens Serum Institut betalt ud af sit eget budget. Dertil kommer, at der har været konsulentudgifter på knap 64 millioner kroner, som både instituttet, Sundhedsministeriet og Finansministeriet har været med til at afholde. 


Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk