afgørende1

Danmark er et af de mest digitale lande i verden. Det er især en stor fordel, fordi det giver mulighed for at effektivisere den offentlige sektor i højere grad end i mange andre lande.

”Der er også rigtigt mange arbejdspladser i at løse alle IT-opgaverne – lige fra specificering, over udbud til programmering af løsningerne,” understreger Jens Rastrup, der er bestyrelsesmedlem i SAMDATA\HK.

”Men befolkningens opbakning afhænger af, at myndighederne ikke bare presser nye løsninger igennem for at høste økonomiske gevinster uden at tænke på borgerne og høre dem undervejs. De forventer nemlig brugervenlige systemer og ikke mindst, at der er plads til individuelle skøn.”

INDIVIDUELLE SKØN VIGTIGE

Det sidste blev dokumenteret i en større undersøgelse, som HK Stat og HK Kommunal gennemførte sidste år sammen med Epinion.

Her blev 2000 danskere spurgt, om de helst ville betjenes af en computer, som traf beslutninger med det samme baseret på faste regler – eller om de foretrak langsommere beslutninger truffet af et menneske, der også foretog individuelle skøn. Hele 73 procent foretrak at blive betjent af et menneske.

”Vi skal bygge IT-systemer, som gør sig fortjent til borgernes tillid. Det handler om tillid, retfærdighed og, at man får en individuel sagsbehandling. Fokus må være på, at man inddrager borgerne og, at man foretager det individuelle skøn som lovgivningen giver ret til, når sager skal afgøres.”

Men det er ikke nok. Systemerne skal også være overskuelige.

”Det hele hænger tæt sammen. Hvis vi skal undgå IT-skandaler, er vi nødt til at bygge IT-systemer, som er brudt ned til overkommelige størrelse, så de kan overskues og forstås af mennesker. Det forudsætter, at lovgivningen også er forståelig,” siger Jens Rastrup.

”Borgerne i Danmark har normalt tillid til, at det offentlige behandler deres data sikkert. Den tillid skal myndighederne fortsat gøre sig fortjent til. Man skal også huske, at den vejledningspligt som det offentlige har over for borgerne, også gælder for de digitale løsninger. Borgerne skal ikke føle, at de bliver mødt af et uoverskueligt, digitalt bureaukrati.”

Selv om Jens Rastrup lægger vægt på de mange hensyn, der skal tages, så mener han, at vi langtfra er i mål med at høste mulighederne inden for det digitale område.

”Vi er gode til at registrere oplysninger, og der er stadig masser af nye muligheder for at kombinere data, så det giver værdi. Også i samarbejde mellem det offentlige og private virksomheder.”

Digitaliseringen giver os en masse muligheder. Men vi får kun det fulde udbytte, hvis vi hele tiden tager udgangspunkt i borgernes behov Jens Rastrup, SAMDATA\HK bestyrelsesmedlem

ET KIG TILBAGE TIL PAPIRFORTIDEN

Selv om digitaliseringen går hurtigt, så overser vi nogle gange, hvor langt vi er kommet. Det erkender man dog hurtigt, når man møder den gamle papir-verden igen.

”Jeg var en tur i Tyskland, hvor jeg var udsat for indbrud i bilen. Da jeg stod på det lokale Polizeipräsidium, bad de om bilens registreringsattest. Det slog jeg hurtigt op på nettet med NemId, men betjenten bag skranken købte ikke ideen om en digital løsning. Han holdt fast i den gamle tilgang:’Hvis vi ikke har det på papir, så har vi ingenting.’”

”Pludseligt blev det meget klart, hvor langt vi er kommet i Danmark. Det er det fremskridt, vi skal holde fast i – fordi det giver mening, både for samfundet og for den enkelte borger,” siger Jens Rastrup.