HK.dk logo

Bliv AMR og gør noget godt for kollegerne

03. august 2017  |  MidtVest  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Noget for dig? Går du med overvejelser om at blive arbejdsmiljørepræsentant, så oplev fire AMR dele ud af erfaringerne.

Dorthe Højland Friis, 61 år, kreditorbogholder hos Vald. Birn A/S, Holstebro, HK Privat MidtVest:
- Jeg har arbejdet hos Vald. Birn A/S i 44 år og været AMR i ca. 10 år. Min baggrund for at stille op var, at jeg syntes, at hvervet lød spændende og, at jeg gerne ville drage omsorg for kollegerne, og forventningerne er helt klart blevet indfriet.
- At være AMR giver en rigtig god kontakt til kollegerne. Du har berøring med mange af medarbejderne på virksomheden, også dem du ikke sidder op ad til daglig. Og din indsats bliver anerkendt. Jeg oplever kolleger, der kommer og siger: Godt gået. Det var godt, at vi fik styr på det.
- Jeg oplever også, at samarbejdet med ledelsen er rigtigt godt. Ledelsen er meget opmærksom på arbejdsmiljøet og lydhør over for ændringer, selv om det ikke er alle, der måske kan blive ført ud i livet.

Kan præge arbejdspladsen

Dorthe Højland Friis

- Du kan som AMR være med til at præge din arbejdsplads rigtigt meget. Ofte er det små ting, der skal til for, at arbejdsdagen bliver bedre for kollegerne, siger Dorthe Højland Friis (til højre).

- Jeg er AMR for ca. 40-50 ansatte på kontorerne, lige som kantinen hører til mit område. Vald. Birn er én af Nordeuropas største støberikoncerner med ca. 500 ansatte, og der er en AMR for hver afdeling. To gange om året har vi inspektion, hvor vi kommer rundt på virksomheden og ser, om der skal noget med på APV’en (arbejdspladsvurderingen). 
- Det kan eksempelvis være, at nogle ledninger sidder forkert, eller der er et løst gulvtæppe. Vi ser også meget på lysforhold og ventilation, og det kan være, at der er nogle vinduer, som skal kunne lukkes op, for at få mere luft ind.
- Som AMR har jeg blandt andet været med til at få indført hæve-sænke-borde til kantinepersonalet. Vi har også haft en fysioterapeut tilknyttet, som har været rundt ved de kontoransattes skriveborde for at hjælpe os med at få indstillet stole og skærme og tastatur placeret rigtigt og tjekket lysforholdene. Du kan som AMR være med til at præge din arbejdsplads rigtigt meget. Ofte er det små ting, der skal til for, at arbejdsdagen bliver bedre for kollegerne.
- Da jeg startede som AMR var jeg på basiskursus, og nu er jeg afsted på kursus to gange om året, og det er dejligt at få ny inspiration til opgaverne. Jeg har også været på kurset Indsigt i arbejdsmiljøorganisationen gennem HK. Det er altid rart at møde andre AMR og høre, hvordan de har løst opgaverne og derigennem få gode idéer. Det er også dejligt at få belyst, hvor meget vi skal ”rode” i og, hvor dybt vi skal gå med opgaven.

Opgaverne er varierede

Frank Silkjær Christensen

- Jeg synes, at hver eneste dag som AMR er en god dag. Der er altid noget at arbejde med, og opgaverne er meget varierede. Og det behøver ikke være de store ting, der har værdi. Det har de små også, fortæller Frank Silkjær Christensen.

Frank Silkjær Christensen, 40 år, lagerekspedient hos Dagrofa Logistik i Herning, HK Handel MidtVest:
- Jeg har arbejdet hos Dagrofa Logistik i 13 år og har været AMR siden januar 2016. I 2009 indførte vi for at fremme sikkerheden og sætte fokus på måden at løfte på begrebet driftscoach på arbejdspladsen. Jeg blev den ene af i alt seks driftscoaches, og det er det, der har inspireret mig til at blive AMR. Vi havde en god AMR, der blev TR, og så stillede jeg op til hvervet.
- Jeg er AMR for 120 medarbejdere på lageret, hvor vi har meget med maskiner at gøre, og det optager mig meget, at alle kommer hjem uden at være kommet til skade.
- Der er også en AMR på kontorområdet, som jeg samarbejder med, og der er også et tæt samarbejde med tillidsrepræsentanten. Det er dejligt at have nogen at sparre med. 
- Jeg oplever ledelsen som meget lydhør. Vi har eksempelvis lige fået etableret to nye aluminiumstrapper i stedet for de stentrapper, som førte fra lageret til p-pladsen. Der var en niveauforskel, der kunne udgøre en sikkerhedsrisiko, og selv om der var tale om en ændring af større økonomisk karakter, så var ledelsen meget velvillig over for det forslag, vi kom med.
- Jeg synes generelt, vi har en høj standard på arbejdspladsen. Men vi har også en leder, som vil det gode arbejdsmiljø. Vi har fået indført en række nye hjælpemidler for eksempel en ny type trucks, hvor kurvehøjden kan ændres, så de øverste hylder på lageret bliver lettere at nå.
- Som AMR har jeg ikke kun været involveret i sager om det fysiske arbejdsmiljø. Det kan også handle om det psykiske, hvor der blandt andet har været tilfælde af chikane på arbejdspladsen. Der kan også være samtaler om sygefravær. Både AMR og TR kan mærke, at vi i stigende grad bliver brugt som bisiddere, hvilket betyder, at kollegerne har tillid til os, og det er dejligt. 
- Selv om nogle samtaler kan være svære, fordi du føler, at du går ud over en grænse, du ikke før har krydset, så er der god hjælp at hente. Der er eksempelvis kurser i HK-regi om den svære samtale, og du kan også få hjælp hos HK’s konsulenter til, hvordan du lige tackler samtalen. De svære samtaler er nogle gange nødvendige, og den, du hjælper, bliver glad.
- Jeg synes, at hver eneste dag som AMR er en god dag. Der er altid noget at arbejde med, og opgaverne er meget varierede. Og det behøver ikke være de store ting, der har værdi. Det har de små også.

Se video med Frank Silkjær Christensen:

Givende hverv

Inger Mechlenborg

- Overvejer du at blive AMR, skal du vide, at du kan blive involveret i ting, som du som ”almindelig” medarbejder ikke ville blive involveret i. Og, at det er et hverv, du passer sideløbende med dit arbejde, siger Inger Mechlenborg.

Inger Mechlenborg, 55 år, økonomisk administrativ sagsbehandler hos Holstebro Kommune, HK Kommunal MidtVest:
- Jeg har arbejdet hos Holstebro Kommune siden 1993 og været AMR siden 2007. Jeg arbejder i Børn og Unge forvaltningen, hvor jeg er AMR for 65 medarbejdere, også medarbejderne i Familiesektionen.
- Da jeg trådte til, var der ikke en AMR i forvejen, men jeg mente, at det kunne være et godt bidrag til fællesskabet at være med til at sørge for et så godt arbejdsmiljø som muligt i afdelingen. 
- Selv om jeg som AMR ikke kan gøre verden lyserød, kan jeg være med til at gøre arbejdsdagen så god som mulig for kollegerne. Eksempelvis har jeg været med til at indføre elastiktræning tre gange om ugen, hvor de, der har lyst, bruger 10 til 15 minutter på at styrke blandt andet ryggen. Træningen kører på tredje år. Der er ledelsesmæssig interesse i og opbakning til, at vi træner.
- Medarbejderne i forvaltningen bruger meget tid foran computerskærmen, så det handler meget om forebyggelse af ryggener, hvor jeg bruger tid sammen med medarbejderne på at indrette arbejdspladsen. Det kan også handle om folk, der klager over ondt i hovedet, hvor jeg kigger på belysningen og rådgiver om, at der kan være behov for en skærmbrille - alt sådan noget lav praktisk noget, der gør, at hverdagen kommer til at fungere.
- Men det kan også handle om medarbejdere med borgerkontakt, der har modtaget trusler, eller medarbejdere i Familiesektionen, der har haft en sag, som rører ved følelserne, hvor jeg rådgiver om vigtigheden af at få beskrevet og registreret episoden. Ingen er Tarzan, og ingen ved, hvornår man rammer lofter for episoder, hvor man risikerer at knække.
- Det kan også handle om medarbejdere med stressbelastninger eller småkonflikter som følge af arbejdspres. Efter Trivsel APV har jeg afholdt dialogmøder, som der er kommet gode handleplaner ud af. 
- Overvejer du at blive AMR, skal du vide, at du kan blive involveret i ting, som du som ”almindelig” medarbejder ikke ville blive involveret i. Og, at det er et hverv, du passer sideløbende med dit arbejde. Du skal økonomisere med din tid, da du har en time pr. medarbejder om året, og tiden kan hurtigt blive brugt. Men det at gøre noget godt for andre er i høj grad givende for én selv.
- I kommunen er vi mange AMR, og vi har lavet en erfagruppe, der mødes fire gange om året. Jeg har et godt samarbejde med TR. I huset er socialrådgivernes TR, som jeg kan sparre med. Vores HK TR sidder ude på en skole, og vi skriver sammen.
- Jeg har også som AMR været på kursus i HK regi, hvor jeg har kunnet udveksle erfaringer med AMR fra andre arbejdspladser, og jeg synes, at erfaringsudvekslingen er rigtig spændende.

Opnår personlig udvikling

Bodil Møller

- Generelt vil jeg sige, at det at være AMR har udviklet mig ikke bare fagligt men også personligt, siger Bodil Møller.

Bodil Møller, 56 år, kontorfuldmægtig hos Retten i Herning, HK Stat MidtVest:
- Jeg har arbejdet indenfor domstolene siden 1979 og hos Retten i Herning siden 1986. Jeg meldte mig til hvervet som AMR i 2012. Jeg er AMR for 30 kontoransatte og har et godt samarbejde med TR, der sidder i samme afdeling som jeg. Så vi har gode muligheder for at sparre.
- Vi har indenfor domstolene fået lavet grupper, hvor vi mødes med andre AMR. Så kan vi dele erfaringer med hinanden, og det er rart at kunne rette henvendelse til en AMR i en anden retskreds, hvis du føler, at du står alene med noget.
- Som AMR skal du være engageret i, hvordan kollegerne har det. Det er med at sætte sig ned og snakke med folk engang imellem, og så skal du turde sige noget til din ledelse.
- Ledelsen her er meget lydhør, og jeg kan til enhver tid henvende mig til retspræsidenten, hvis der er noget, jeg som AMR ønsker at drøfte. Men det er ikke sikkert, at alle ønsker går i opfyldelse.
- Er der medarbejdere, der oplever trusler i forbindelse med arbejdet, er det retspræsidenten der tager over, og APV’en laver jeg sammen med én af juristerne.
- Generelt har vi et godt arbejdsmiljø, og det er sjældent, at jeg får henvendelser fra kollegerne. Der har ikke været konflikter kolleger imellem, men vi har haft tilfælde, hvor medarbejdere er gået ned med stress.
- Folk er ikke så gode til at komme og sige, hvis de har et problem, og her handler det om at kunne spotte, hvis der er er nogle, der går og er stressede, så de ikke går ned med flaget og bliver sygemeldte.
- Vi ved jo, at der er mange af de stressramte på arbejdsmarkedet i Danmark, der ikke kommer tilbage på arbejdspladsen, hvis de først har været sygemeldte i længere tid. Og jeg kan huske en medarbejder, jeg hjalp til at blive på arbejdspladsen ved at arbejde et begrænset antal timer i en periode, som bagefter sagde, at det var godt, at jeg var der og, at vi tog en snak. Det er dejligt at få sådan en tilkendegivelse.
- Lige nu bakser TR og jeg med noget solafskærmning. Den nye retsbygning i Herning blev indviet i april 2012, og den automatiske solafskærmning har ikke virket efter hensigten, så nu kører vi nogle forsøg, hvor den ikke bliver rullet så langt ned, for at skabe mere lys i kontorerne.
- Jeg er som AMR inde over indretningen af arbejdspladsen, og vi har haft besøg af ergoterapeuter, så vi sikrer, at folk sidder rigtigt. Der er også blevet indført massageordning på arbejdspladsen.
- Jeg vil gerne på kursus engang imellem og synes, at det er nogle rigtigt gode kurser, HK arrangerer for AMR. Jeg har været i Aalborg, hvor der var fokus på konflikthåndtering, og underviserne var helt fantastiske.
- Generelt vil jeg sige, at det at være AMR har udviklet mig ikke bare fagligt men også personligt.

Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljø

Gør en forskel på jobbet og
Udvikl dig personligt


Bliv tillidsvalgt

Følg HK MidtVest på Facebook


Se facebookside

Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk