HK.dk logo

DMI's reception indtages af studentermedhjælpere på bekostning af HK'er

16. juni 2017  |  HK Stat  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

DMI's reception er blevet overtaget af et korps studentermedhjælpere, efter at en HK'er i efteråret blev afskediget. Problematisk at bruge ufaglært arbejde til klassiske HK-opgaver, mener HK Stat.

4 studentermedhjælpere har overtaget DMI's reception, efter at man i efteråret afskedigede den daværende receptionist med henblik på besparelser. 

- Vi tager det ret alvorligt. Vi er pressede af studentermedhjælpere, der æder sig ind på vores opgaver. Problemet er, at man har ansat et korps af studerende til at varetage en receptionistopgave, som er en helt klassisk HK-opgave. Receptionisten er virksomhedens ansigt udadtil og en vigtig opgave. Det bør man have faglært personale til, siger faglig konsulent i HK Stat Mikkel Larsen. 

Torsdag den 1. juni 2017 var HK Stat til møde med DMI og Moderniseringsstyrelsen for at tale om stillingsopslaget til 4-5 studentermedhjælpere, der skal sidde i DMI's reception. 

Mere ufaglært arbejdskraft 

I flere år har studentermedhjælpere været et fokusområde for HK Stat. I 2017 er 1523 studentermedhjælpere ansat i staten. Det er en 17 procents stigning fra 2009. I samme periode faldt antallet af kontorfunktionærer i staten med 12 procent. Studentermedhjælperne er en stor udfordring for HK'erne, fortæller næstformand i HK Stat Peter Raben 

- Studentermedhjælperne er blevet en større problematik på især universiteterne, i mange styrelser og i et vist omfang også på flere andre statslige arbejdspladser, fordi de i stigende grad overtager opgaver, der opfattes som HK-kerneopgaver, siger han.  

HK-gruppen er også presset af både færdiguddannede akademikere og af besparelser/personalereduktioner. Desuden er der en større gråzone af opgaver, som en del HK’ere gerne kan og vil varetage, men ofte gives til studenter, forklarer han. 

Studentermedhjælpernes manglende faglige kompetencer en af næstformandens største anker. 

- Når studentermedhjælpere laver HK-opgaver, så er det ufaglært arbejdskraft. Det kræver stærke administrationsfaglige kompetencer at udføre HK-jobs, og det har studenterne jo ikke. Det er den samme problemstilling med akademikerne, som overtager HK-jobs. 

Studentermedhjælper-udfordringerne

De er billig arbejdskraft – basistimelønnen er 119,46 kr.

De har kortere ansættelsesperioder, derfor skal nye konstant læres op.

De arbejder i meget kort tid i forhold til kontorfunktionærerne. 

De har ustabile arbejdstider: Den ene uge kan de arbejde 5 timer – den næste 20 timer. I gennemsnit 10-15 timer om ugen.

Studentermedhjælperne er billigere i drift og mere fleksible i forhold til arbejdstider og timer, og så er de nemmere at rykke rundt med end HK-kontorfunktionærerne. Derfor kan det opfattes som social dumping, mener Peter Raben. 

- Det er mere løs arbejdskraft, fordi deres leder bare kan sige, at de gerne må blive lidt længere. Men vi kan ikke hjælpe dem, hvis de ikke melder sig ind i HK. Og det er der rigtig mange af dem, der ikke gør. Vi så helst, at de meldte sig ind, så ville både de og vi stå stærkere. 

Hvordan vil I løse problemstillingen? 

 Der er ikke nogen nem løsning. Men vi prøver at synliggøre problemet ved blandt andet at skrive læserbreve til dagbladene. En løsning kunne dog være at hæve SU'en til de studerende, så de havde mindre brug for at arbejde så meget. Vi mener, at når man er studentermedhjælper, er man først og fremmest studerende. Og der bør man have fokus på at studere. 

Hvad gør I i øjeblikket? 

Vi har selvfølgelig tænkt os at tage emnet op igen ved OK18. Derudover tager vi spørgsmålet op, når vi har lejlighed til at rejse det over for Moderniseringsstyrelsen for at fastholde fokus på problematikken.  Vi vil ikke skrive dem ud af overenskomsten, og en vigtig grund til det er, at så får tillidsrepræsentanterne endnu sværere ved at sige fra over for ansættelse af studentermedhjælpere. I dag skal TR ind over ved alle ansættelser af medarbejdere på HK's overenskomst - også studenter. Den ret vil vi beholde og gerne udbygge. 

Skal/kan studentermedhjælperne forsvinde? 

Det er op til arbejdsgivernes ledelsesret, og de er ikke interesserede i at få studentermedhjælperne til at forsvinde. De er billig, nem arbejdskraft, og vi kan heller ikke skrive dem ud af overenskomsten. Så får de endnu færre rettigheder. Derfor skal vi ikke skrive dem ud. Men sikre fornuftige tidssvarende forhold. Vi er som sådan ikke mod studentermedhjælpere, de skal bare have ordnede forhold.


HK-medlemmer Arbejdsmarked

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk