HK.dk logo

Ny socialpolitik: Borgeren skal mestre eget liv

18. maj 2017  |  HK Kommunal  |  Jens Laursen Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Rehabilitering og beskæftigelse er omdrejningspunkter i et nyt socialpolitisk udspil fra KL, der får pæne ord med på vejen af HK Kommunal.

Hvordan vi får mest muligt ud af vores sociale indsatser og de 30 milliarder kroner, der årligt bruges på voksensocialområdet? Spørgsmålet danner udgangspunkt for et nyt socialpolitisk udspil fra KL, ’Fælles om fremtidens socialpolitik’. I centrum står borgerens egne ressourcer og drømme, og borgernes vilje til at mestre eget liv.

Baggrunden er, at flere og flere borgere har behov for hjælp og støtte samtidig med, at kommunerne stadig kun har den samme pose penge at gøre godt med. 

Eksempelvis får markant flere nu socialpædagogisk støtte i eget hjem samtidig med, at antallet af borgere, der er i botilbud, stiger. Derudover sker der en kraftig vækst i borgere med diagnoser. Endelig stiger antallet af – især unge - hjemløse.

Kommunerne er ifølge Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg, derfor tvunget til at finde innovative løsninger, der tilgodeser behovene hos så mange som muligt, hvis det hele skal hænge sammen.

Nytænkning og økonomi 

I HK Kommunal finder næstformand, Mads Samsing, gode takter i KL’s udspil.

- Mange af tankerne lyder fornuftige, og retningen er rigtig. Vi har også på voksenområdet brug for at se på kvalitet og udvikling på en ny måde, lyder det fra Mads Samsing. 

HK Kommunals næstformand advarer samtidig imod at henvise socialpolitikken til nytænkning alene.

- I en årrække har det ene udmærkede udspil på voksenområdet afløst det andet uden, at vi er nået i mål med en tidssvarende service til vores udsatte medborgere. For styringslogikken er den samme. Og sparekniven i form af nedskæringer, sanktionspolitik og statsligt ran er blevet stadig mere skarp. Derfor er de økonomiske rammer for kommunerne stadig helt afgørende for, at vi kan levere på socialområdet, fastslår Mads Samsing.

Lokalsamfund og arbejde

KL’s socialpolitiske udspil kredser for det første om, at borgeren i større skala skal mestre eget liv i samarbejde med kommunen og med netværket i form af for eksempel lokalsamfundet omkring borgeren. Det gør ifølge KL rehabilitering til det fælles udgangspunkt. 

For det andet er der ifølge KL brug for, at borgerne får et sammenhængende og forløb. Det gøres ved at kombinere en tværgående og rehabiliterende indsats med en aktiv virksomhedsvendt indsats, som det hedder i udspillet.

I dag er der 63.000 udsatte voksne i Danmark, der modtager et socialt tilbud som følge af psykiske vanskeligheder eller sociale problemer. Derudover er der 47.000 voksne med handikap, der modtager støtte.

 


Social og beskæftigelse

Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk