HK.dk logo

Efter udsalget: Alt er i spil på SSI

02. juni 2017  |  HK Stat  |  DL-F  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Efter salget af statens vaccineproduktion og Diagnostica i Hillerød er SSI halveret. Finansministeriet har bedt konsulenter fra McKinsey undersøge alle tænkelige scenarier for landets beredskab og dermed fremtiden for instituttets over 200 administrative og laborant- HK’ere. I denne uge landede en længe ventet aftale, der deler opgaverne mellem SSI og regionerne.

Først var det Bjarne Corydon, der som finansminister og ledende medlem af Thorning-regeringens magtfulde økonomiudvalg satte halvdelen af Statens Serum Institut til salg. Nu er det hans nye arbejdsgiver McKinsey, der har fået opgaven med at definere fremtiden for resten af det hæderkronede institut.  

Finansministeriet har bedt konsulenterne fra McKinsey undersøge tænkelige scenarier for landets beredskab og blandt andet hente erfaringer fra nabolande. Det viser en aktindsigt, som HK Statbladet og Ingeniøren har fået fra Sundhedsministeriet. 

Og konsulenterne skal ikke bare hente erfaringer og opstille mulige måder at organisere det danske beredskab mod smitsomme sygdomme, epidemier og biologisk terror, biobanken, forskningen og de resterende opgaver. McKinsey skal også vurdere mulige besparelser og give deres bud på, hvor mange penge der i fremtiden skal bruges på de opgaver, som den Statens Seruminstitut løser.  

"Formålet med analysen er at levere et validt og databaseret forslag til SSI's fremtidige bevillingsniveau, opgaveportefølje og organisering," hedder det blandt andet, og det fremgår også, at 'det forventes, at analysen vil levere en bruttoliste af effektiviseringstiltag'. 

Mindre antal afskedigelser 

Aktindsigten tegner altså et billede af, at alt er i spil for det hæderkronede institut på Amager. Og allerede inden konsulenternes arbejde er tygget færdigt, er SSI ved at skære ned. 

 - Vi er gået fra omkring 1400 til omkring 700 medarbejdere. Når det sker, så er det naturligt at se på, hvordan Statens Serum Institut skal fungere fremadrettet, forklarer vicedirektør Ole Jensen, der også henviser til usikkerheden om opgavefordelingen med landets sygehuse. 

- Vi har en diagnostik, som er presset, fordi regionerne tager opgaver hjem. Det er ikke nogen hemmelighed, at der er forhandlinger med regionerne om diagnostikken. Det regner vi med falder på plads op mod sommerferien.  

Vicedirektøren fortæller, at en fratrædelsesrunde er blevet forlænget, men der er ikke nok medarbejdere, der har ønsket at forlade deres arbejdsplads i forhold til de økonomiske sparekrav. Derfor blev der i denne uge meldt besparelser ud på instituttet.

- I slutningen af 2016 indførte vi et kvalificeret ansættelsesstop, som betyder, at ledelsen skal godkende genbesættelsen af alle stillinger. Samtidig har vi givet mulighed for frivillige fratrædelser i både diagnostik og i støttefunktionerne. Der har været god effekt af disse tiltag, men vi kan se, at vi ikke vil komme i mål med at nå kravene i vores budgetter. Derfor er det antal afskedigelser, vi skal gennemføre nu, markant lavere, end det ellers havde været. I den runde, som vi er i gang med nu, kommer vi formentlig under ti afskedigelser, forklarer vicedirektøren. 

TR: Se medarbejderne som en resurse 

Joan Hindsgaul-Nissen er tillidsrepræsentant for HK-laboranterne på SSI. De har længe har frygtet, at regningen fra en klodset salgsproces fører til fyringer på det tilbageværende SSI. Det er urimeligt, at vi skal betale fordi salget blev så dyrt, siger Joan. Og medarbejderne er utrygge, fortæller hun. 

- Det er ubehageligt at gå med den usikkerhed hængende over hovedet, som vi nu har gjort i fire år. Først med salget af Vaccine sektoren derefter med hjemtagelser af diagnostiske analyser til regionerne. Medarbejderne vil meget gerne snart have en afklaring, og jeg håber ikke, de trækker det i langdrag. Jeg føler, at man ser medarbejderne som en udgift i stedet for at se os som en del af statens resurser, siger Joan.  

Hun erkender, at SSI måske ikke har været gode nok til at fortælle om alle de unikke ting, instituttet kan.  

- Vi føler, at vi gør en forskel for Danmark, hver dag, når vi kører ind gennem porten til SSI. Vi ville ønske, at der var nogen, der ville se på det i stedet for at jagte os. Jeg vil ønske, vi kunne få ro til at opfylde vores kerneopgave i danske sundhedsvæsen, lyder håbet fra Joan.

McKinseys opgavebeskrivelse

"Analysen har til formål at opstille forskellige faglige modeller for organisering af fremtidens SSI. Bevillingsbehovet skal kvantificeres for hver model, hvoraf mindst én skal tage udgangspunkt i et bevillingsniveau svarende til den nuværende bevilling på 238,2 mio. kr. Modellerne skal sammensættes pba. en kortlægning og analyse af SSI's opgaver, en indsamling af internationale erfaringer med organiseringen af opgaver vedr. infektionsberedskab og diagnostiske ydelser samt en analyse af mulige effektiviseringstiltag, står der i dokumenterne, der også afslører, at McKinsey skal løse opgaven inden for en samlet økonomisk ramme på 2,5 mio. kr. eksklusiv Moms.

'Frasalget af de to områder gør, at det er hensigtsmæssigt at undersøge, om organiseringen og udførte aktiviteter er optimale med den nu væsentligt mindre og mere simpel organisation'.

'Det indebærer blandt andet, at McKinsey skal 'vurdere, hvilket omfang af opgaver der er nødvendigt for at opretholde en selvstændig styrelse', og afdække effekter ved bortfald af opgaver fra Statens Serum Institut'. Dertil kommer, at konsulenterne skal 'udarbejde en liste med konkrete effektiviseringstiltag.'

Kilde: Aktindsigt fra Sundhedsministeriet. Ministeriet givet aktindsigt udbudsmaterialet, der indeholder opgavebeskrivelsen, men ikke i selve McKinsey-rapporten og dens scenarier for fremtidens organisering af det danske beredskab.

Denne artikel er blevet til i et redaktionelt samarbejde mellem HK Statbladets redaktion og fagbladet Ingeniøren/ Ingeniørens journalistiske redaktør Magnus Bredsdorff. 

LÆS også SSI salg kostede en milliard

 Opdatering:

Ny aftale: permanent finansiering af SSI-beredskab

Med regeringens aftale om regionernes økonomi, der faldt på plads tirsdag, får Statens Seruminstitut 151 millioner i permanent finansiering af diagnostiske analyser. Med aftalen overtager regionerne de fagområder, som ikke har kritisk betydning for infektionsberedskabet, lyder det.

”Regeringen og Danske Regioner er enige om, at der skal opretholdes et stærkt nationalt infektionsberedskab på Statens Serum Institut (SSI), bl.a. overfor nye infektionstrusler og risici for direkte smitteudbrud. Som en del af det nationale smitteberedskab indgår også den digitale overvågning.”

 Sådan lyder en del af den nye aftale om regionernes økonomi, der faldt på plads sent tirsdag. Som opfølgning på den midlertidige ordning i økonomiaftalen for 2017 har regeringen og Danske Regioner nu aftalt en fremadrettet arbejdsdeling for de diagnostiske analyser.

 Aftalen indebærer således, at de analyser, der er kritiske for infektionsberedskabet, fortsat skal varetages af SSI, mens øvrige analyser kan udføres af regionerne.

 Med aftalen overtager regionerne rollen som referencelaboratorium for de fagområder, som ikke har kritisk betydning for infektionsberedskabet. Det indbefatter bl.a. forpligtigelse til at udføre forsknings- og rådgivningsaktiviteter på de pågældende områder.

Permanent finansiering – løbende drøftelser

Som en del af betalingen for de diagnostiske analyser har regionerne hidtil bidraget til finansieringen af infektionsberedskabet med tilhørende forskning. På den baggrund er regeringen og Danske Regioner enige om, at der permanent overføres 151,1 mio. kr. årligt fra 2018 af den hidtidige regionale finansiering af opgaverne på SSI. Hvis der er regioner, der har behov for udførelse af yderligere analyser, kan de stadig købe dem hos SSI.

Aftalen lægger op til, at ”der løbende drøftes, om der som led i den teknologiske udvikling er behov for justeringer i arbejdsdelingen under hensyntagen til opretholdelse af et stærkt nationalt infektionsberedskab.”

   

Fakta om aftalen
• SSI skal udføre ca. 155.000 specialdiagnostiske analyser til en værdi af ca. 151 mio. kr.
• Regionerne hjemtager ca. 32.000 analyser til en værdi af ca. 42,6 mio. kr.
• Forskningsandelen på SSI udgør ca. 30,6 mio. kr.
• Forskningsandelen i regionerne udgør 15 mio. kr.

Denne artikel er opdateret den 8. juni med afsnittet Ny aftale: permanent finansiering af SSI-beredskab.

  

Sidst opdateret 08. juni 2017 kl. 09:51

Politik

Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk