HK.dk logo

Det er imod vores natur at passe os selv

22. maj 2017 Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Der findes intet quick-fix, som med ét slag kan gøre os robuste over for livets genvordigheder. Men stærke og robuste fællesskaber kan forsyne os med mod, mening og styrke til at stå op og stå sammen. Også når arbejdslivet bliver svært.


Eva Hertz, cand.psych. og direktør i Center for Mental Robusthed.

De små ting tæller …
Sådan lyder Eva Hertz' livsfilosofi. Eller sagt med en let omskrivning af mange års erfaring: Det kan godt betale sig at gøre noget for andre mennesker - og gerne sammen med dem.

- Mennesker er designede til at være robuste. Robusthed, sympati og hjælpsomhed ligger i vores dna, men det er en alvorlig misforståelse at tro, det er ensbetydende med, at vi kan klare hvad som helst. Vi kan klare meget, hvis betingelserne for at løse vores opgaver er i orden, hvis vi får kollegial støtte og har en god leder. Men et quick-fix af medarbejdere, så de bliver mere robuste - nej!

Sådan siger Eva Hertz, der er cand.psych. og direktør i Center for Mental Robusthed. I sin bog ”Robust - Lær at mestre modgang” piller hun glansen af modeordet robusthed. Eller rettere sagt: Gør op med forestillingen om, at mennesker kan iføre sig en rustning af robusthed, der gør dem klar til at indfri ethvert krav på jobbet. For mental robusthed er hverken et skjold eller et lag teflon, der sikrer immunitet over for dårlige arbejdsforhold. Til gengæld har de fleste mennesker faktisk en iboende venlighed og hjælpsomhed, der i fællesskaber kan folde sig så smukt ud, at man får styrken til at stå modgang igennem.

- Vi kender ikke til fulde mekanismerne, der styrer sammenhængen mellem robusthed og relationer, men bare tænk på det lille barn, som udvikler sig gennem varme og omsorg fra andre mennesker. Gode relationer hjælper os med at skabe gode strategier for at overkomme modgang, siger Eva Hertz.

Kampzoner

I mere end 25 år har hun arbejdet med både kampsoldater og kontoransatte. Og hvis man ikke tror, at der er det mindste sammenfald mellem deres virkeligheder, så kan man godt tro om igen. For også mennesker i helt almindelige organisationer kan være udsat for voldsomt pres og stress.

Og modsat kampsoldaterne, der faktisk trænes i at holde sammen og hjælpe hinanden, når det går hårdt for sig, så overmandes andre under pres ofte af en følelse af ensomhed og meningsløshed.

- Der er store lighedstræk mellem soldaters kampzoner og danske arbejdspladser, for mange medarbejdere på danske arbejdspladser befinder sig hver dag i et krydspres, der kan sammenlignes med kampsoldaters. Det betyder, at de er i fare for at udvikle arbejdsrelateret stress, og løsningen på det er ikke jobannoncernes efterlysning af robuste medarbejdere.

I stedet skal vi i fællesskab sikre robuste arbejdspladser og organisationer med rammer og vilkår, der beskytter den enkelte mod risikobetingede, stressfyldte belastninger, siger Eva Hertz.

Modstand gør ikke altid stærk

For Eva Hertz er mental robusthed, kort fortalt, evnen til at komme sig efter udfordringer og svære hændelser. Hvordan fortolker vi det, der er sket? Har vi et realistisk perspektiv på hændelserne? Og på mulighederne for at komme over dem og videre i livet? Bliver vi rystede i vores grundvold, når vi oplever tab af mening? Og formår vi at skabe mening igen?

Og nej, floskler som ”det, der ikke slår dig ihjel, gør dig stærkere” eller ”modstand gør stærk” holder ikke. Til gengæld er der kraft i fællesskabet og i forståelsen af, at vi som mennesker kan styrke både vores relationer og de psykologiske færdigheder, der faktisk gør os mere robuste.

- Mental robusthed handler om at komme sig; at kunne komme tilbage, på trods af at man har oplevet modgang. Psykologiske færdigheder som tænkning og problemløsning, positive følelser, positive relationer og positiv kommunikation, selvregulering og styrker - altså det stik modsatte af modstand - opbygger og styrker vores mentale robusthed, argumenterer Eva Hertz.

På et tidspunkt underviste hun medarbejdere i DSB i sammenhængen mellem gode relationer og mental sundhed. Her havde især lokomotivførerne længe fortalt sig selv og hinanden, at ”modstand gør stærk”, og jo flere svære hændelser, jo større styrke. Derfor fokuserede undervisningen på at begynde at lette hjerter ved vagtskiftet, på at få gang i fællesskabsfølelsen og på at blive bedre til at forstå, hvad der kunne ligge bag kollegaens trætte ansigtsudtryk: en lang arbejdsdag eller en påkørsel af et medmenneske på skinnerne?

Her hjælper vi hinanden

- Mennesker bliver ikke mindre effektive af at hjælpe hinanden, tværtimod. Ingen mennesker blomstrer jo ved at gå på arbejde og tænke, at de ikke har tid til at være venlige eller hjælpsomme. Det er imod vores natur at passe os selv, og selv om teamwork kan være besværligt, opnår vi meget bedre resultater, når vi samarbejder. Vi skal skabe rum for fællesskabet, og her er god ledelse central.

Ledere skal understøtte, at det ”her hos os er o.k. at hjælpe hinanden”, og at det er en værdi i vores virksomhed at omgås hinanden venligt. En leder kan også tilskynde til, at man holder pauser, siger Eva Hertz, der pointerer, at hun aldrig har mødt en leder, der havde det som sit mål at ødelægge folk.

Men ledere kan også være klemt af krav, fxom at måle medarbejdernes præstationer, og gør man det konstant og på parametre, der ikke altid giver god mening, har man måske ikke længere tid til at hjælpe en kollega. Forandringer, flytninger, nye projekter og nye projektgrupper presser mennesker, og når man hele tiden arbejder med og skal præstere sammen med nye mennesker, kan det være svært at bevare den rummelighed, der gør at det er o.k., at have en off-dag.

Tid sammen

Kompetencer er naturligvis vigtige, understreger hun. Men de udfoldes ikke i et vakuum, men sammen med andre mennesker. Anerkendelse er også vigtig, men handler ikke om ”se mig, mig, mig”, og det slider på mennesker at blive målt på absurditeter. Anerkendelse findes også i fællesskabet, og heldigvis har de private virksomheder, efter Eva Hertz' erfaring, en større forståelse end de offentlige for, at medarbejderne skal trives.

Og nej, det handler ikke om frugtkurve, men om at have tid til at gå i kantinen og tale om hinandens liv i 20-30 minutter, om at tage på en udstilling sammen indimellem og i det hele taget gøre noget sammen, der ikke bare handler om jobbet.

- En personaleforening er guld værd, for her kan man få oplevelser sammen, der skaber netop de relationer, som betyder noget for vores robusthed. Jeg kender ingen mennesker, der ikke har deres problemer og udfordringer at se til, men sammen med andre har vi mulighed for at perspektivere og bevare et realistisk håb, også når vi er under pres, mener Eva Hertz, der peger på, at tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter kan spille vigtige roller i et fællesskab.

- Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er kæmpestore ressourcer. De interesserer sig for andre mennesker, og de har adgang til ledelsen. De fleste mennesker trives med at gøre noget for andre, og vi har alle sammen et ansvar for at tænke over at være venlige, omsorgsfulde og hjælpsomme.

De 5 faktorer, der giver robusthed

Robusthed er knyttet til et sæt psykologiske færdigheder, som ifølge psykolog Eva Hertz kan udvikles og trænes.

1. TÆNKNING OG PROBLEMLØSNING
Hvordan ser den indre analysemodel af verden omkring os ud? Har vi et retvisende billede af virkeligheden eller ej? Eller er det negativt eller positivt? Og er vi i stand til at perspektivere hændelser, vi kommer ud for?

2. POSITIVE FØLELSER
Biologisk set er mennesker udstyret med et såkaldt negativitetsbias, som betyder, at negative følelser og oplevelser vejer tungere og bliver husket i længere tid end positive. Men det er vigtigt ikke at lade sig oversvømme af negative følelser, som kan påvirke os, så vi ikke har et retvisende billede af omverdenen.

3. POSITIVE RELATIONER
OG  KOMMUNIKATION

Omsorg og støtte fra nære relationer hjælper os til at udvikle mental robusthed. Forskning viser, at gode relationer beskytter os mod at opleve ensomhed.

4. SELVREGULERING

Pander du din kollega en, når hun siger noget, du synes lyder dumt? Eller kan du nøjes med at tænke dit? Selvregulering handler om at kunne mobilisere følelsesmæssig kontrol med de til tider stærke følelser, vi mærker. Selvregulering handler også om at kende sine grænser, at kunne sige fra og at passe på sig selv.

5. STYRKER
Styrker handler om indsigt i egne styrker, en vis portion selverkendelse og en oplevelse af tillid til sig selv. En fornemmelse af, at man på trods af udfordringer eller vanskelige perioder vil kunne klare skærene.

Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk