HK.dk logo

"Vi går benhårdt efter fri med løn 24. og 31. december"

31. august 2017  |  HK Stat  |  Bemærk: Denne artikel er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information

OK18. Generelle lønstigninger, fuldt pensionsbidrag til alle, opbygning af en fritvalgsordning, forbedring af regler om arbejdstid. En lang liste med overenskomstkrav fra statens største faggruppe er klar.

Flere af HK Stat-medlemmernes hedeste ønsker til den næste overenskomst for alle statens ansatte kom med på listen, da HK Stats bestyrelse 31. august besluttede sig for de generelle krav til vinterens overenskomstforhandlinger. 

 Til oktober udtager bestyrelsen de såkaldt specielle krav til fornyelse af HK Stats organisationsaftaler. Derfor var det ikke alle medlemmernes ønsker til den nye overenskomst, som bestyrelsen behandlede den sidste dag i august.  

- Der har været et enormt engagement blandt medlemmerne i at formulere krav. De mange forslag og de klare signaler om, hvad der er vigtigst for medlemmerne, har gjort det lettere for sektorbestyrelsen af prioritere kravene i dag, siger Rita Bundgaard, formand for HK Stat, lige efter mødet. 

Lønstigning til alle står højt på listen

Medlemmernes højeste prioritet er mærkbare lønstigninger til alle. Det krav fulgte bestyrelsen. Hvad ’mærkbare’ vil sige i kroner eller procenter tog bestyrelsen ikke stilling til, men der skal mere til end ved den seneste OK-fornyelse i 2015. Dengang blev der aftalt generelle lønstigninger på 3½ procent og en samlet ramme på 4½ procent.  

- Den kommende overenskomst skal både sikre reallønnen og give plads til andre forbedringer. Vi skal meget tæt på niveauet for aftalerne på det private arbejdsmarked her i vinter, siger Rita Bundgaard. De privatansatte får med deres nye overenskomster cirka 7 procent mere over 3 år.     

Nummer 2 på medlemmernes overenskomstmenu er at få frihed med løn den 24. og 31. december samt grundlovsdag ind i overenskomsten. Bestyrelsen besluttede at satse hårdt på at sikre friheden juleaftensdag og nytårsaften. De 2 dage er hjerteblod for mange medlemmer, fremgik det af debatten. 

- Vi går benhårdt efter frihed med løn den 24. og 31. december, fastslår Rita Bundgaard.  

En del medlemmer har fri med løn disse dage, mens andre må betale med feriedage, fordi deres arbejdsgivere har opsagt kutymen. En dag har en værdi af 0,4 procent, når man forhandler overenskomst. 

Fritvalg og bedre TR-vilkår

Med en beslutning om at kræve en gradvis opbygning af en fritvalgsordning ind i overenskomsten imødekom bestyrelsen det ønske, som var nummer 3 på medlemmernes liste. Hvis det lykkes at få de andre faglige organisationers opbakning til kravet – og at få det igennem ved forhandlingerne – kan der blive tale om, at den enkelte selv vælger, om en mindre del af lønnen skal bruges på frihed, løn eller højere pensionsbidrag.  

Med en række krav vil HK Stat forbedre vilkårene for tillidsrepræsentanterne, som i stigende grad har problemer med at få fri til nødvendig uddannelse og deltagelse i møder som led i deres tillidshverv. Blandt andet rejser bestyrelsen krav om, at arbejdsgiverne skal betale ind til en fond, som skal betale for at tillidsvalgte uddanner sig. 

- Det er vigtigt for både tillidsfolkene selv og for deres kolleger, at tillidsfolkene kan fungere på ordentlige vilkår. Der er behov for en opstramning af regler og vilkår, og det stiller vi nu krav om, siger Rita Bundgaard. 

 Blandt de mange krav, som HK Stat går videre med, er også:  

  • Afskaf alle karensbestemmelser i pensionsordningen. I dag får medlemmer under 25 og med mindre end 4 års ansættelse i det offentlige kun godt 11 procent i pensionsbidrag.  
  • En række krav, der skal forbedre vilkårene for de stadigt flere stats-HK’ere, som arbejder på skæve tidspunkter – i modsætning til en 8 til 16-arbejdsdag. Drejer sig fx om forhøjelse af satser, længere varsling af tjenesteplaner og udvidelse af de tidszoner, som udløser uilempetillæg for døgnansatte.  
  • SU-aftalen, der handler om medinddragelse og medindflydelse på statens arbejdspladser, skal strammes op.  
Næste skridt i overenskomstforløbet er, at HK Stat sender sine krav til OAO Stat, paraplyorganisationen for statens LO-grupper. Her skal kravene koordineres med de krav, som de andre faggrupper i stiller. Det er fx 3F’ere, smede og konstabler. Siden sender OAO sin liste med krav til koordinering med de øvrige statsansattes centralorganisationer i CFU. Det er fx akademikerne. Til december begynder forhandlingerne mellem CFU og finansministeren.

OK18 Stat

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk