HK.dk logo

Systematisk overarbejde - en dyr indrømmelse for arbejdsgiverne

22. maj 2017  |  HK Privat  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

I mange af de nye overenskomster på det private arbejdsmarked er der kommet en aftale om såkaldt systematisk overarbejde. Det har affødt højlydte protester over en såkaldt 42-timers arbejdsuge. Arbejdsgivernes nye ret koster dem dog dyrt i overarbejdsbetaling og afspadsering, understreger faglig chef i HK/Privat, Kim Jung Olsen.


Grafik om overarbejde.

Illustration: Morten Voigt

Bestemmelsen om Systematisk overarbejde har fyldt meget i debatten om overenskomsterne på det private område, som et flertal på 57 procent stemte ja til ved urafstemningen for en måned siden. 

Mere end 85 procent af HK/Privats medlemmer stemte ja. HK HANDEL og Dansk Metals medlemmer havde også pæne flertal for et ja, mens der var anderledes stemning for et nej, blandt andet hos 3F’ere og NNF’s medlemmer.

HK/Privat anbefalede sine medlemmer at stemme ja. Faglig chef Kim Jung Olsen anerkender, at bestemmelsen om systematisk arbejde er en indrømmelse til arbejdsgiverne, som lønmodtagersiden så har fået noget andet for. ”Sådan er det ved forhandlingsbordet”. Men det er en indrømmelse, der både hegner systematisk overarbejde ind - maksimalt fem timer om ugen - og som kan blive ganske dyr for arbejdsgiverne at gribe til, påpeger han.

- Når en virksomhed har varslet systematisk overarbejde, begynder taxameteret at tælle. Der skal betales overarbejdstakst, typisk 50 procent, oven i lønnen i de timer, der overstiger 37 timer på en uge. I den gamle bestemmelse blev der kun beregnet overtidsbetaling, hvis den gennemsnitlige arbejdstid oversteg 37 timer. Derfor kan det ende med at blive en kostbar affære for virksomhederne, siger Kim Jung Olsen.

- Da langt de fleste virksomheder har blikket stift rettet mod økonomien, giver det dem naturligvis et stort incitament for at lave en lokalaftale på virksomheden i stedet for at skulle af med overarbejdsbetaling, understreger han.

Reglerne før og nu

Arbejdsgiverne har ifølge Kim Jung Olsen altid haft retten til at varsle overarbejde, hvis der var særligt behov for det.

Før den nye bestemmelse kom til i de nye overenskomster, var reglerne sådan, at arbejdsgiver og tillidsrepræsentanterne kunne aftale en varierende ugentlig arbejdstid. Eksempelvis 42 timer i et antal uger og 32 timer i et tilsvarende antal uger. Over et år skulle aftalen give et gennemsnit på 37 timers arbejde om ugen, og overarbejdet udløste ikke nødvendigvis mere i løn.

Nu er det sådan, at hvis en virksomhed har varierende produktionsbehov, og hvis det ikke er lykkedes at nå til lokal enighed om en lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid, kan arbejdsgiveren varsle overarbejde på maksimalt en time om dagen og fem timer om ugen i tilknytning til normal arbejdstid. Det skal varsles mindst fire dage i forvejen, og de timer, der overstiger de normale 37 timers arbejde, skal afspadseres som hele fridage inden for et år, og der skal altså betales overarbejdstakst for dem. Arbejdstiden over et år bliver der ikke ændret på.

- Forskellen på den gamle og den nye bestemmelse er, at arbejdsgiver i yderste konsekvens nu kan varsle systematisk overarbejde i en begrænset periode. Men det bliver altså langtfra gratis, understreger han og illustrerer med et regnestykke:
Hvis man tjener 33.321 om måneden (gennemsnitslønnen for HK/Privats medlemmer - red.), og en arbejdsgiver eksempelvis varsler systematisk overarbejde på de maksimale fem timer pr. uge, vil det ved en overarbejdstakst på 50 procent koste arbejdsgiver en ekstra lønudgift på 2.251 kroner pr. måned pr. medarbejder. Selve timerne, der overarbejdes, bliver ikke udbetalt som løn, men skal afspadseres.

- Der skal virksomheden så gøre regnebrættet op og se, om det er en pris, de er villige til at betale, eller om man hellere skulle prøve at lave en aftale med tillidsrepræsentanterne. Måske det endda bedre kan betale sig at ansætte nye medarbejdere, siger Kim Jung Olsen.

Holder øje med arbejdsgiverne

På HK/Privats område er der tale om ganske få virksomheder, som det vil give mening for at varsle systematisk overarbejde, mener Kim Jung Olsen.
- Men vi kommer til at følge det tæt og har skrevet ud til alle tillidsrepræsentanter, der har fået den nye bestemmelse ind, så vi løbende kan følge udviklingen, så de er helt up to date på reglerne. Det står klart i overenskomsten, at overarbejde bør begrænses mest muligt, så det skal virksomhederne respektere, siger han.

Kim Jung Olsen pointerer desuden, at hvis man er omfattet af funktionsløn og bliver varslet på systematisk overarbejde, så er det systematiske overarbejde ikke indeholdt i lønnen.

OK2017 Overenskomst

Ok'er med systematisk overarbejde

Arbejdsgiverne
Bilfærgernes Rederiforening - DAS og DIS
Dansk Byggeri
Dansk Maskinhandlerforening
Dansk Mode & Textil
Danske Mediers Arbejsgiverforening - funktionær
De mindre byggeorganisationer
DI Industriens Funktionæroverenskomst
DI Emballageoverenskomsten
DIO II Handel, Transport og Service
DIO II Mejeribruget
DE Handel, Viden og Service
Grakom - funktionær
Grakom - timeløn
Grakom - digitalprint og serigraf
Horesta

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk