HK.dk logo

Statsansatte skal skaffe penge til velfærd og skattelettelser

01. juni 2017  |  HK Stat  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Besparelser ved stordrift og centralisering af statslig it-drift og serviceydelser som fx intern service og indkøb skal være med til at betale velfærd og skattelettelser. Det fremgår af regeringens nye 2025-plan, som lægger op til minimale stigninger i udgifterne til den offentlige sektor.

3 promille. Så meget – eller så lidt – skal den offentlige sektors budget stige hvert år fremover, hvis regeringens nye plan ’Vækst og Velstand 2025’ bliver ført ud i livet.

De 0,3 procent mere hvert år kalder regeringen for en 'moderat gennemsnitlig basisvækst'. Til sammenligning regner regeringen i sin seneste økonomiske redegørelse med, at det offentlige forbrug i 2017 vokser med 0,7 procent – altså mere end dobbelt så meget som den nye plan lægger op til fremover. 

Inspireret af Statens Administration 

For at holde udgifterne nede på det lave niveau har regeringen kig på mulighederne for at spare på driften. Det kan ifølge oplægget Fælles løsninger frigør penge til velfærd ske ved at samle forskellige typer af opgaver i større enheder på tværs af staten. Lige som det er sket med Statens Administration, der blev oprettet i 2011. Siden er der ifølge regeringen hentet besparelser på samlet cirka 175 millioner kroner om året på løn- og regnskabsområdet. Tricket har været standardisering og stordrift. Statens Administration er effektiviseret med 50 procent, fremgår det.  

På den baggrund lægger Finansministeriet nu op til at samle den basale it-drift i staten også for de 19.000 brugere, der indtil nu ikke har været med i et it-fællesskab. Den plan skal føres ud i livet over de kommende 4-5 år. 

Ud fra samme logik vil regeringen etablere en fælles løsning i Bygningsstyrelsen til udbud, indkøb og styring af facility managementydelser i staten. Facility management er normalt noget, man taler om i erhvervslivet, hvor det dækker over de funktioner, som understøtter kerneopgaverne i en virksomhed. Det kan fx være reception, rengøring, vedligeholdelse og intern service. Mange virksomheder køber en eller flere af disse funktioner fra eksterne leverandører.  

Samtidig vil regeringen analysere, hvor der er størst muligheder for flere fælles løsninger af denne type i staten. Både i form af udvidelse af eksisterende fælles løsninger i staten for fx løn og regnskab, bygningsområdet og it-drift. Og i form af løsninger på nye områder som fx HR, facility management, administration af tilskud m.v. 

Næstformand: Unødvendig sultekur

HK Stats næstformand Peter Raben er stærkt kritisk over for regeringens forslag om en vækst i de offentlige budgetter på kun 0,3 procent om året. 

- Der er tale om en unødvendig sultekur over for statens ansatte og den offentlige sektor i det hele taget. Der bliver reelt tale om besparelser, fordi udgifterne vokser mere end 0,3 procent, blandt andet på grund af, at der bliver flere ældre i Danmark fremover, siger Peter Raben.  

Han forudser, at regeringens foreslåede stramme kurs for økonomien i staten vil give problemer, når der skal forhandles ny overenskomst til vinter. De ansatte vil ikke lade sig spise af med nærmest ingenting, understreger han: 

- De statsansatte har udvist markant tilbageholdenhed ved de seneste OK-fornyelser, som er foregået i kølvandet på finanskrisen i 2008. Nu er vi ude af krisen, og dansk økonomi har det glimrende. Faktisk så godt, at de økonomiske vismænd og mange andre økonomer afviser, at der er behov for nye reform- og sparetiltag.

Tiden er inde til mærkbare lønstigninger, der matcher de aftalte stigninger på det private arbejdsmarked, siger Peter Raben og fortsætter: 

- Dansk økonomi har klart plads til en mere forsvarlig prioritering af den offentlige sektors drift. Og husk, at vi som statsansatte i forvejen bidrager med besparelser på to procent hvert eneste år i form af de såkaldte omprioriteringsbidrag. I 2019 vil den besparelse alene indbringe 5 milliarder kroner.  

Næstformanden forudser, at planerne om at centralisere flere funktioner på de statslige arbejdspladser vil gå ud over både kvaliteten af arbejdet og HK'ernes beskæftigelse:  

- Ideerne om at samle flere funktioner i store enheder på tværs af staten bygger på en forkert forestilling om 'one size fits all'. Regeringens plan lægger op til at lade den mindste fællesnævner råde. I virkeligheden er der forskellige behov og forskellige måder at gøre tingene på ude på de enkelte arbejdspladser. At samle funktioner ét sted skaber distance. Og stordrift og centralisering på de statslige arbejdspladser vil sandsynligvis koste HK'ere job. 

Vil spare ved at øge produktiviteten 

Regeringen foreslår en række andre tiltag, der kan sikre besparelser i det offentlige. En del af forslagene stammer fra Produktivitetskommissionen, som leverede en stor rapport i 2012. Kommissionen vurderede dengang, at den offentlige sektor kan få 10 procent mere fra hånden. Regeringen lægger nu op til at øge produktiviteten ved blandt andet at styrke fokus på kerneopgaver, udnytte kapaciteten bedre (bygninger, køretøjer mm.) og bruge ny teknologi.


Politik

Blogs

 Se flere blogindlæg

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk