HK.dk logo

Beskæftigelsesindsatsen råber på forenkling

24. maj 2017  |  HK Kommunal  |  Jens Laursen

På linje med Mads Samsing og Majbrit Berlau vil også Katrine Skovlund Nielsen, Sascha Guldfeldt og Ricki Vesterholm (billedet) have forenklet beskæftigelseslovgivningen. De tre beskæftigelsesmedarbejdere har netop været i København for at give indspark til HK Kommunals ønsker til beskæftigelsesministeren.

Faglighed, forenkling og målrettede investeringer bør være pejlemærker for det kommende lovgivningsarbejde om beskæftigelsesindsatsen, lyder det fra HK og socialrådgiverne.

En mere effektiv, sammenhængende og meningsfuld beskæftigelsesindsats kræver politisk mod til nytænkning på en lang række områder. I hvert fald ifølge HK Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening, der i et større indlæg i netavisen Piopio.dk giver deres bud på, hvordan regeringens arbejde med beskæftigelseslovgivningen bør give reelle forenklinger og råderum til medarbejderne.

Det nuværende beskæftigelsessystem betyder ifølge HK Kommunals næstformand Mads Samsing og Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau, at borgerne alt for ofte oplever systemet som meningsløst. Og at de ansatte over en bred kam finder deres faglighed tilsidesat med dårligt arbejdsmiljø som konsekvens.

Fokus på fagligheden

Berlau og Samsing fastslår på den baggrund, at det for det første er nødvendigt med en afbureaukratisering i form af et opgør med detailstyringen. 

- Kontakten med de ledige bør nytænkes, så vi får det sammenhængende forløb, der kan understøttes af beskæftigelsesmedarbejderens faglighed. Antallet af samtaler med de ledige skal alene styres af minimumskrav. For godt nok er der evidens for, at samtaler virker. Men det forudsætter, at der er indhold og kvalitet i samtalerne, og at de afholdes, når det giver mening i forløbet, hedder det i indlægget.

Færre målgrupper

For det andet er der ifølge Mads Samsing og Majbrit Berlau brug for en kraftig sanering af antallet af målgrupper og en markant forenkling og tværgående koordinering med Serviceloven. 

Det vil betyde, at borgere med sammensatte udfordringer i langt højere grad end nu kan blive hjulpet i et sammenhængende forløb, lyder det fra HK og socialrådgiverne.

Personaleinvesteringer giver pote

Indlæggets forfattere appellerer for det tredje til, at de ressourcer, der måtte blive frigjort ved afbureaukratisering og forenklinger, bliver brugt til at forbedre indsatsen og arbejdsmiljøet og ikke til alt muligt andet:

-  I dag er mange jobcentre ramt af stress, sygemeldinger og stor personaleudskiftning. Her er en genopretning altafgørende, også hvis vi skal sikre, at borgere og virksomheder møder de samme medarbejdere hver gang. 

Berlau og Samsing peger på nye kommunale erfaringer fra blandt andet Hjørring og Aabenraa, der viser, at målrettede personaleinvesteringer giver helt konkrete gevinster – både menneskeligt og økonomisk i form af nedbragt ledighed og sparede skattekroner.

- Målet bør i alle tilfælde være, at systemet i højere grad vil give legitimitet og mening for de ledige samt fornyet arbejdsglæde for de ansatte, lyder det samstemmende fra Mads Samsing og Majbrit Berlau.


Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk