HK.dk logo

Sygehuspersonale er i oprør

24. august 2017  |  HK Kommunal  |  DL  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

Hospitalerne er så pressede, at det er helt urealistisk med fortsat øget produktivitet. Problemer med Sundhedsplatformen gør kravet endnu mere vanvittigt, mener DL-formand Nathali Schaap Degn, der fuldt ud støtter et opråb fra Rigets klinikledelser.

"Øget produktivitet", "gevinstrealiseringer", "effektiviseringer", "besparelser", "fyringer" …

Politikernes udmeldinger presser det danske sundhedsvæsen, og nu er det blevet for meget for klinikledelserne på Rigshospitalet. I sidste uge skrev 99 medlemmer af samtlige klinikledelser en opsigtsvækkende udtalelse. Her gjorde de i markante vendinger opmærksom på, at ”der efter mange års effektiviseringer og besparelser nu er et åbenlyst misforhold mellem forventningerne til service, aktivitet og kvalitet og de ressourcer, der stilles til rådighed.” De beskriver en række ”faretegn” som øget risiko for fejl, længere ventetider og for lidt tid til at stille den rigtige diagnose. Klinikledelserne taler også om ”en stigende apati og opgivende stemning” i en stor del af personalet.

Opråbet får fuld opbakning fra formanden for Danske Lægesekretærer:

- Regeringens krav om årlige produktivitetsstigninger på to procent er i stigende grad blevet vanskeligere at honorere. Nye behandlingsmuligheder er dyre, udgifterne til medicin stiger, og hospitalerne er ikke fabrikker, der kan justere på teknisk udstyr for at øge produktionen. Vi har med syge mennesker at gøre, og de har krav på en ordentlig behandling, empati, tilstrækkelige informationer og behandlingsforløb, der er grundigt koordinerede. Den slags arbejde tager tid, og grænsen for effektiviseringer er for længst nået, siger Nathali Schaap Degn.

Også ledelser på hospitaler i andre regioner og sygeplejerskerne bakker udtalelserne fra Rigshospitalets klinikledelser op. ”Besparelserne er gået for langt, og det er flot af ledelserne at tage bladet fra munden og sige fra. Det kan ikke blive ved med at gå. Det går ud over patienterne og medarbejderne,” lød det mandag fra kredsformand Vibeke Westh, Dansk Sygeplejeråd.


Sundhedsplatformen gør det hele værre

Oven i det generelle pres drøfter politikerne i Region Hovedstaden besparelser på et trecifret millionbeløb på næste års budget. Politikerne taler om gevinstrealisering efter indførelse af it-systemet Sundhedsplatformen, men der er også rygter om, at den reelle årsag er aktivitetsnedgang på grund af systemets indkøringsproblemer og dermed udsigt til mindre refusion fra staten.

Lægesekretærerne finder det dobbelt ærgerligt, fordi de er overbevist om, at en bedre udnyttelse af deres kvalifikationer kunne have sikret et fortsat højt aktivitetsniveau.

- Sundhedsplatformen er senest blevet indført i Region Hovedstadens Psykiatri. Det skete i maj, og ligesom på mange somatiske afdelinger har lægesekretærerne i psykiatrien dokumenteret, at det på en række konkrete områder ville være hensigtsmæssigt at lade dem fortsætte med at lave arbejdet i forbindelse med blandt andet at bestille blodprøver, booke undersøgelser og i det hele taget sikre et effektivt patientflow sammen med den store opgave, der går ud på at indsætte koder i systemet, indberette til Landspatientregistret og varetage controller-funktioner, siger DL-formand Nathali Schaap Degn.

Hun er overbevist, at det er både omstændeligt og dyrt at overgive mange af disse processer til læger og øvrigt plejepersonale. Det tager vigtig tid fra patientkontakten, og politikernes planer om at skære i antallet af lægesekretærer vil bare gøre problemerne endnu større, forudser hun.

- De taler om, at der kan spares administrative stillinger, fordi lægesekretærerne ikke længere skal renskrive diktater, men det har de fleste lægesekretærer ikke gjort i mange år, og for andre har det kun været en lille del af deres alsidige opgaver.

Ved overgangen til Sundhedsplatformen har lægesekretærer selv forsøgt at henlede politikernes opmærksomhed på, at psykologer, sygeplejersker, socialrådgivere, ergo- og fysioterapeuter i en del år selv har skrevet deres journalnotater, og mange steder skriver lægerne selv alt på nær mentalerklæringer, breve, epikriser og attester. Alligevel forventer man at spare mange millioner på grund af ”ophør af diktering”.

Nathali Schaap Degn ærgrer sig over udsigten til, at besparelser på et fejlagtigt grundlag kommer til at gå ud over patienter og arbejdsmiljøet for alle faggrupper på sundhedsområdet.

Arbejdsmiljø Stress Politik

vil du blive klogere på dit fag? Så læs DL Magasinet!

Læs DL Magasinet

vil du blive klogere på dit fag? Så læs DL Magasinet!


Læs DL Magasinet

dl er også på Facebook
følg med i vores gruppe


DL-gruppen på Facebook

Send besked til forfatter


Annuller

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk