HK.dk logo

Kontrol skal være fagligt velfunderet

22. juni 2017  |  HK Kommunal  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Mange HK'ere oplever et pres for at hente besparelser via effektiv kontrol af, om udbetalinger af sociale ydelser sker på det rette grundlag. Indsatsen skal bygge på en stærk professionel etik, mener HK Kommunals næstformand.

Facebook og andre sociale medier er et udbredt værktøj, når kontrolmedarbejdere og andre ansatte i kommunerne tjekker, om borgere og virksomheder får tildelt de rette ydelser fra det offentlige. Især egentlige kontrolmedarbejdere tager de sociale medier i anvendelse, viser en stikprøve, som HK Kommunal har foretaget, og som 200 medlemmer på det sociale område har bidraget til.

Ni ud af ti kontrolmedarbejdere svarer, at de selv bruger Facebook eller andre sociale medier i deres arbejde med at observere borgere og virksomheder. For de kommunalt ansatte, der blot har observationer og kontrol som en del af deres arbejde, gælder det mindre end hver tredje.

Mange medarbejdere føler sig presset til at hente flere penge hjem til kommunen via en effektiv kontrol. Næsten halvdelen af svarpersonerne i HK Kommunals stikprøve er enige i udsagnet: "Der er i dag en større forventning fra politikernes side om besparelser på baggrund af øgede observationer og kontrol end for fem år siden". Samtidig oplever mange, at presset på den enkelte medarbejder er øget, for politikernes stigende forventninger om et kontant resultat ledsages paradoksalt nok af, at nedskæringer i kommunerne mange steder også rammer kontrolmedarbejdere.

"Tidligere var vi fire medarbejdere i kontrolgruppen. Vi er nu halveret og har fået pålagt flere opgaver," lyder en typisk kommentar. Enkelte skriver dog også om opnormeringer.

Fagetikken skal være klar

Ansatte i kontrolafdelinger føler sig generelt godt rustet med viden og redskaber i forbindelse med kontrol af, om ydelser tildeles på det rette grundlag, selv om de gerne vil have mere ajourført viden om relevant lovgivning og bedre indsigt i metoder til systematisk analyse og tolkning af oplysninger. Når det handler om regler for anvendelse af sociale medier i kontrolarbejdet, er det især kommunale medarbejdere, der kun lejlighedsvis har denne opgave som en del af deres job, der føler sig mindre godt "klædt på". Hver fjerde i denne gruppe svarer, at vedkommende føler sig dårligt eller meget dårligt klædt på.

HK Kommunals næstformand Mads Samsing er bekymret for, om kommunernes stærke fokus på besparelser kan være en belastning for nogle af de medarbejdere, der er med til kontrollere, om udbetalingen af sociale ydelse foregår korrekt.

- Kontrolindsatsen skal være med til at sikre, at borgerne får det, de har ret til. Ikke mere, men heller ikke mindre. Og det skal ske på en ordentlig måde. Vi skal ikke indskrænke mulighederne for at udøve fagligt skøn, men det handler både om uddannelse af medarbejderne i alle kontroltrin og om den forvaltningsmæssige praksis, der skal være fagligt velfunderet og bygges på en stærk professionel etik. I dag bygger indsatsen for ofte på jagten på millionerne og personlig etik, der er presset af hensynet til at kradse penge ind, siger Mads Samsing.

Han mener, at der er brug for, at en ekspertgruppe analyserer og drøfter rammer og grundlag for forvaltningspraksis. Emnet blev diskuteret på Folkemødet på Bornholm i sidste uge, og her stak han de første følere ud til eksperter og andre interessenter om et initiativ, der kan sætte fokus på området.

Vigtigheden af uddannelse og klare regler kommer også på anden vis til udtryk i HK Kommunals stikprøve. Håndteringen af observationer og kontrol udsætter nemlig ofte ansatte i kommunerne for trusler og intimidering. For medarbejdere, der har borgerkontakt som en væsentlig del af deres arbejde, er det generelt cirka hver 7. medlem af HK Kommunal, der har oplevet trusler eller intimidering, men andelen er ifølge stikprøven mere end dobbelt så stor, når det handler om ansatte i kontrolenheder, og næsten tre gange så stor for den gruppe, der har observationer og kontrol som en del af jobbet.

Om samme emne:

Større overblik og spritny uddannelse til kontrolmedarbejdere

Et samarbejde mellem HK Kommunal, KL og COK har mundet ud en helt ny uddannelse på kontrolområdet, mens det samtidig har skabt et overblik over eksisterende uddannelser.
Læs mere her.

Administration Arbejdsmarked Ydelse og borgerbetjening Social og beskæftigelse

bliv klogere på den kommunale og regionale sektor

Følg med i vores nyheder


hk.dk/aktuelt

faglig sparring og ny viden - netværk for kontrolmedarbejdere


Log på og følg med

Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk