HK.dk logo

HK vinder principiel ansvarssag om psykisk arbejdsmiljø

27. juni 2017  |  Østjylland  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Rigspolitiet er netop blevet dømt til at betale godtgørelse for svie og smerte til en tidligere ansat, der blev syg, fordi arbejdet var dårligt tilrettelagt. – En principiel sag, der viser, at arbejdsgivere har ansvaret for at sikre et ordentligt psykisk arbejdsmiljø, lyder det fra HK.

Byretten i Aarhus har afsagt dom i en principiel sag vedrørende arbejdsgiveres ansvarsgrundlag, når det handler om psykisk arbejdsmiljø. Sagen blev anlagt af HK på vegne af et medlem, der var ansat i udlændingeafdelingen hos Østjyllands Politi fra 2008, der blandt andet tog sig af ansøgninger om statsborgerskab, opholdstilladelser og tilbagerejsetilladelser. Der var ofte lange køer af borgere, der alle skulle betjenes, hvis de havde nået at trække et nummer inden for åbningstid. Det betød, at de ansatte var udsat for en stor arbejdsmængde og et stort tidspres, som var styret af, hvor mange borgere, der mødte op. Et arbejdspres, som ledelsen kendte til, blandt andet fordi de ansatte med jævne mellemrum brød grædende sammen og fordi Arbejdstilsynet gentagne flere gange var på besøg som følge af en afgørelse om at nedbringe arbejdsmængden og tidspresset. En daglig leder, der vidnede i retten, fortalte om meget pressede medarbejder og desperate kunder, der nogle gange stod i kø langt ned ad gaden og kom op at slås, når de skulle trække et nummer.

Den 1. juni 2012 blev HK’s medlem sygemeldt med stress og er i dag tilkendt førtidspension.

Advokat Birgitte Filtenborg fra advokatfirmaet Elmer Advokater førte sagen for HK, og hun er særdeles tilfreds med dommen.

- Det er en meget klar og meget velbegrundet dom, som viser, at det psykiske arbejdsmiljø er sidestillet med det fysiske arbejdsmiljø, siger hun.

Også formand for HK Stat Østjylland er tilfreds med dommen.

- Vi er meget glade for, at dommen så tydeligt slår fast, at en arbejdsgiver bliver erstatningsansvarlig, hvis et massivt arbejdspres ikke rettes op og medarbejderne derfor bliver syge af forholdene. Arbejdsgiverne har en pligt til at sikre et ordentligt psykisk arbejdsmiljø, siger formand for HK Stat Østjylland, Bent Klim Johansen.Urimeligt arbejdspres

Rigspolitiet havde nedlagt påstand om frifindelse blandt andet fordi HK’s medlem ikke havde fået anerkendt sin belastningsreaktion som en arbejdsskade efter arbejdsskadesikringsloven. Men det afviser retten har betydning, og retten lagde i stedet vægt på udtalelser fra Retslægerådet, der slår fast, at den psykisk lidelse er en følge af overbelastning på arbejdet.

- Der er ingen tvivl om, at vores medlem har været udsat for et helt urimeligt arbejdspres, som hendes arbejdsgiver har kendt til uden at gøre nok ved, selv om både de ansatte på kontoret, deres daglige leder og andre gentagne gange gjorde opmærksom på forholdene. Det er helt uacceptabelt og derfor er jeg meget glad for, at byretten nu har slået fast, at Østjyllands Politi ikke er hævet over arbejdsmiljøloven, siger Bent Klim Johansen.

Rigspolitiet mente desuden, at det massive arbejdspres var en følge af de ressourcer, Østjyllands politi rådede over og at ressource-prioritering ikke udgør en ansvarspådragende handling. Dette blev også afvist af retten.

- Også her er jeg glad for, at retten afviste Rigspolitiets synspunkt, som jeg finder ganske sørgelig. Selvfølgelig kan man ikke behandle sine ansatte så skidt, at de bliver syge af det og derefter blot henvise til ressourcer. I dommen bliver det slået fast, at politiet både kunne og burde have taget ’radikale skridt til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø’ blandt andet ved at tilføre flere ressourcer og ændre tilrettelæggelsen af arbejdet. Det gjorde politiets ledelse ikke før Arbejdstilsynet var klar til at sende endnu et påbud, og der var det desværre for sent for vores medlem, siger Bent Klim Johansen.

HK ØSTJYLLAND
PÅ FACEBOOK


Besøg os her

Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk