HK.dk logo

Opskriften på en populær overenskomst

08. juni 2017  |  HK Stat  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

HK Stats medlemmer har givet klare signaler til fagforeningen forud for OK-forhandlingerne. Kroner på bordet og et opgør med Ny løn er blandt favoritterne på overenskomstmenuen.

Bank lønnen op, så det kan mærkes. Gør fri med løn juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag til en rettighed. Og indfør en frit valg-konto. Sådan lyder opskriften på succes for Rita Bundgaard og de øvrige forhandlere, når de til vinter forhandler ny overenskomst for statens ansatte i almindelighed og HK'erne i særdeleshed. 

Hvis forhandlerne samtidig kan sikre mere frihed til seniorerne og få genindført løn efter anciennitet, så lønnen stiger i takt med, hvor længe man har været ansat, begynder det at ligne et hit af en OK-fornyelse. Det viser en opgørelse over de krydser, HK Stats medlemmer har sat på OK18-Menuen på HK.DK. Det er en liste med 15 mulige forbedringer af overenskomsten, som medlemmerne frem til 6. juni kunne krydse deres favorit-krav af på. Over 3.100 medlemmer har på den måde givet deres besyv med til OK18. 

Forslag frit fra leveren 

Andre medlemmer har skrevet krav og kommentarer på OK18-Debatten. Her har man kunnet skrive frit fra leveren om sine ønsker til forbedring af løn- og arbejdsvilkår. En håndfuld af forslagene lyder: Fjern løngruppe 1 på laboranternes lønskala, afskaf Ny løn, indfør omsorgsdage til alle, hæv pensionsbidraget til 17 procent, skaf mere i feriegodtgørelse, og aftal sundhedsforsikring til alle HK'ere. Løngruppe 1 i laboranternes lønsystem er 'en reminiscens fra gamle dage', og den bliver kun 'misbrugt til at ansætte laboratorieassistenter på', lyder argumentet fra Joan Sonne Lykkeaa.  

'På min arbejdsplads går der statistisk 10 år, før man kan få et varigt tillæg, fordi tre fjerdedele af lønpuljen går til engangstillæg. Ny løn virker ikke efter hensigten, og det er på tide at afskaffe den,' skriver Bjarne Schlie Andresen.  'Hej HK’ere,' lægger Merete Lindegaard ud. 'Er det ikke snart på tide, at vi HK'ere i staten kommer op på samme pensionsbidrag som AC’ere i staten = 17 procent. Jeg har flere gange oplevet at arbejde sammen med AC’ere, hvor vi har fået nogenlunde samme løn for samme arbejde – lige indtil vi nåede til pensionsbidraget. Er det OK?'

Også telefonisk har HK Stats ledelse fået besked om medlemmernes prioriteringer. 3 gange i maj sad formand og næstformand klar ved telefonerne. Her fik de blandt andet et forslag om at sikre fleksjobbere pensionsbidrag af en fuldtidsløn i stedet for blot af de timer, de faktisk arbejder, fortæller Rita Bundgaard. Hun tilføjer, at det er et godt forslag. Et af de andre forslag i telefonen lød: Husk også at tilgodese dem, der ikke har børn eller er lidt ældre. 

Topforhandler: nej til staten som andenrangsarbejdsmarked 

HK Stats faglige sekretariat og siden sektorbestyrelsen kigger grundigt på både synspunkter og forslag fra OK18-Debatten og hitlisten over krav fra OK18-Menuen, før de endelige overenskomstkrav bliver udtaget efter sommerferien.   

Arbejdsgiverne – repræsenteret af Moderniseringsstyrelsen med innovationsminister Sophie Løhde (V) i spidsen – har i skrivende stund ikke konkretiseret, hvad de drømmer om at få igennem ved OK18. Men på en Djøf-konference først i juni lagde Sophie Løhde op til et "OK resultat, som ikke lægger pres på de offentlige budgetter og/eller indvirker negativt på de private vækstvilkår." 

 For 3 år siden gik daværende finansminister Corydon efter de mindst mulige lønstigninger og aftaler, der kunne – som det hed – 'understøtte kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen lokalt'. Overenskomsten endte med aftalte lønstigninger på 4,5 procent over 3 år.  

Hvis staten i 2018 vil spise medarbejderne af med små lønstigninger, er der lagt op til heftige forhandlinger. For HK Stats medlemmer er mere på lønsedlen det klare hovedkrav. Og chefforhandleren for alle statens ansatte, CFU-formand Flemming Vinther, går også efter penge på bordet. 

 - Jeg kan allerede nu annoncere, at et hovedkrav bliver lønstigninger, der matcher den private lønudvikling. Det er afgørende, at staten ikke bliver et andenrangs arbejdsmarked, sagde Flemming Vinther i maj, da han netop var genvalgt som formand for CFU. 

Medlemmernes favoritter på OK-menuen

 Procent   Krav 
 21  Mærkbare generelle lønstigninger 
 15  Fri med løn 24. og 31. december og grundlovsdag i OK, selvom det koster 
 13  Opret en frit valg-konto (frihed, løn eller højere pensionsbidrag)
 13  Anciennitetstrin, så lønnen stiger i takt med, hvor længe man er ansat 
 10  Mere frihed til seniorer
 5  Styrk arbejdsmiljøet – sæt ind mod stressfaktorer på jobbet 
 5  Samme løn over hele landet
 4   Opret tryghedspulje, der giver ret til uddannelse i opsigelsesperiode 

Kroner på lønsedlen og kutymemæssige fridage hitter 

Tabellen viser de 8 mest populære krav ud af 15 på HK Stats overenskomstmenu. Procenttallene er afrundede. Godt 3.100 HK’ere har sat krydser i OK-menuen – godt halvdelen af dem personligt, de øvrige som medlemmer af en HK-klub på arbejdspladsen. De 7 lavest placerede krav scorer mellem 1 og lige under 4 procent af det samlede antal krydser. Eksempelvis har 2,7 procent sat kryds ved et muligt krav om at give de største lønstigninger til de lavest lønnede. HK Stats sektorbestyrelse gennemgår alle medlemsønsker og udtager fagforeningens OK-krav efter sommerferien.


 
OK18 Stat

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk