HK.dk logo

Sætter plaster på dårligt arbejdsmiljø

28. juni 2017  |  HK Kommunal  | 

I afdelingen for Social & Tilbud, Stab og Voksen Myndighed i Esbjerg Kommune har de haft ondt i det psykiske arbejdsmiljø. Et udkørende team af arbejdsmiljøkonsulenter har hjulpet afdelingen på fode igen ved hjælp af konkrete værktøjer, der gør det lettere at sætte ord på de svære ting.

- Hvordan dræber vi al arbejdsglæde?, spørger afdelingschef i Social & Tilbud i Esbjerg Kommune, Britta Martinsen ud i lokalet. Flere af de omkring 25 medarbejdere trækker lidt undrende på smilebåndet. Men det giver alligevel mening, for afdelingen er i gang med at lave en omvendt brainstorm. De skal nå frem til alle de ting, der skaber et dårligt psykisk arbejdsmiljø, og derefter skal de finde løsninger sammen.

Efter en hård tid med besparelser, afskedigelser og en fysisk flytning fra Bramming til Ribe var arbejdsmiljøet trykket i afdelingen Social & Tilbud, Stab og Voksen Myndighed i Esbjerg Kommune. Da Arbejdstilsynet tilmed kom på uanmeldt besøg og lavede en rapport, der beskrev ”høje følelsesmæssige krav” i arbejdet, følte Steffan Skøde Kristensen at han som arbejdsmiljørepræsentant måtte handle. Nu.

Han havde læst om SPARK (Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommuner) og tænkte, at det var helt oplagt at søge om at få en konsulent ud til at hjælpe med at få arbejdsmiljøet på ret køl igen. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Steffan Skøde Kristensen, to ledere, to MED-repræsentanter, en HK-tillidsrepræsentant og en tillidsrepræsentant for socialrådgiverne. Tre ud af fire møder er blevet afholdt, og arbejdsgruppen er blevet bedre til at snakke om det psykiske arbejdsmiljø, samtidig med at de har fået helt konkrete værktøjer til at arbejde videre mod det gode arbejdsmiljø.

- Vores tidligere personalemøder har mest bestået af orientering og ikke så meget dialog. Det har vi prøvet at ændre løbende, efter vi fik besøg af SPARK, men det er første gang, vi har sat en hel time af til at tale trivsel, forklarer Steffan Skøde Kristensen, der udover at være arbejdsmiljørepræsentant også er ansat som IT-konsulent i afdelingen.

SPARK er ikke en magisk pille

Han har været meget begejstret for forløbet og synes, at han er blevet klædt godt på til at arbejde videre med arbejdsmiljøet i afdelingen.

- Vi har lært nogle gode redskaber, som vi kan tage med os videre, men jeg tror ikke, at forløbet i sig selv ændrer noget. Det, der skal gøre forskellen er, at vi nu har værktøjerne i orden, så det er op til os at bruge det, vi har lært, og skabe en kulturændring. SPARK er ikke en magisk pille, der fikser alle problemer – men det viser vejen til at få løst problemerne, fortæller Steffan Skøde Kristensen og understreger, at motivationen er i top, og at den kun er blevet endnu bedre på grund af SPARK.

Hans leder, chef i Social & Tilbud Britta Martinsen, er enig i, at forløbet har været godt, selvom det stadigvæk er i fuld gang.

- Jeg synes for det første, at vi har fået nogle rigtig gode diskussioner. De ting, vi normalt ikke får vendt, har vi fået snakket om – både i den lille arbejdsmiljøgruppe, men også på personalemøder. SPARK har været rigtig gode til at sætte en scene med deres metoder, som har gjort, at vi har fået snakket om de ting, der kan være svære at sige. Jeg synes allerede, at vi har fået mere ro på, selvom de følelsesmæssige krav, som jo handler om, at vi arbejder med svære borgere, altid vil være et vilkår. Men vi har fået hjælp til, hvordan vi kan hjælpe hinanden – og det synes jeg allerede har givet mere ro, forklarer Britta Martinsen.

Tilbage på personalemødet er deltagerne engagerede og involverede i diskussionen om den omvendte brainstorm, og der kommer mange ting på bordet, som der skal arbejdes videre med i det lokale MED-udvalg.

I orden at snakke om problemer

Lissy Marie Johansen er personaleadministrator i Social & Tilbud og er glad for, at der bliver taget hånd om arbejdsmiljøet. Hun syntes, at personalemødet var både godt og anderledes.

- Mødet var meget mere aktivt end det plejer, og jeg synes rigtig godt om metoden med den omvendte brainstorm. Vi fik tingene vendt og blev meget opmærksomme på, hvad det er, vi ikke skal gøre, og vi fik reflekteret over, hvorfor vi ikke skal gøre det. Det har en stor værdi, og jeg tror, det sætter tanker i gang hos os alle sammen, forklarer hun og tilføjer, at det i processen blev meget tydeligt, hvad afdelingen skal arbejde videre med.

Hun er meget fortrøstningsfuld over for, at begrebet arbejdsmiljø i højere grad forankres i afdelingen, da der nu er sat fokus på det psykiske arbejdsmiljø i et samarbejde mellem ledelsen, medarbejderne og MED-systemet.

- Jeg tror, at det psykiske arbejdsmiljø vil blive bedre ved, at vi har en større forståelse for hinanden og ved at tage en dialog på personalemøderne, hvor medarbejderne involveres i respekt for den enkeltes faglighed. Det er blevet mere legalt at italesætte, hvor det halter, og det er blevet noget, som man tager med ind på personalemøderne. Vi bliver i højere grad delagtiggjort i den nye mødestruktur, vi er i gang med. Det fremmer simpelthen forståelsen for, at et godt psykisk arbejdsmiljø er et fælles ansvar, siger Lissy Marie Johansen.

Sådan kan I få støtte

For at søge om støtte fra SPARK skal I udfylde et kort ansøgningsskema. I skal være klar til at gå i gang med forløbet inden for et halvt år. SPARK yder støtte til følgende fire temaer:

  • Usikkerhed og utryghed, som kan skabes af forandringer og omstillinger.
  • Problemer i samarbejdet mellem medarbejdere og/eller ledere på arbejdspladsen, herunder konflikter og i yderste konsekvens chikane og mobning.
  • Risiko for vold og trusler fra borgere, brugere eller beboere.
  • Problemer i forhold til arbejdets indhold, omfang og udførelse.

I skal i ansøgningen oplyse, hvilket af de fire temaer, I ønsker støtte til. De fire temaer er fundet gennem et grundigt researcharbejde i kommunerne. Læs meget mere og find ansøgningsskema på vpt.dk/spark

Er du ansat i en region?

Regionerne er ikke en del af SPARK, men fra april 2016 og frem til den 31. marts 2018 tilbydes regionerne ekspertrådgivning og inspiration til et bedre psykisk arbejdsmiljø. Formålet med ekspertrådgivningen er at tilbyde den enkelte arbejdsplads eller flere arbejdspladser inden for samme speciale, område eller region mv. rådgivning om eller inspiration til, hvordan det psykiske arbejdsmiljø kan styrkes i tæt relation til løsningen af kerneopgaven primært inden for temaerne: Regionen/arbejdspladsen vil vederlagsfrit kunne rekvirere bistand fra en af fire følgende udbydere, som kan tilbyde ekspertrådgivning eller inspiration til et bedre psykisk arbejdsmiljø.

  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA
  • Alectia
  • CBS, Institut for ledelse, politik og filosofi
  • RUC, Center for arbejdslivsforskning og Center for sundhedsfremme

For yderligere præsentation eller spørgsmål til indsatsen, kan henvendelse rettes til Laura Thors Calaña, Danske Regioner, telefon 3529 8230, e-mail: ltc@regioner.dk, eller Henrik Carlsen, Forhandlingsfællesskabet, telefon 3347 0617, e-mail: hc@forhandlingsfaellesskabet.dk.

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk