HK.dk logo

HK vinder principiel sag om, hvor langt statsansatte skal følge med jobbet

11. august 2017  |  HK Stat  | 

byskilte

Dit arbejde flytter fra Viborg til Hjørring. Hvis ikke du fremover vil arbejde i Hjørring, må du selv sige op. Den besked fik 3 medarbejdere hos Statens Administration sidste år. Det mente hverken medarbejderne eller HK var rimeligt. En af sagerne kom for retten, der gav medarbejderen og HK medhold.

183 kilometer længere ud og hjem og en fordobling af rejsetiden er mere, end en statsansat skal tåle, når hendes arbejdsplads flytter. Det fastslår byretten i Randers i ny dom i principiel sag, rejst af HK Stat. Tålegrænsen er med til at afgøre, om en ansat mister dagpenge, hvis hun ikke flytter med jobbet, fx fra Viborg til Hjørring.

182,8 kilometer længere på arbejde. En fordobling af rejsetiden til næsten 3 timer hver dag. Er det en "væsentlig ændring" i dit arbejdsliv? 

Nej, mente statens personalefolk i Statens Administration og Moderniseringsstyrelsen. Jo, det var en markant og væsentlig ændring mente både en medarbejder ved Statens Administration, hendes fagforening HK – og byretten i Randers. 

Den 8. august 2017 – efter 1½ år med forhandlinger og ventetid – kom dommen, der giver medarbejderen og HK medhold i, at de mange ekstra kilometer er en væsentlig ændring af hendes ansættelsesvilkår. Og at hun derfor kunne betragte det som en opsigelse, da hendes job i Statens Administration flyttede fra det centrale Viborg til Arsenalvej i Hjørring. 

Læs også på politiken.dk: Ny dom kan få betydning for ansatte, som staten vil flytte til provinsen

Principielt spørgsmål 

Spørgsmålet er principielt og kan få betydning for statsansatte i hele landet, hvis deres arbejde flytter. 

Derfor har HK valgt at føre sagen, selv om medlemmet i centrum ikke har penge til gode. Og formand for HK Stat Rita Bundgaard er tilfreds med byrettens kendelse i sagen, der er den første af sin art i HK Stat i forbindelse med regeringens plan for at flytte 3.899 statslige arbejdspladser. 

- Det har hele tiden været ubegribeligt for mig, at man kan mene, at en flytning fra Viborg til Hjørring ikke er en væsentlig ændring. Det glæder mig, at byretten er enig, og jeg håber, at dommen giver anledning til lidt selvransagelse og tanker om god arbejdsgiveradfærd hos arbejdsgiverne. De kan jo passende spørge sig selv, om de selv ville køre så langt hver dag, siger Rita Bundgaard, og fortsætter: 

- Vi har jo desværre set forsøg fra Moderniseringsstyrelsens side på at forringe vilkårene for de statsansatte. Vi så det sidste år med flyttecirkulæret, der pludselig skulle pålægge alle nye ansatte i staten hele landet som ansættelsesområde. Det blev jo hurtigt trukket tilbage, men vi har også set staten presse grænsen for, hvor langt man kan kræve, at folk skal rejse til og fra arbejde. Det er godt, at byretten i Randers nu har skåret ud i pap, at hver medarbejder har krav på en grundig individuel konkret vurdering – uanset hvilket ansættelsesområde der er skrevet ind i deres ansættelseskontrakt, siger Rita Bundgaard. 

Rita Bundgaard

- Der er altså forskel på tjenestemandsansatte med helt andre løn- og ansættelsesvilkår, som betyder at de skal tåle mere i ansættelsen og så en HK’er som er ansat på overenskomst med en løn, der slet ikke kompenserer for sådanne ændringer, siger Rita Bundgaard.

Troede, de var i sikkerhed 

15 medarbejdere hos Statens Administration i Viborg troede egentlig, at de var i sikkerhed, da regeringens plan for at flytte knap 4.000 statslige arbejdspladser kom i oktober 2015. 

De fleste tænkte kun på flytninger væk fra København, og derfor kom det også som et chok for de fleste, da de fik beskeden om, at deres arbejde skulle flytte til Hjørring. 

De fleste af de 15 medarbejdere fik at vide fra deres arbejdsgiver, at de ville få så langt til arbejde, at det ville være en væsentlig ændring. Men 3 medarbejdere fik i første omgang at vide, at det ikke ville være en væsentlig ændring for dem, og at de derfor selv skulle sige op, hvis de ikke ville arbejde i Hjørring.   

Hvis de selv sagde deres job op, ville de ikke bare risikere at få karantæne i a-kassen, men også miste retten til HK Stats lønforsikring og en fratrædelsesgodtgørelse, hvis de havde været ansat i en årrække. 

Efter en forhandling mellem HK og statens arbejdsgivere, fik den ene af medarbejderne ændret sine vilkår og fik en "væsentlig ændring", og den anden modtog ansættelse i Hjørring. Den tredje var Helle Møgelvang fra Randers.   

Tid præget af usikkerhed 

Hun fik i begyndelsen af 2015 nyt job hos Statens Administration i Viborg og havde altså været der i under et år, da hun og kollegerne fik besked om, at deres afdeling skulle flytte til Hjørring. 

Dermed fik hun udsigt til at bytte køreturen på 40 minutter fra Randers til Viborg ud med mindst 1 time og 20 minutters kørsel hver vej til Hjørring. Plus eventuelle forsinkelser fra på vejene, fra vejret eller ved kø i Limfjordstunnellen. 

Den næste tid var præget af usikkerhed, fortæller hun. Selv havde hun prøvet at skifte job for nylig, men tiden var præget af usikkerhed for alle på kontoret. Efterhånden som tiden gik, begyndte folk at søge væk, og konsekvenserne begyndte at gå op for dem, der var tilbage, mens de fordybede sig i de voksende arbejdsbunker. For Helle Møgelvang var det ikke en mulighed at køre så langt, og med offentlig transport til Hjørring ville hun skulle tage af sted klokken 6 om morgen og komme hjem omkring klokken 20. Derfor virkede det uretfærdigt, at det ikke skulle være en væsentlig ændring at flytte til Hjørring. 

- Det er ikke rimeligt, at man bare kan råde og regere med folk på den måde. Det er ikke fair over for nogen som helst, siger Helle Møgelvang. 

Da hun var nyansat i Statens Administration, havde hun ikke krav på fratrædelsesgodtgørelse ved slutningen af opsigelsesperioden. Derfor har hun ikke ret til penge fra sin tidligere arbejdsgiver, som det ellers ofte er tilfældet, når HK fører en sag og får medhold i retten. Men hun håber nu, at afgørelsen vil få Statens Administration til at slette den bortvisning, som hun fik, da hun ikke mødte op på job i Hjørring den 1. december 2016. 

- Jeg går op i at passe mit arbejde og kan ikke lide at have en bortvisning stående. Derfor håber jeg, at de nu vil slette den, siger Helle Møgelvang.  

Hun har stadig kontakt til en del af de gamle kolleger og fortæller, at langt de fleste fik nye job blandt andet i ATP Holstebro og i det nye Nævnenes Hus i Viborg.

Nye flytninger på vej 

Lillian Fredholm er faglig konsulent i HK MidtVest og har fulgt medlemmerne i Statens Administration siden de fik besked om flytteplanerne i 2015. 

- Det er rigtig dejligt, at vi får den her afgørelse, og den kommer på et godt tidspunkt, nu hvor der er tale om at flere flytninger er på vej. Dommen slår fast, at arbejdsgiverne i staten bliver nødt til at tænke sig godt om og tale med deres ansatte. De kan ikke bare træffe beslutninger ud fra tal på et papir, siger Lillian Fredholm. 

Hun fortæller, at de i HK MidtVest er meget taknemmelige for, at Helle Møgelvang valgte at gå rettens vej.

Se video, hvor Hans Christian Fløe, formand for HK Stat MidtVest, kommenterer på afgørelsen.

- Ved at stille op i retten og fortælle om sin sag, selvom hun ikke selv kunne få penge ud af det, har Helle været med til at få truffet en principiel afgørelse, som kan komme andre statsansatte i hele landet til gode, siger Lillian Fredholm.  

Sagen blev ført af HK's advokat Mette Østergaard og Statens Administration blev repræsenteret af statens faste advokat, Kammeradvokaten. Staten har nu en formel frist på 4 uger til at anke sagen til landsretten. Moderniseringsstyrelsen oplyser på sin hjemmeside, at "Dommen skal læses nærmere. Statens Administration vil i samråd med Kammeradvokaten overveje, om dommen skal ankes til landsretten."  

Læs også: Staten flytter – se hvor mange, der vil med

Thi kendes for ret: dobbelt medhold til HK

I retten forsøgte kammeradvokaten at få afvist sagen med den begrundelse, at medlemmet ikke har penge til gode. HK argumenterede for, at retten burde tage stilling til sagen, fordi medarbejderen har ret til en afklaring. Det var retten enig i, og dermed blev sagen ikke afvist. 

Selve dommen giver også medarbejderen ret i, at flytningen var en væsentlig ændring, og dermed fik hun og HK dobbelt medhold. 

Dommen siger blandt andet, at: "Det afhænger af en konkret vurdering, om ændringen af ansættelsesstedet kan anses for væsentlig, og denne vurdering må også antages at skulle foretages uanset det ansættelsesområde, der er beskrevet i ansættelsesaftalen.

"Thi kendes for ret: Sagsøgte, Statens Administration, tilpligtes at anerkende, at flytningen af arbejdssted fra Toldboden 1, 6D, 8800 Viborg til Arsenalvej 55, 9800 Hjørring, er en væsentlig ændring af hendes ansættelsesvilkår, der kan betragtes som en opsigelse. Sagsøgte, Statens Administration, skal inden 14 dage betale sagens omkostninger med 29.000 kr. til sagsøgeren, HK Danmark."

En vigtig "væsentlig ændring"

Begrebet "en væsentlig ændring" kan få stor betydning, når staten flytter sine arbejdspladser. Det er nemlig afgørende for ens vilkår, om man bliver opsagt, eller om man selv skal sige op, hvis man ikke vil følge med til arbejdspladsens nye adresse. Hvis arbejdsgiver mener, at der tale om en "væsentlig ændring" af medarbejderens arbejdsvilkår, svarer det reelt til, at medarbejderen bliver opsagt og får tilbudt et job på den nye adresse.  

Hvis arbejdsgiveren ikke mener, at der er tale om en væsentlig ændring, betragtes det som en "egenopsigelse", når medarbejderen ikke flytter med. Medarbejdere, der selv siger deres job op, har som udgangspunkt et kortere opsigelsesvarsel, de risikerer at få karantæne i a-kassen og at miste retten til HK Stats lønforsikring og retten til fratrædelsesgodtgørelse, hvis de har været ansat i en længere årrække. For nogle statsansatte med høj anciennitet, kan det samlede tab løbe op i flere hundredetusinde kroner. 

Hvis man ikke siger op og ikke møder frem, kan arbejdsgiveren som udgangspunkt bortvise medarbejderen med øjeblikkelig virkning. 

Hvis din arbejdsplads skal flytte, så kontakt din lokale HK-afdeling. 

Læs også guiden: Skal din arbejdsplads flytte?  

 

 

 


Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk