HK.dk logo

- Højere pensionsalder øger uligheden

22. maj 2017  |  Nordjylland Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Vi glemmer at se på, om det er økonomisk og socialt bæredygtigt at hæve pensionsalderen, påpeger AAU-professor Per H. Jensen i et interview med HK Bladet Nordjylland


- Fokuserer vi ikke på både økonomisk og social bæredygtighed i pensionssystemet, vil det resultere i menneskeskabte lidelser, siger professor Per H. Jensen, Aalborg Universitet.


- Det er altså svært at finde gode argumenter for at hæve pensionsalderen ved at skrue på de økonomiske incitamenter, f.eks. gennem nye pensionsreformer, fordi stigningen i seniorernes deltagelse på arbejdsmarkedet allerede sker mere eller mindre automatisk, efterhånden som vi får et bedre helbred og bliver bedre uddannede.  Dertil kommer, at pensionsudgifterne er ovedrevne. Fremtidens pensionist har sparet op via sin arbejdsmarkedspension, og regner man på det, bliver han nettobidragsyder til samfundet, fordi han fortsat betaler skat. Det er altså en vældig god forretning for staten at have pensionister, blot de modtager mindst 180.000 kroner årligt i arbejdsmarkedspension.

Det påpeger professor Per H. Jensen, Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet. Han har meget svært ved at finde holdbare argumenter for, at pensionsalderen skal sættes op – igen.

- Jeg ved godt, at Velfærdskommissionen og Arbejdsmarkedskommissionen påpegede, at vi stod overfor en situation med mangel på arbejdskraft, hvis vi ikke sikrede, at flere ældre forblev på arbejdsmarkedet.. Men ser vi på Danmark over de seneste 120 år, har vi kun manglet arbejdskraft i 60’erne og ganske kort tid inden Finanskrisen. Til gengæld ved vi, at udsigten til mangel på arbejdskraft udløser udvikling af ny teknologi, og at vi – som i 60’erne – kan importere arbejdskraft fra udlandet. Så det argument holder ikke, påpeger Per H. Jensen.

Bliver valgt fra på dåbsattesten
- Dele af den ældre del af arbejdsstyrken er jo uønsket på arbejdsmarkedet. Når man som ældre er blevet arbejdsløs, er det meget svært at komme tilbage i job. Der er lavet undersøgelser, der viser, at ledige over 50 år – modsat de unge – både er villige til at gå ned i løn og at få ringere arbejdsvilkår, bare de får et arbejde. Alligevel oplever de at blive valgt fra, alene på deres dåbsattest, påpeger Per. H Jensen og fortsætter:

- Denne gruppe af ”uønskede” kommer jo ikke i arbejde, bare fordi man laver en pensionsreform og sætter pensionsalderen i vejret. Dertil kommer de nedslidte, dvs. dem der ikke KAN arbejde. Dem, der ikke kan, straffes i dobbelt forstand: Først bliver de sparket ud, og deres nedslidning anerkendes ikke, så deres forsørgelse mangler. Og det problem tager arbejdsmarkedsreformerne ikke højde for.

Arbejdsgiverne ”glemmer” de ældre
Sammen med professor-kollegaen Jørgen Goul Andersen udgav Per H. Jensen i 2012 bogen ”Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet – årsager og effekter”, og her var de blandt andet ude og interviewe en større gruppe arbejdsgivere.

- Vi spurgte dem: ”Over de seneste to år, hvor ofte har du bedt en medarbejder over 55 år om at udskyde pensionen?” 71 procent af arbejdsgiverne svarede ”aldrig”, 26 procent svarede ”lejlighedsvist” – og kun tre procent svarede ”ofte”.  Det tyder jo på, at der ikke er noget presserende behov for, at seniorerne bliver i længere tid på arbejdsmarkedet, understreger Per H. Jensen og fortsætter:

- Desuden har mange af de arbejdsgivere, der svarede ”aldrig” i undersøgelsen, en fiks ide om, at ældre medarbejdere ikke kan lære nyt.  Derimod har de arbejdsgivere, der svarede ”ofte”, meget fokus på efteruddannelse og omskoling – og har gode erfaringer med det.

Overdødelighed blandt lavt-uddannede
En forhøjelse af pensionsalderen vil også øge uligheden blandt pensionister, påpeger Per H. Jensen.

- I dag dør lavt-uddannede cirka 10 år tidligere end de højtuddannede, og denne ulighed vil formentlig stige, hvis pensionsalderen hæves, forklarer Per H. Jensen. Han er med i et internationalt forskningsprojekt, Extend, der netop undersøger effekten af at forlænge arbejdslivet.

- Fokus har hidtil været på, om det er samfundsøkonomisk bæredygtigt at hæve pensionsalderen. Men er det socialt bæredygtigt? Vil uligheden stige? Og vil det styrke uligheden i dødelighed – altså; vil de kortuddannede komme til at dø endnu tidligere i forhold til de højtuddannede, spørger Per H. Jensen og fortsætter:

- Hvis ikke vi fokuserer både på økonomisk og social bæredygtighed i pensionssystemet, vil det resultere i menneskeskabte lidelser.


Læs i HK Bladet Nordjylland 3/2017:

Forskeren: Svært at finde argumenter for højere pensionsalder
HK'ere: Højere pensionsalder skal være et tilvalg
Arbejdsgiveren: Højere levealder betyder højere pensionsalder
Fagforeningen: Arbejdsgiverne skal flytte fokus til det gråd guld

LÆS BLADET (Linket er udløbet pr 29/10 2020)

Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk