HK.dk logo

Staten anker dom om, hvor langt ansatte skal følge med jobbet

22. august 2017  |  HK Stat  | 

biler på vej

183 kilometer længere ud og hjem og en fordobling af rejsetiden er mere, end en statsansat skal tåle, når hendes arbejdsplads flytter, fastslog byretten i Randers i en dom 8. august. Nu anker staten dommen.

HK Stats formand undrer sig over, at staten er så optaget af at få slået fast, hvor langt en medarbejder skal acceptere at lade sig flytte rundt.

8. august 2017 afgjorde retten i Randers, at det var en væsentlig ændring af et HK Stat-medlems ansættelsesforhold, da hendes arbejdsplads blev flyttet fra Viborg til Hjørring. Nu anker Statens Administration dommen. Det skriver statens arbejdsgiverkontor Moderniseringsstyrelsen på sin hjemmeside (Linket virker ikke pr. 3. juli 2018). 

Ifølge Moderniseringsstyrelsen skabte dommen fra Randers ’uklarhed om, hvor meget mertransporttid en medarbejder skal tåle, når arbejdspladsen flytter.’ HK Stats medlem i sagen fik sammenlagt 183 kilometer længere i daglig transport, da hendes arbejdsplads rykkede op i det nordligste Jylland. 

Om en ændring i ansættelsesforholdet er væsentlig eller ej er afgørende for, om ændringen kan opfattes som en opsigelse med de rettigheder, der følger heraf. Fx retten til dagpenge uden karensperiode og – som medlem af HK Stat – retten til lønforsikring. 

Læs også: HK vinder principiel sag om, hvor langt statsansatte skal følge med jobbet

’Dommen er konkret begrundet, og det kan desværre ikke udledes, hvilke konkrete forhold der er lagt vægt på, når det skal vurderes, hvor meget mertransporttid en medarbejder skal tåle,’ skriver Moderniseringsstyrelsen. 

Skaber uklarhed om ansættelsesområde 

Styrelsen skriver også, at dommen skaber uklarhed om betydningen af ansættelsesområdet. Det fremgår nemlig af dommens præmisser, at vurderingen af, om en stillingsændring er væsentlig, skal foretages uafhængigt af det ansættelsesområde, der er angivet i ansættelsesaftalen. Ansættelsesområde er det område, som en medarbejder i sin kontrakt forpligter sig til at arbejde inden for.  

Formand ærgrer sig 

Rita Bundgaard, formand for HK Stat, ærgrer sig over, at arbejdsgiverne har anket byretsdommen fra Randers. Det betyder, at medlemmet skal vente endnu længere på en afgørelse.  

- Hvorfor er det så vigtigt for staten at få slået fast, hvor meget længere transport man skal kunne tåle som medarbejder? Hvis man søger et job et specifikt sted, er det typisk dér, man gerne vil arbejde. Og man har forinden i familien taget stilling til, hvor lang tid man kan bruge på transport til jobbet, siger Rita Bundgaard.

Staten har tidligere med et cirkulære pålagt overenskomstansatte at have hele landet som ansættelsesområde. Moderniseringsstyrelsen trak dog efter pres fra HK Stat og andre fagforeninger for statsansatte hurtigt cirkulæret tilbage. Rita Bundgaard ser anken af dommen fra Randers som et led i statens forsøg på at gøre ansættelsesområdet så bredt som muligt. Hun bryder sig ikke om hensigten: 

- De statslige arbejdsgivere vil tilsyneladende ansætte folk med så bredt et ansættelsesområde, at man som medarbejder ikke efterfølgende kan klage over at arbejdspladsen flytter langt væk. Den hensigt opfatter jeg som dårlig arbejdsgiveradfærd, siger Rita Bundgaard.  

Ifølge juridisk chef i HK-forbundet, Benedikte Havskov Hansen, har anken ikke opsættende virkning i forhold til dommen fra retten i Randers. Det vil sige, at byretsdommen står ved magt, indtil en højere retsinstans kommer med en dom.  

- Anken har ikke opsættende virkning, og det er en helt rigtig afgørelse, byretten har truffet. Derfor forventer jeg, at Moderniseringsstyrelsen nu administrerer i overensstemmelse med dommen fra retten i Randers, siger Rita Bundgaard.

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk